FESZTY KÖRKÉP I. - BLOKK

FESZTY KÖRKÉP I. - BLOKK

1. MAGYAR - FESZTY KÖRKÉP - A MAGYAROK BEJÖVETELE I. - BLOKK - Bélyeg rendelési kód: 1994/014
2. ENGLISH - FESZTY FIELD PICTURES - The Conquest I - BLOCK - Order code of the stamp: 1994/014
3. GERMAN - Feszty FIELD BILDER - The Conquest I - BLOCK - Die Bestellnummer Der Marke: 1994/014

1. MAGYAR - FESZTY KÖRKÉP - A MAGYAROK BEJÖVETELE I. - BLOKK

Feszty Árpád (1856-1914) festménye alapján Morelli Gusztáv (1848-1909) fametszete.
Négy sorozatot tartalmazó ívekben nyomva.
Az ívszél felirata: "Feszty Árpád - A Magyarok bejövetele (részlet I.) - Tass, Huba, Töhötöm - A hét vezér 1894 - Pusztaszer - 1994 - Árpád, Előd, Ond, Kond"

Forrás: Philatelia Hungarica Kft.

2. ENGLISH - FESZTY FIELD PICTURES - The Conquest I - BLOCK

Feszty (1856-1914) on the basis of a painting by Gustav Morelli (1848-1909) woodcuts.
Containing a series of four curves down.
The wind arc inscription: "Feszty - Conquest (detail I) - Tass, Huba, Töhötöm - leader of the week 1894 - Pusztaszer - 1994 - barley, Preceded, Ond, Kond"

3. GERMAN - Feszty FIELD BILDER - The Conquest I - BLOCK

Feszty (1856-1914) auf der Grundlage eines Gemäldes von Gustav Morelli (1848-1909) Holzschnitte.
Mit einer Reihe von vier Kurven nach unten.
Der Wind Bogen Inschrift: "Feszty - Conquest (Detail I) - Tass, Huba, Töhötöm - Führer der Woche 1894 - Pusztaszer - 1994 - Gerste, voraus, Ond, Kond"