EUROPA 2011: ERDŐK - FDC

EUROPA 2011: ERDŐK - FDC

1. MAGYAR - EUROPA 2011: ERDŐK - BÉLYEGBLOKK - Bélyeg rendelési kód: F2011/018
2. ENGLISH - EUROPA 2011: FORESTS - STAMP - Order code of the stamp: F2011/018
3. GERMAN - EUROPA 2011: WÄLDER - STAMP - Die Bestellnummer Der Marke: F2011/018

1. MAGYAR - EUROPA 2011: ERDŐK - BÉLYEGBLOKK

A PostEurop tagországok minden évben szavazás útján választanak ki egy témakört, melyet valameny-nyien az adott évben kiadásra kerülő ún. EUROPA bélyegen jelenítenek meg. 2011. az UNESCO dönté-se értelmében az „Erdők Nemzetközi Éve”. Ehhez illeszkedik az EUROPA bélyeg témája is: „Erdők”.

Az erdő Földünk egyik életforrása, a természeti té-nyezőktől és emberi beavatkozásoktól függő életkö-zösség és élőhely.
Magába foglalja a talajban élő mikroorganizmusokat, a földfelszínen élő mohákat, gombákat, lágy- és fás szárú növényeket, továbbá a benne élő rovar-, madárvilágot és vadállományt.

Az erdő nem egyszerűen fák együttese! Az erdő a leg-nagyobb szén-dioxid fogyasztó és oxigén-termelő; a fának mint nyersanyagnak, újratermelhető energia-hordozónak, és még sok egyéb, erdőből kikerülő terméknek a forrása; a Föld vízháztartásának alap-vető szabályozója; az éghajlat befolyásolója; a táplá-léklánc megszakítás nélküli fenntartásának lassan egyedüli helyszíne; a környezet legjelentősebb védő-je.

Mindezek mellett egészségnevelő, regeneráló hatása egyedüli, valamint jóléti, kulturális, esztétikai hatása nélkülözhetetlen. Magyarország területének közel ötödét borítja erdő, melyek fenntartása csak szakszerű erdőgazdálkodás keretében lehetséges.

A legfontosabb cél az erdő védelme, annak érdekében, hogy megőrizzük biológiai változatosságát, termő- és felújuló képességét, valamint megfeleljen a társa-dalmi igényekkel összhangban lévő környezeti- és gazdasági elvárásoknak, és szolgálja az egészség-ügyi-szociális, valamint oktatási és kutatási célokat. (Forrás: erdo.hu)

Az EUROPA 2011: Erdők bélyegkisív kétféle bélyeg-képet tartalmaz: az egyiken nyárvégi párás őrségi erdőrészlet, előtérben virágzó, színpompás réttel, míg a másik bélyegképen a Visegrádi-hegység kö-dös téli hegyvonulatai fedezhetők fel. A keretrajzot egy fa lombkoronája, az alnyomatot pedig egy falevél erezete díszíti. Az alkalmi borítékon egy pécsi tava-szi erdőrészlet látható medvehagyma virágzáskor. Az alkalmi bélyegző grafikáján fák sziluettje tűnik elő.

Forrás: Magyar Posta

2. ENGLISH - EUROPA 2011: FORESTS - STAMP

Every year the member countries of PostEurop vote to choose the subject to appear on all their EUROPA stamps to be released that year. UNESCO declared 2011 to be the “International Year of Forests” and the subject of the EUROPA stamp, “Forests”, is in accord with this.

Forests are one of the sources of life on earth, an ecological community and habitat subject to natural factors and human intervention. They include microorganisms living in the soil, moths, fungi, herbaceous and woody plants living on the surface of the soil, as well as the insects, birds and wild animals living in them.

The forest is more than just a collection of trees. The forest is the greatest consumer of carbon-dioxide and the greatest producer of oxygen; it is the source of wood as a material, a renewable source of energy and the source of many other products; it regulates the earth’s water balance and influences the climate; it is almost the only habitat where the food chain is maintained without interruption, and it is the most important protector of the environment. In addition to this, its health promoting, regenerating effect is outstanding and welfare, cultural and aesthetic impact is indispensable.

Almost a fifth of Hungary’s territory is covered by woods and their maintenance requires expert forest management. The most important aims are to protect the forest in order to preserve its biological diversity and its ability to produce and regenerate; to help it meet environmental and economic expectations in harmony with social demand, and to make it serve health, social, educational and research goals. (Source: erdo.hu)

The EUROPA 2011: Forests miniature sheet contains two stamp designs. One shows a hazy end-of-summer forest detail with a colourful meadow in blossom from the Őrség area and the other the foggy mountain range of the Visegrád mountains in the winter. The border is decorated by the foliage of a tree and the background printing employs the veins of a leaf. The first day cover depicts a spring forest detail from Pécs with some ramsons in flower. Silhouettes of trees illustrate the graphics of the special postmark.

3. GERMAN - EUROPA 2011: WÄLDER - STAMP

Die Mitgliedsstaaten von PostEurop wählen jedes Jahr durch Abstimmung einen Themenbereich aus, den sie auf der Ausgabe der sog. EUROPA-Briefmarke in dem betreffenden Jahr allesamt darstellen werden. 2011 ist aufgrund der Entscheidung der UNESCO das „Internationale Jahr der Wälder”. Das Thema der EUROPA-Briefmarke ist – sich daran anpassend – „Wälder”.

Der Wald ist eine der Lebensquelle unserer Erde, eine Lebensgemeinschaft und ein Lebensraum, der von natürlichen Faktoren und den menschlichen Eingriffen abhängig ist. Er umfasst die im Boden lebenden Mikroorganismen, die an der Erdoberfläche lebenden Moose und Pilze, krautigen Pflanzen und Holzgewächse, ferner die darin lebenden Insekten und Vögel sowie den Wildbestand. Der Wald ist nicht nur einfach die Gemeinschaft von Bäumen! Der Wald ist der größte Kohlendioxyd-Verbraucher und der größte Sauerstoff-Produzent; er ist Quelle des Holzes als Rohstoff und erneuerbarer Energieträger und noch vieler anderer aus dem Wald kommenden Erzeugnisse; er ist der grundlegende Regulator des Wasserhaushalts der Erde; er ist Klimaregulator; er ist langsam der einzige Schauplatz der Erhaltung der ununterbrochenen Nahrungskette; und er ist der bedeutendste Umweltschützer.

Darüber hinaus ist er Gesundheitserzieher, seine regenerierende Wirkung ist einzigartig, ferner ist seine Wohlfahrts-, kulturelle und ästhetische Wirkung unerlässlich. Nahezu ein Fünftel der Fläche Ungarns ist von Wald bedeckt, dessen Erhaltung nur im Rahmen einer fachgemäßen Forstwirtschaft möglich ist. Das wichtigste Ziel ist der Schutz des Waldes, damit seine biologische Vielfältigkeit, seine Fruchtbarkeit und Regenerationsfähigkeit bewahrt werden kann, und damit er den Erwartungen der Umwelt und der Wirtschaft, die mit den Ansprüchen der Gesellschaft in Einklang stehen, entspricht sowie den Zielen im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens, der Bildung und der Forschung dient. (Quelle: erdo.hu)

Der Kleinbogen „EUROPA 2011: Wälder” enthält zweierlei Briefmarkenbilder: Während auf dem einen ein spätsommerlicher nebliger Waldabschnitt in der Örség mit einer blühenden, farbprächtigen Wiese im Vordergrund abgebildet ist, sind auf dem anderen neblige winterliche Höhenzüge des Visegrader Gebirges zu sehen. Die Rahmenzeichnung ziert die Laubkrone eines Baumes, den Unterdruck die Gefäße eines Blattes. Auf dem Sonderumschlag ist ein Pécser Waldabschnitt im Frühling, zur Zeit der Blüte des Bärlauchs, zu sehen. Auf der Grafik erscheint eine Silhouette von Bäumen.

loading...