EURÓPAI VAKÁCIÓ

EURÓPAI VAKÁCIÓ

1. MAGYAR - EURÓPAI VAKÁCIÓ - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - EUROPEAN TIME - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - EUROPÄISCHE TIME - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - EURÓPAI VAKÁCIÓ

A PostEurop tagországok minden évben szavazás útján választanak ki egy témakört, melyet valamennyien az adott évben kiadásra kerülő EUROPA bélyegen jelenítenek meg.

A 2003. évben a tagok a „Vakáció” témát jelölték ki. A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyegén Molnár Géza művészfotója alapján Szekeres Erzsébet textilművész faliszőnyegének reprodukciója látható.

A bélyegkép a nyári pihenést, a szabadidő kellemes eltöltésének módjára utaló gazdag színvilágú kedves jelenetek kavalkádja. A napsütötte dimbes-dombos virágos táj, a mezőn játszó gyerekek és a háttérben lévő falu a boldog gyermekkor emlékét idézi.

A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon szintén a művésznő egy textilképe található. Az alkalmi bélyegző grafikáját egy gyermekarc és a napsugarak alkotta montázs díszíti.

Megjelenési időpont: 2004. május 7.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - EUROPEAN TIME

A 2003. year, the members of the "Holidays" theme has been designated. The Hungarian Post hoc basis művészfotója sticker Geza Molnar Erzsebet Szekeres faliszőnyegének textile reproductions.

Thumbnail of the rest of the summer, suggesting how to spend their free time cavalcade of rich colors, nice scene. The sun-drenched hills of flower landscapes, fields and children playing in the background, village evokes happy childhood memories.

The envelope is also the occasional stamp of an artist in textilképe. The occasional stamp of a children's artwork and decorated with a montage of the sun formed.

3. GERMAN - EUROPÄISCHE TIME

A 2003. Jahre, die Mitglieder der "Urlaub" Thema benannt wurde. Die Ungarische Post-hoc-Basis művészfotója Aufkleber Geza Molnar Erzsebet Szekeres faliszőnyegének Textil-Reproduktionen.

Vorschaubild der Rest des Sommers, was darauf hindeutet, wie sie ihre freie Zeit Kavalkade reichen Farben zu verbringen, nette Szene. Die sonnigen Hügel von Blume Landschaften, Felder und spielende Kinder in den Hintergrund, erinnert Dorf glücklich Kindheitserinnerungen.

Der Umschlag ist auch der gelegentliche Stempel eines Künstlers in textilképe. Die gelegentliche Stempel der Kunst für Kinder und mit einer Montage der Sonne verziert sind.