EMLÉKEZZÜNK: 20 ÉVE HAGYTA EL AZ UTOLSÓ IDEGEN MEGSZÁLLÓ KATONA MAGYARORSZÁGOT - FDC

EMLÉKEZZÜNK: 20 ÉVE HAGYTA EL AZ UTOLSÓ IDEGEN MEGSZÁLLÓ KATONA MAGYARORSZÁGOT - FDC

1. MAGYAR - EMLÉKEZZÜNK: 20 ÉVE HAGYTA EL AZ UTOLSÓ IDEGEN MEGSZÁLLÓ KATONA MAGYARORSZÁGOT - Bélyeg rendelési kód: F2011/024
2. ENGLISH - REMEMBRANCE: THE LAST FOREIGN OCCUPYING SOLDIER LEFT HUNGARY 20 YEARS AGO - Order code of the stamp: F2011/024
3. GERMAN - RINNERN WIR UNS: VOR 20 JAHREN VERLIESS DER LETZTE BESATZER-SOLDAT UNGARN - Die Bestellnummer Der Marke: F2011/024

1. MAGYAR - EMLÉKEZZÜNK: 20 ÉVE HAGYTA EL AZ UTOLSÓ IDEGEN MEGSZÁLLÓ KATONA MAGYARORSZÁGOT

20 évvel ezelőtt hagyta el az utolsó idegen megszálló katona Magyarországot – ennek emlékére a Magyar Posta alkalmi borítékot bocsát ki.

1990. márc. 10-én Moszkvában Horn Gyula magyar és Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter aláírta a szovjet csapatok Magyarországról történő kivonásáról szóló egyezményt.

A megállapodás értelmében 1991. jún. 30-ig kellett kivonni a teljes személyi állományt, beleértve a szovjet állampolgárságú polgári személyeket, valamint a fegyverzetet, harci technikát és az anyagi eszközöket. Ezen időszak alatt korlátozták a szovjet csapatok kiképzési-harci tevékenységével kapcsolatos mozgásokat, beleértve a repüléseket is.

1990. márc. 12-én a hajmáskéri harckocsizó alakulatok útnak indulásával kezdődött meg az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport katonáinak, polgári alkalmazottainak, fegyvereinek, harci technikai eszközeinek, anyagainak kivonása, amely 1991. jún. 30. helyett gyakorlatilag már jún. 16-án befejeződött.

Az utolsó katonavonat 1991. jún. 16-án hagyta el hazánkat. Az utolsó szovjet katona, Viktor Silov altábornagy, a déli hadseregcsoport parancsnoka jún. 19-én 15 óra 01 perckor távozott Magyarország területéről.

Az Országgyűlés 2001. máj. 8-án fogadta el az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság Napjáról szóló előterjesztést, amely jún. 19-ét nemzeti emléknappá, június utolsó szombatját pedig a Magyar Szabadság Napjává nyilvánította. (Forrás: fn.hu)

Az évfordulóra emlékező alkalmi borítékon a 20 évvel ezelőtti napilapok szalagcímeiből kialakított montázs látható. A borítékra a 2009-ben kibocsátott Védett hazai virágok: Tarka sáfrány c. forgalmi bélyeg került, melyet a kivonulást szimbolizáló grafikai kompozícióban megfogalmazott alkalmi bélyegző díszít.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - REMEMBRANCE: THE LAST FOREIGN OCCUPYING SOLDIER LEFT HUNGARY 20 YEARS AGO

The last foreign occupying soldier left Hungary 20 years ago. To mark this occasion, Magyar Posta is releasing a commemorative cover.

On 10 March 1990 the Hungarian Foreign Minister Gyula Horn and his Soviet counterpart Eduard Shevardnadze signed the agreement on the withdrawal of Soviet troops from Hungary in Moscow.

According to the agreement, all personnel including Soviet civilians together with all armaments, military technology and materiel had to leave the country by 30 June 1991. During this period movements related to military exercises of Soviet troops including flying were restricted. On 12 March 1990 the withdrawal of the soldiers, civilian employees, arms, military technology and materiel of the southern corps of the Soviet army temporarily stationed in Hungary started with the tank units based at Hajmáskér. This was in effect completed on 16 June instead of 30 June 1991.

The last military train left the country on 16 June 1991. The last Soviet soldier, Lieutenant General Viktor Shilov, commander of the southern corps, left Hungarian soil at 15.01 on 19 June.

The Hungarian Parliament adopted the bill on the significance of regaining the country’s freedom and on the Day of Hungarian Freedom on 8 May 2001, which declared 19 June to be a national remembrance day and the last Saturday of June to be the Day of Hungarian Freedom. (Source: fn.hu)

The cover commemorating the anniversary shows a montage made of headlines from the dailies 20 years ago. The cover bears the postage stamp Protected Hungarian Flowers: Cloth of Gold Crocus issued in 2009, which is cancelled by a commemorative postmark with a graphic design symbolising the withdrawal.

3. GERMAN - ERINNERN WIR UNS: VOR 20 JAHREN VERLIESS DER LETZTE BESATZER-SOLDAT UNGARN

Vor 20 Jahren verließ der letzte Besatzer-Soldat Ungarn – zur Erinnerung daran gibt die Magyar Posta einen Sonderumschlag heraus.
Am 10. März 1990 unterzeichneten der ungarische Außenminister Gyula Horn und der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse das Abkommen über den Abzug der in Ungarn stationierten sowjetischen Truppen.

Im Sinne des Abkommens musste der Abzug bis zum 30. Juni 1991 abgeschlossen sein. Betroffen davon waren das gesamte Personal der Armee und die sowjetischen Zivilangestellten, die Waffen, die Militärtechnik sowie andere Ausrüstungen. Während dieses Zeitraums wurden die Aktivitäten der sowjetischen Truppen im Hinblick auf Übungen und Flüge eingeschränkt.

Den Abzug der Soldaten und Zivilangestellten, der Waffen, der Militärtechnik und der anderen Ausrüstungen der in Ungarn vorläufig stationierten sowjetischen Süd-Armeegruppe begann am 12. März 1990 mit dem Abzug der Panzerverbände von Hajmáskér, der statt am 30. Juni 1991 praktisch bereits am 16. März 1991 abgeschlossen worden war. Der letzte Militärzug verließ am 16. Juni 1991 Ungarn. Der letzte Soldat, der Kommandant der Süd-Armeegruppe, Generalleutnant Viktor Schilow verließ Ungarns Territorium am 19. Juni um 15.01 Uhr.

Das Parlament nahm am 8. Mai 2001 die Vorlage über die Bedeutung der Wiedererlangung der Freiheit des Landes und den Tag der Ungarischen Freiheit an, die den 19. Juni zum Nationalfeiertag und den letzten Samstag im Monat Juni zum Tag der Ungarischen Freiheit erklärte. (Quelle: fn.hu)

Auf dem anlässlich des Jubiläums ausgegebenen Sonderumschlag ist eine Montage der Schlagzeilen der Tageszeitungen vor 20 Jahren zu sehen. Auf den Umschlag gelangte die 2009 ausgegebene Freimarke „Geschützte heimische Blumen: Bunter Krokus“, die ein Sonderstempel ziert, formuliert in Form einer den Abzug symbolisierenden grafischen Komposition.