ELSŐ BÉLYEGEM

ELSŐ BÉLYEGEM

1. MAGYAR - ELSŐ BÉLYEGEM - BÉLYEG- Bélyeg rendelési kód: 2006 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - FIRST PUNCH - STAMP - Order code of the stamp: 2006 Year stamps complete
3. GERMAN - ERSTE PUNCH - STAMP - Marke die sprechstunde kode: 2006 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - ELSŐ BÉLYEGEM - BÉLYEG

A Magyar Posta 2007. július 16-án további, megszemélyesítésre alkalmas ívekkel bővítette személyes bélyeg kínálatát. Az újdonságok bélyegképei – követve a megkezdett gyakorlatot – értékjelzés nélküliek, vagyis a tarifaváltozáshoz illeszkedően, a rajtuk jelzett kategóriában, kiegészítő bérmentesítés nélkül rugalmasan felhasználhatóak.

A húsz bélyegképet tartalmazó ívben elsősorban gyermekszületéshez ajánlott, játékos hangvételű bélyegképek láthatók, melyek fő motívumai a csörgő, a kiskacsa, valamint a kék és rózsaszín kiscipő virág motívummal kiegészülve. Az ív érdekessége, hogy a 2006-ban kibocsátott azonos elnevezésű ív értékjelzés nélküli változata. Tervező: Benedek Imre.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - FIRST PUNCH - STAMP

The Hungarian Post 2007th On 16 July further, and organizing the personal stamp of curves expanded offerings. Thumbnails of the news - following the practice started - those without bank-ie the tarifaváltozáshoz matching the category, they indicated, additional flexibility can be used without franking.

The twenty thumbnail sheets containing primarily recommended for a child, playful tone of thumbnails shown, which are the main motives of the rattle, the duckling, and the blue and pink floral motif complete with booting. The curve is interesting that in 2006, without a bank-issued version of the same name form. Designer: Imre Benedek.

3. GERMAN - ERSTE PUNCH - STAMP

Die Ungarische Post 2007. Am 16. Juli weiter, und die Organisation der persönlichen Stempel von Kurven erweiterte Angebot. Miniaturbilder der news - entsprechend der Praxis begonnen - ohne die Bank, dh die tarifaváltozáshoz passenden Kategorie, sie angegeben, zusätzliche Flexibilität können, ohne Frankierung verwendet werden.

Die zwanzig Blätter mit Vorschaubild in erster Linie für Kinder empfohlen, spielerische Ton des Bildes angezeigt, die die wichtigsten Motive der Rassel, die Ente, und die blaue und rosa Blumenmotiv komplett mit booten. Die Kurve ist interessant, dass im Jahr 2006, ohne ein Bank-Version des gleichen Namens Form ausgestellt. Designer: Imre Benedek.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>