EGYESÜLT EURÓPA

EGYESÜLT EURÓPA

1. MAGYAR - EGYESÜLT EURÓPA - KISÍV - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - UNITED EUROPE - SHEETLET - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - Vereintes Europa - Kleinbogen - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - EGYESÜLT EURÓPA - KISÍV

Az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozó országok postaigazgatásai közös bélyeg kibocsátást valósítanak meg. A Magyar Posta Rt. 2x5 bélyegképét tartalmazó alkalmi bélyegkisívének 150 Ft-os bélyege a máltai JP Advertising Ltd. grafikusainak terve alapján készült.

A bélyegen a csatlakozó tíz ország nemzeti zászlaja található, közülük a magyar zászló, mint a kibocsátó ország zászlaja, kiemelten, és nagyobb méretben látható.

A 120 Ft-os bélyegképen a magyar népművészetre utaló stilizált hímzésminta látható, melynek főmotívumát az EU csillagok ölelik körül. A kisív ívszélén – jobb és bal oldalon – a csatlakozó országok angol elnevezése olvasható. A kisívhez tartozó alkalmi borítékot Európa, az alkalmi bélyegző grafikáját pedig Magyarország kontúrvonala díszíti.

Megjelenési időpont: 2004. május 1.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - UNITED EUROPE - SHEETLET

The European Union, 2004th May 1 accession countries' postal administrations on joint stamp issue projects. The Hungarian Post Co. Ltd. 2x5 thumbnail contain occasional stamp kisívének HUF 150 stamp in the Maltese JP Advertising Ltd grafikusainak plan was drawn.

The sticker on the accession of ten national flag of the country, among them the Hungarian flag as the flag of the issuing country, especially, larger size and display.

The HUF 120 stamp referring to the Hungarian folkart stylized embroidery pattern, the main theme of the stars, surrounded by the EU. The sheetlet arc at the edge - left and right - the English name of countries acceding to read. The sheetlet occasional envelope of Europe, Hungary and the occasional stamp artwork decorates the contour.

3. GERMAN - Vereintes Europa - Kleinbogen

Die Europäische Union, 2004. Post 1. Mai den Beitritt der Länder über gemeinsame Verwaltungen Briefmarkenausgabe Projekte. Die Ungarische Post Co. Ltd 2x5 Vorschaubild enthalten gelegentliche Stempel kisívének HUF 150 Stempel in der maltesischen JP Advertising Ltd grafikusainak Plans zerstört wurde.

Die Aufkleber auf den Beitritt von zehn Nationalflagge des Landes, unter ihnen der ungarische Fahne wie die Flagge des ausstellenden Staates, vor allem von grösseren und Anzeige.

Die HUF 120 Stempel, die sich auf der ungarischen Volkskunst stilisierte Stickmuster, die főmotívumát von der EU umgeben Sternen. Der Kleinbogen ívszélén - links und rechts - die englische Bezeichnung der beitretenden Länder olvasható.A Kleinbogen gelegentliche Umschlag von Europa, Ungarn und die gelegentliche Stempel Artwork ziert die Kontur.