DETRE LÁSZLÓ

DETRE LÁSZLÓ

1. MAGYAR - 100 ÉVE SZÜLETETT DETRE LÁSZLÓ - Bélyeg rendelési kód: 2006 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - CENTENARY OF LASZLO DETRE’S BIRTH - Order code of the stamp: 2006 Year stamps complete
3. GERMAN - 100 Jahre der Geburt von László Detre - Marke die sprechstunde kode: 2006 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - 100 ÉVE SZÜLETETT DETRE LÁSZLÓ

A Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti Detre László születésének 100. évfordulóját.
Detre László (1906-1974) csillagász, a svábhegyi (1951-től MTA) Csillagászati Kutató Intézet igazgatója, egyetemi tanár, az MTA levelező (1946) majd rendes tagja (1973-tól), a csillagászati tudományok doktora. A XX. századi magyarországi csillagászat meghatározó egyénisége, a svábhegyi csillagvizsgáló újjászervezője, a mátrai fiókobszervatórium életre hívója. 1924-27 között Eötvös-kollégista, majd ösztöndíjjal német egyetemeken bővítette ismereteit, 1929-ben Berlinben doktorált.

1929-től a svábhegyi Asztrofizikai Obszervatórium munkatársa, 1943-tól igazgatója. Az évtizedek alatt felgyűlt tekintélyes adatsorozatból nagy jelentőségű következtetéseket vont le a fényesség ingadozás hosszabb idejű változásairól, és a csillagok fizikai sajátosságairól.

Ezen vizsgálatokkal nemzetközi elismerést szerzett, a Nemzetközi Csillagászati Unió Változócsillag bizottságának állandó tagjává, 1967-70 között elnökévé választották, szorgalmazására megindult az Information Bulletin of Variable Stars körlevél kiadása (1961).

1948 után átszervez-te és kibővítette az MTA Csillagvizsgálóját, nagy energiával látott hozzá egy jó észlelési körülményeket nyújtó mátrai megfigyelő állomás kiépítéséhez: 1962-ben kezdte meg működését a piszkéstetői Obszervatórium. Nagy gondot fordított a fiatal csillagásznemzedék képzésére is. Tevékeny részt vállalt a csillagászati ismeretterjesztésben. Különösen értékesek a nagy és széleskörű tárgyismerettel összeállított évi beszámolói a csillagászat új eredményeiről. A Kulin György által felfedezett 1540. számú kisbolygó őrzi nevét: „Detre kisbolygó”.

A bélyegképen Detre László portréja mellett a piszkéstetői csillagvizsgáló látható, alnyomaton az éjszakai égbolt és az azt kutató távcső részlete tűnik elő. Az alkalmi boríték rajzán az univerzum látképe, a bélyegző grafikáján egy távcső stilizált rajza látható.

Megjelenési időpont: 2006. március 30.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - CENTENARY OF LASZLO DETRE’S BIRTH

Magyar Posta is celebrating the centenary of the birth of László Detre by issuing a commemorative stamp.

The astronomer László Detre (1906-1974) was the director of the Astronomy Research Institute on Svábhegy (from 1951 under the Hungarian Academy of Sciences (HAS)), a professor, an associate member of HAS (1946) and a full member (from 1973), and a doctor of astronomy. He was a dominant figure of Hungarian astronomy in the 20th century, reorganising the Svábhegy Observatory and creating the Mátra Observatory. Between 1924-27 he was a student at Eötvös College, then continued his studies with scholarships at universities in Germany, obtaining his doctorate in Berlin in 1929.

He was a member of the Astrophysics Observatory, and became its director in 1943. From the series of data amassed over long years he drew highly important conclusions regarding the oscillation of light over long periods and the physical characteristics of stars.

These observations won him international recognition and Detre became a permanent member of the International Astronomical Union’s Variable Stars Commission, of which he became president (1967-70). Publication of the Information Bulletin of Variable Stars began in 1961 due to his efforts. After 1948, he reorganised and expanded the HAS Observatory, and invested much energy in establishing an observatory in the good conditions for observation offered by the Mátra Hills.

The observatory on one of the peaks of the Mátra, Piszkéstető, began work in 1962. He devoted great attention to upcoming generations of astronomers and was committed to spreading knowledge of astronomy. His annual reports giving a broad summary of the latest achievements in astronomy were of particular value. Asteroid 1540 discovered by György Kulin, the “Detre asteroid”, bears his name.

On the stamp there is a portrait of László Detre with the Piszkéstető Observatory next to it. The background shows the night sky and a telescope. The first day cover features a view of the universe, while the postmark is a stylised drawing of a telescope.
Source: www.members.iif.hu

Date of issue: 30 March 2006

3. GERMAN - 100 Jahre der Geburt von László Detre

Die Ungarische Post Co. gelegentliche Briefmarkenausgabe begrüßte die Geburt von László Detre 100. Jubiläum.
László Detre (1906-1974) Astronom, Svábhegyi (1951 MTA), dem Astronomischen Institut Direktor, Professor, Korrespondent der MTA (1946) und ordentliches Mitglied (seit 1973), die astronomischen Wissenschaften promoviert. XX. Ungarn Individualitäten Jahrhunderts Astronomie, der Sternwarte Svábhegyi újjászervezője, Matra fiókobszervatórium Leben rufen. 1924-27 Eötvös, Hochschule und Universitäten in den Ausbau Kenntnisse der deutschen Wissenschaft, 1929, promovierte in Berlin.

Von 1929 bis Svábhegyi Astrophysical Observatory Personal, 1943 von dem Direktor. Erstellt Während der Jahrzehnte angesammelt erhebliche adatsorozatból wichtige Schlussfolgerungen aus den Helligkeits-Schwankungen, langfristige Veränderungen der physikalischen Eigenschaften von Sternen.

Auch internationale Anerkennung für diese Tests wurde die Internationale Astronomische Union Variable ständiges Mitglied des Ausschusses, zum Präsidenten gewählt 1967/70 startete die Initiative der Information Bulletin der variablen Sterne Rundschreiben (1961).

Nach 1948, Sie zu reorganisieren, und erweiterte die MTA Csillagvizsgálóját, begann eine Hochenergie-Bedingungen für eine gute Erkennung Mátra Beobachtung Bahnhofsgebäude: im Jahre 1962, begann seine Geschäftstätigkeit in den piszkéstetői Informationsstelle. Große Sorgfalt wurde auf die Ausbildung junger csillagásznemzedék gut angelegt. Eine aktive Rolle in der astronomischen Verbreitung von Informationen. Besonders wertvoll für die großen und breiten tárgyismerettel erstellt jährliche Berichte über die Ergebnisse einer neuen Astronomie. Die Kulin entdeckt von George 1540. Zahl der Asteroiden behielt den Namen "Detre Asteroiden.

Die Briefmarke mit dem Porträt von László Detre piszkéstetői Sternwarte in den Nachthimmel Drucken im Hintergrund zu sehen und der Forschung erscheint in Details von Ferngläsern. Die gelegentliche Hüllkurven Sicht des Universums, ist das Teleskop eine stilisierte Zeichnung eines Stempels Grafik-Display.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>

loading...