BUDAPEST ÉS A MEGYÉK CÍMEREI II.

BUDAPEST ÉS A MEGYÉK CÍMEREI II.

1. MAGYAR - BUDAPEST ÉS A MEGYÉK CÍMEREI II. - SOROZAT ÉS BLOKKPÁR - Bélyeg rendelési kód: 1997 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - Coat of Arms and the county BUDAPEST II. - SERIES AND BLOCKS PAIR - Order code of the stamp: 1997 Year stamps complete
3. GERMAN - Wappen und der Grafschaft BUDAPEST II. - Serien-und BLOCKS PAIR - Die Bestellnummer Der Marke: 1997 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - BUDAPEST ÉS A MEGYÉK CÍMEREI II. - SOROZAT ÉS BLOKKPÁR

Forgalmi bélyegek, melyeket korlátozott példányszámú számozott blokk formában is megjelentettek. A blokkban levő bélyegeknek és a sorozat bélyegeinek ábrája és fogazása azonos.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft.