BÉLYEGNAP 71. - SOR

BÉLYEGNAP 71. - SOR

1. MAGYAR - BÉLYEGNAP 71. - SOR - Bélyeg rendelési kód: 1998 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - STAMP 71st - ROW - Order code of the stamp: 1998 Year stamps complete
3. GERMAN - STAMP 71. - ROW - Die Bestellnummer Der Marke: 1998 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - BÉLYEGNAP 71. - SOR

250 éve bocsátotta ki Mária Terézia (1717-1780) a postai tevékenységet szabályozó rendeletet.
A 24+10,- Ft -os bélyegen Postafutár, a 30+10,- Ft -os bélyegen Lovasfutár látható.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft.