ANTIK BÚTOROK VIII.

ANTIK BÚTOROK VIII.

1. MAGYAR - ANTIK BÚTOROK VIII. - Bélyeg rendelési kód: 2006 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - ANTIQUE FURNITURE VIII. - Order code of the stamp: 2006 Year stamps complete
3. GERMAN - Antike Möbel VIII. - Marke die sprechstunde kode: 2006 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - ANTIK BÚTOROK VIII.

A Magyar Posta Zrt. forgalmi bélyegsorozata – az aktuális postai díjszabáshoz illeszkedően – további címletekkel bővül.
Az 52 Ft-os kék színű bélyegen egy támlásszék (1908), a 75 Ft-os narancsvörös színű címleten egy szívesszék (1893) és a 212 Ft-os zöld színű bélyegen egy Zene-akadémia zsöllyeszék (1900 körül) látható. A bélyegképeken a Néprajzi Múzeum és az Iparművészeti Múzeum műtárgyai láthatók.

Az 52 és a 212 forintos címlet a Bútortörténet – Antik bútorok VI. sorozat 33 illetve 134 forintos címletének névértékcseréjével került kibocsátásra. A névértékcserével párhuzamosan a bélyegek alapszíne megváltozott, a kiadás évszáma és a gyártó nyomda neve aktualizálásra került. A bélyegkép grafikája és feliratai változatlanok maradtak. A 33 illetve 134 forintos címletek utánnyomása megszűnik, de a megmaradt készletek a postai hálózaton kifogyásig értékesíthetők.

Megjelenési időpont: 2006. március 16.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - ANTIQUE FURNITURE VIII.

Magyar Posta’s series of regular stamps has been expanded by new denominations adjusted to current postal tariffs.

The HUF 52 blue stamp shows a chair from 1908, the HUF 75 orange denomination a chair with a back incorporating a heart (1893) and the HUF 212 green stamp a pair of theatre seats from the Academy of Music (c. 1900). The pieces on the stamps are from the collec-tions of the Museum of Ethnography and the Museum of Applied Arts.

The HUF 52 and 212 denominations are versions of the HUF 33 and 134 denominations from the History of Furniture – Antique Furniture VI series with a changed face value. Simultaneously with the change of face value, the stamps’ colour has been altered, and the date of issue and the printer’s name have been updated. The stamps’ graphic design and inscriptions are unchanged. The HUF 33 and 134 denominations will not be reprinted but remaining stocks will be sold in the postal network.

Date of issue: 16 March 2006

3. GERMAN - Antike Möbel VIII.

Die Ungarische Post Co. Registrierung Briefmarken - passend zu den aktuellen Portowert - weitere Bezeichnungen wachsen.
Die HUF 52-blauer Aufkleber auf ein támlásszék (1908), 75 HUF szívesszék ein orangefarbenes Münzen (1893) und 212 HUF eine grüne Plakette auf einem zsöllyeszék Music Academy (circa 1900) gezeigt. Die Briefmarken des Ethnographischen Museums und des Museums für Angewandte Kunst, Kunstwerke angezeigt.

Die 52 und 212 HUF, die Sortenbezeichnung Bútortörténet - Antiquitäten VI. Serie 33 und 134 Forint névértékcseréjével Stückelungen ausgegeben. Névértékcserével Zeit, hat die Grundfarbe der Briefmarken verändert, das Jahr der Ausgabe und der Name des Herstellers des Druckers wurde aktualisiert. Die Miniaturansichten und Inschriften sind unverändert geblieben. Die 33 und 134 HUF Bezeichnung Nachdruck auf, aber die Restbestände des Postnetzes kifogyásig verkauft.