BÉLYEGNAP 80. - BLOKK

BÉLYEGNAP 80.  - BLOKK

1. MAGYAR - BÉLYEGNAP 80. - BLOKK - Bélyeg rendelési kód: 2007 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - 80. STAMPS DAY - BLOCK - Order code of the stamp: 2007 Year stamps complete
3. GERMAN - 80. Stamp - BLOCK - Marke die sprechstunde kode: 2007 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - 80. BÉLYEGNAP - BLOKK

A Magyar Posta Zrt. a hagyományokhoz híven feláras blokk és két címletből álló sorozat kibocsátásával köszönti a bélyeggyűjtők ünnepét, a 80. Bélyegnapot illetve a jubileumát ünneplő Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségét.
2007. április 27-29. között Budapesten, a MABÉOSZ székháza ad otthont a 80. Bélyegnaphoz kapcsolódó rendezvénysorozatnak.
A 2007. évi bélyegnapi újdonságokra, születési évfordulójuk alkalmából valamint emlékük előtti tisztelgésül két kiemelkedő személyiség: Árpád-házi Szent Imre és Árpád-házi Szent Erzsébet került.

A feláras blokk bélyegképe az imádkozó Szent Imrét ábrázolja. A keretrajz előterében – a Képes Krónika hangulatát idézve – Szent Imre sírba helyezése látható, a háttérben Esztergom várával. Az alkalmi boríték rajzán Szent Imre látható. Az alkalmi bélyegző grafikáján az árpád-házi címerpajzs szerepel. Mindazok, akik a blokkot megvásárolják a felár összegével (200 Ft) a szervezett bélyeggyűjtést támogatják. A felár bérmentesítésre nem használható fel.

800 éve született Szent Erzsébet II. Endre és merániai Gertrúd házasságából született 1207-ben. Már négy éves korában elkerült Wartburg várába. 1221-ben kötött házasságot Lajos thüringiai tartományi gróffal. Hűséggel szerette férjét és buzgó keresztényként az imádságban valamint az irgalmasságot gyakorló cselekedeteiben tűnt ki. Jótékonyságát, segítőkészségét férje megértően támogatta, de korán, 1227-ben meghalt. Az irigy rokonság kiűzte Erzsébetet és gyermekeit Wartburg várából. Három évig tartott száműzetése. 1228-ban felvette Szent Ferenc harmadik rendjének ruháját. 24 éves korában halt meg 1231. november 17-én. IX. Gergely pápa avatta szentté 1235-ben.

A bélyegsorozaton Szent Erzsébet életéhez kapcsolódó jó cselekedetek illetve csodák közül látható egy-egy jelenet. A 62 Ft-os címleten a betegekkel, a 95 Ft-os címleten a szegényekkel való törődés ábrázolása szerepel. A bélyegképek hátterében a Pozsonyi vár illetve Wartburg vára található. Az alkalmi borítékon Szent Erzsébet látható. Az alkalmi bélyegző grafikáján az árpád-házi címerpajzs szerepel.

Megjelenési időpont: 2007. április 27.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - 80. STAMPS DAY - BLOCK

Saint Elisabeth was born 800 years ago. She was born of the marriage between king Andrew II of Hungary and Gertrude of Andechs-Merania in 1207.

Already at the age of 4 she was taken to live at the castle of Wartburg. In 1221 she was married to Ludwig IV of Thuringia. She loved her husband faithfully and as a devoted Christian she was known for her prayer and her acts of mercifulness. Her charity was supported by her understanding husband, however, he died young in 1227.

The jealous relatives expelled Elisabeth and her children from the castle of Wartburg with her exile lasting three years. In 1228 she took on the robes of the Third Order of Saint Francis. She died at the age of 24 on 17 November 1231. She was canonised by pope Gregory IX in 1235.

Scenes of the charitable acts and miracles in connection with the life of Saint Elisabeth are depicted in the stamp series. The HUF 62 denomination stamp shows her caring for the sick and the HUF 92 stamp shows her caring for the poor.

The backgrounds of the stamps show the castle of Bratislava and the castle of Wartburg. The first day cover features Saint Elisabeth. The special cancellation stamp graphic design shows the coat of arms of the House of Árpád.
Source: www.plebania.net

Date of issue: 27 April 2007

3. GERMAN - 80. Stamp - BLOCK

Die Tradition der ungarischen Post Co. Einheit und zwei zusätzlichen Kosten durch die Herausgabe einer Reihe Konfessionen begrüßt den Stempel Festival 80 Stamp feiert Jubiläum und der National Association of Hungarian Stempel.
2007. április 27-29. in Budapest, ist die MABÉOSZ Hauptquartier beherbergt 80 Stempel der Veranstaltungen.
Die 2007. Stamp Act in den neuen Geburtstag und ein Tribut an ihr Gedächtnis vor dem zwei herausragende Persönlichkeiten: Arpad Árpád Imre und St. Elisabeth St. war.

Der Mehrpreis Block zeigt Miniaturansichten der das Gebet des heiligen Imre. Im Vordergrund des Rahmens - die Illustrierte Chronik, unter Angabe der Atmosphäre - in das Grab des heiligen Imre sichtbar im Hintergrund die Burg von Esztergom. Die gelegentliche Hüllkurven St. Imre gesehen. Die gelegentliche Stempel Grafik Wappen im House of Árpád. Diejenigen, die Blöcke der Zuschlag Betrag (200 USD) zur Unterstützung von Kauf-Philatelie organisiert. Die Frankierung Marke kann nicht verwendet werden.

St. Elizabeth II wurde vor 800 Jahren geboren. Andreas und Gertrude merania Ehe im Jahr 1207. Es war vier Jahre alt Wartburg vermieden. Im Jahre 1221 heiratete den Grafen Ludwig von Thüringen. Getreu liebte ihren Mann und ihr glühendes Gebet an die Praxis der christlichen Nächstenliebe und Taten scheinen. Charity, wohlwollend unterstützt ihres Mannes Hilfsbereitschaft, aber früh im Jahre 1227, verstorben. Die neidischen Verwandten hatten die Kinder von Elisabeth und der Wartburg vertrieben. Held im Exil für drei Jahre. 1228, wurde auf der dritten Orden des heiligen Franziskus von Kleidung zugelassen. 24 Jahren starb 1231. am 17. November. IX. Heiligsprechung durch Papst Gregor im Jahr 1235 eingeweiht.

Das Leben der heiligen Elisabeth Stempel, gute Werke und Wunder beziehen, werden in einer einzigen Szene zu sehen. Von den 62 Patienten in der HUF-Münzen, 95 Münzen HUF Vertretung in der Fürsorge für die Armen. Die Miniaturbilder in der Hintergrund der Burg und des Schlosses von Wartburg. St. Elizabeth's gelegentliche Umschlag angezeigt. Die gelegentliche Stempel Grafik Wappen im House of Árpád.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>