BÉLYEGNAP 79. - SOR

BÉLYEGNAP 79.  - SOR

1. MAGYAR - BÉLYEGNAP 79. - SOR - Bélyeg rendelési kód: 2006 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - 79TH STAMP DAY - ROW - Order code of the stamp: 2006 Year stamps complete
3. GERMAN - 79. Stamp - ROW - Marke die sprechstunde kode: 2006 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - 79. BÉLYEGNAP - SOR

A Magyar Posta Zrt. a hagyományokhoz híven feláras blokk és két címletből álló sorozat kibocsátásával köszönti a bélyeggyűjtők ünnepét. 2006. június 23-25. között Vácott, a 79. Bélyegnap keretében kerül meg-rendezésre a HUNFILA 2006 Nemzetközi bélyegkiállítás.

A bélyegsorozat címletein az Esztergomi Vármúzeumból, az 1490 körül készült, négy erényt ábrázoló freskó látható. A sorozat különlegessége, hogy a két címlet egy íven belül, bélyegpárként került kinyomtatásra. Az Esztergomi Vármúzeum a feltárt királyi palota megmaradt helyiségeit mutatja be, a palota termeiben berendezett kiállításból a vár története ismerhető meg.

Az ún. Vitéz János terem északi falán található „A négy erény” c. alkotás, amely a Bölcsesség, Mértékletesség, Állhatatosság és Igazságosság (Prudentia, Temperantia, Fortitudo, Iustitia) alakjaiban testesül meg. Bár a mű készítőjét ismeretlen festőként tartják nyilván, a feltételezések szerint a freskó a firenzei Albert mester alkotása.

Megjelenési időpont: 2006. június 23.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - 79TH STAMP DAY - ROW

As is its established practice, Magyar Posta celebrates the day of stamp collectors by issuing a miniature sheet with a surcharge and a set of two stamps. Between 23-25 June 2006 the HUNFILA 2006 International Stamp Exhibition will be held under the auspices of the 79th Stamp Day in Vác.

The set of two stamps shows frescoes depicting four virtues from around 1490 from the collection of the Castle Museum in Esztergom. A special feature of the set is that the two stamps have been printed on one sheet as a pair of stamps. The Castle Museum in Esztergom shows the rooms of the royal palace that have survived and houses an exhibition on the history of the Castle.

The four virtues depicted are personifications of Prudence, Temperance, Fortitude and Justice, and are on the northern wall of the John the Valliant Room. Although the works are attributed to an unknown painter, the frescoes are believed to be by the Florentine master Albert.

Date of issue: 23 June 2006

3. GERMAN - 79. Stamp - ROW

Die Tradition der ungarischen Post Co. Einheit und zwei zusätzlichen Kosten durch die Herausgabe einer Reihe Konfessionen begrüßt den Stempel Festival. 2006. június 23-25. in Vac, 79 Briefmarken im Rahmen einer Einigung mit der HUNFILA 2006 Internationale bélyegkiállítás.

Die Briefmarken von Esztergom Vármúzeumból, die um 1490, können die vier Tugenden Fresken zu sehen. Ein besonderes Merkmal der Serie, die beiden Bogen innerhalb einer Stückelung, bélyegpárként gedruckt worden. Der königliche Palast in der Esztergom Burgmuseum entdeckt, stellt die restlichen Räumlichkeiten, ausgestattet Ausstellungshallen des Palastes, die Geschichte der Burg bekannt sein.

Die so genannte. Brave John Hall Nordwand der "vier Tugenden" C. Arbeit, die Weisheit, Mäßigkeit, Ausdauer ist, und des Rechts (Prudentia, Moderation, Fortitudo, Iustitia) verkörpert in den Zahlen. Obwohl der Schöpfer des Werkes zu einem unbekannten Maler aufgezeichnet werden soll das Werk ein Fresko in der Florentiner Meister, Albert.