50 ÉVES A BUDAPESTI KUTATÓREAKTOR

50 ÉVES A BUDAPESTI KUTATÓREAKTOR

1. MAGYAR - 50 ÉVES A BUDAPESTI KUTATÓREAKTOR - Bélyeg rendelési kód: 2009 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - BUDAPEST RESEARCH REACTOR IS 50 YEARS OLD - Order code of the stamp: 2009 Year stamps complete
3. GERMAN - 50 JAHRE BUDAPESTER FORSCHUNGSREAKTOR - Die Bestellnummer Der Marke: 2009 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - 50 ÉVES A BUDAPESTI KUTATÓREAKTOR

A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti a Budapesti Kutatóreaktor üzembe helyezésének 50. évfordulóját.
Az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet (AEKI) üzemeltetésében, 1959 óta működik a Budapesti Kutatóreaktor, amely az ország kutatási nagyberendezéseként hazánk nemzetközi tudományos megítélésében is jelentős szerepet játszik.

A kutatóreaktor az alap- és alkalmazott kutatások számára nagyteljesítményű neutronforrásként szolgál, s mint ilyen valós tudományos szükségletet elégít ki. Az itt keletkező neutronok felhasználásának szervezésére és folyamatos javítására jött létre a Budapesti Kutatóreaktor Műszerközpont.

Közvetítésével magyar és külföldi kutatóintézetek és egyetemek kutatói végeztek, illetve végeznek méréseket a reaktornál. Tudományos célú hasznosításának sikerességét mutatja, hogy ez az egyetlen kelet-európai berendezés, amelyet az EU nagy berendezés programja is magáénak tart, és a berendezéseken bizonyos mennyiségű mérési időt az EU kutatói számára kibérel.

A reaktor hasznosítására nemcsak tudományos, hanem szolgáltatói jelleggel is sor kerül az egészségügyben és az iparban használható radioaktív izotópok előállítását, szerkezeti anyag besugárzásokat illetően.

Az évtizedek folyamán az AEKI-ben létrejött szaktudás és biztonsági kultúra lehetővé teszi, hogy az AEKI mind a Paksi Atomerőmű tudományos bázisintézményeként, mind az Országos Atomenergia Hivatal műszaki szakértő intézményeként sikeresen vehessen részt a hazai atomenergetika legkülönbözőbb problémáinak megoldásában. Forrás: http://www.kfki.hu/brr/mmain.html

A blokk különleges nyomdatechnikai eljárással készült. Az ötszínű ofszet nyomtatás mellett a hatodik szín ún. „hőreszínváltó” festék alkalmazásával, szitanyomással került a blokkra. Az eljárásnak köszönhetően a bélyegképet körülvevő terület háttérszíne hő hatására megváltozik.

A sorszámozott blokk hatszögű bélyegképén egy nukleáris fűtőelem látható. A keretrajz bal oldalán a fűtőelem szerkezeti rajza és az atommag képe látható. Az alnyomatot a reaktor szerkezeti rajza díszíti. A blokkhoz tartozó alkalmi borítékon az atommag rajzolata, illetve az első indítási alkalmon résztvevő szakemberekről készített fotó látható. Az alkalmi bélyegző a Budapesti Kutatóreaktor logoja.

Megjelenési időpont: 2009. március 25.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - BUDAPEST RESEARCH REACTOR IS 50 YEARS OLD

Magyar Posta is marking the 50th anniversary of the Budapest Research Reactor going critical by issuing a special stamp block.
The Budapest Research Reactor, which as the country’s major research facility plays an important role in the opinion of the international scientific community about Hungary, has been operated by the Hungarian Academy of Sciences KFKI Atomic Energy Research Institute (AEKI) since 1959.

The research reactor provides a high power source of neutrons for basic and applied research and as such fulfils a real scientific need. The Budapest Research Reactor Instrument Centre was created to organise and continuously improve the use of neutrons generated here. Under its auspices Hungarian and foreign research institutes and university researchers make measurements at the reactor. The success of its use for scientific purposes is demonstrated by the fact that this is the only reactor in Eastern Europe that belongs to the European Union research infrastructure programme, which makes measurement time on instruments available to European scientists.

The reactor is used not only for scientific purposes but also to provide a service for the production of radioactive isotopes for medicine and industry, and for material testing.

The know-how evolved at the AEKI over the years and the security culture makes it possible for the Institute to successfully take part in solving the most varied problems of Hungarian atomic energy both as the scientific base institute of the Paks Nuclear Power Station and as technical experts of the Hungarian Atomic Energy Authority. Source: http://www.kfki.hu/brr/mmain.html

The block has been made using special printing technology. Apart from the five-colour offset printing the sixth colour was employed on the block by screen printing with heat-sensitive ink that changes colour. Due to this process the background colour of the area around the stamp changes if exposed to heat. The hexagonal stamp design of the numbered block shows a nuclear heating element. On the left of the frame there is a constructional drawing of a heating element and a picture of a nucleus.

The background is decorated by the constructional drawing of a reactor. The first day cover for the block shows a picture of a nucleus and a photo of the experts involved in the first launch. The special postmark features the logo of the Budapest Research Reactor.

Date of issue: 25 March 2009

3. GERMAN - 50 JAHRE BUDAPESTER FORSCHUNGSREAKTOR

Die Magyar Posta begeht das 50. Jubiläum der Inbetriebsetzung des Budapester Forschungsreaktors mit der Ausgabe eines Sonderbriefmarkenblocks.
Der Budapester Forschungsreaktor wird von dem Forschungsinstitut für Atomenergie (AEKI) der Ungarischen Akademie für Wissenschaften, Forschungsinstitut für Physik (MTA KFKI) seit 1959 betrieben, der als Forschungsgroßanlage des Landes bei der internationalen Beurteilung unserer Heimat eine bedeutende Rolle spielt.

Der Forschungsreaktor dient als Hochleistungs-Neutronenquelle für grundlegende und angewandte Forschungen, und befriedigt als solche reale wissenschaftliche Bedürfnisse. Das Budapester Forschungsreaktor Instrumentenzentrum wurde gegründet zur Organisation und kontinuierlichen Verbesserung der Nutzung der hier entstehenden Neutronen. Mit seiner Vermittlung führten und führen ungarische und ausländische Forschungsinstitute und Universitäten an dem Reaktor Messungen durch. Der Erfolg seiner Nutzung für wissenschaftliche Zwecke wird auch dadurch bestätigt, dass dieser Reaktor die einzige osteuropäische Anlage ist, die auch von dem Großanlagen-Programm der Europäischen Union aufgenommen wurde, das für die Forscher aus der EU an den Anlagen bestimmte Mengen an Messzeiten mietet.

Der Reaktor wird nicht nur für wissenschaftliche Zwecke, sondern auch für Dienstleistungen genutzt, so werden zum Beispiel im Gesundheitswesen verwendbare radioaktive Isotope erzeugt, und in der Industrie Bestrahlung von Konstruktionsmaterial durchgeführt.

Das im Laufe der Jahrzehnte gesammelte Fachwissen und die Sicherheitskultur von AEKI machen es möglich, dass sich AEKI sowohl als wissenschaftliche Basisinstitution des Atomkraftwerks von Paks als auch als technisches Sachverständigeninstitut der zentralen Atomenergiebehörde an der Lösung verschiedenster Probleme der heimischen Atomenergetik erfolgreich beteiligen kann. Quelle: http://www.kfki.hu/brr/mmain.html

Der Block wurde mit besonderer Drucktechnik hergestellt. Neben dem fünffarbigen Offsetdruck erscheint auf dem Block, unter Anwendung von sog. „wärmeempfindlicher“ Farbe, mit Siebdruck eine sechste Farbe. Dank des Verfahrens verändert sich durch Wärme die Farbe des Hintergrunds des Briefmarkenbildes. Auf dem sechseckigen Briefmarkenbild des nummerierten Blocks ist ein nukleares Heizelement abgebildet. An der linken Seite der Rahmenzeichnung sind die Konstruktionszeichnung des Heizelements und das Bild des Atomkerns zu sehen.

Den Unterdruck ziert die Konstruktionszeichnung des Reaktors. Auf dem Sonderumschlag des Blocks sind eine Zeichnung des Atomkerns beziehungsweise ein Foto der Experten zu sehen, die am ersten Start teilnahmen. Der Sonderstempel ist der Logo des Budapester Forschungsreaktors.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>