3. KATASZTRÓFAKOCKÁZAT - CSÖKKENTÉSI VILÁGKONFERENCIA

3. KATASZTRÓFAKOCKÁZAT - CSÖKKENTÉSI VILÁGKONFERENCIA

1. MAGYAR - 3. Katasztrófakockázat-csökkentési Világkonferencia Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction Order stamp >>

1. MAGYAR - 3. Katasztrófakockázat-csökkentési Világkonferencia

Az ENSZ égisze alatt 2015. március 14-18. között kerül megrendezésre a 3. Katasztrófakockázat-csökkentési Világkonferencia (3rd World Conference on Disaster Risk Reduction) Szendai-ban (Japán). Az esemény tiszteletére a Magyar Posta alkalmi bélyeget bocsát ki. A bélyegképen a katasztrófákra utaló grafikai kompozíció látható. Kara György grafikusművész a bélyeghez kapcsolóan alkalmi borítékot és bélyegzőt is tervezett. A bélyeget 220.000 példányban az ANY Biztonsági Nyomda gyártotta. Február 19-től kapható az ország nagyobb postáin, valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is

A katasztrófa görög eredetű szó, jelentése: fordulat, megsemmisülés, csapás, megrázó hirtelen esemény, az emberi élet, az anyagi javak, természeti értékek pusztulása. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3. § szerint „A katasztrófa a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz okozta), amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.”A katasztrófavédelem a tűzoltóság és a polgári védelem összevonásával alakult meg hazánkban 2000. január 1-jén. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.Az első világkonferenciára 1994-ben, míg a másodikra 2005-ben került sor. A harmadik világkonferenciának otthont adó Szendai városa az északkeleti Tóhoku régió legnépesebb városa, és japán legfontosabb, ún. kijelölt városai közé tartozik. 1600-ban alapították. Tragikus érintettsége van a katasztrófák kapcsán, hiszen 2011. március 11-én az ország történelmének addigi legnagyobb erejű, 8,8-8,9-es erősségű földrengése majd cunami következett be a térségben. (Forrás: wikipedia.org)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction

The 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction will be held under the aegis of the United Nations in Sendai City, Japan, between 14 and 18 March 2015. Magyar Posta is issuing a special stamp in honour of the event. The stamp features a graphic design referring to disasters. The graphic artist György Kara also designed the first day cover and postmark to match the stamp. Two hundred and twenty thousand copies of the stamp were produced by ANY Security Printing Company. The special stamp will be available at large post offices and Filaposta in Hungary from 19 February, but may also be purchased from Magyar Posta’s webshop.

The word disaster is derived from the Greek words dus meaning “bad” and astro meaning “star”, an astronomical reference to an impending calamity. According to Section 3 of Act LXXIV of 1999 on the management and organisation of protection against disasters and prevention against serious accidents involving dangerous substances, “Disaster means a state or situation (e.g. natural, of biological origin or caused by fire) that may be declared an emergency or hazard, or a state or situation that does not reach this level of classification but threatens or damages human life, health, property, essential supplies to the population, the natural environment and natural values in a way or to a degree that the prevention or elimination of damages or the liquidation of the consequences exceeds the protection possibilities in a system of cooperation defined for organisations appointed for these tasks, and requires the introduction of special measures, and the continuous and strictly coordinated cooperation of local authorities and state agencies or the use of international assistance.”
Disaster protection in Hungary was created through the merger of the fire brigade and civil defence on 1 January 2000. The main duties of the Ministry of Interior’s National Directorate General for Disaster Management are the prevention of disasters by official means; performing rescue activities in consequent civilian emergency situations; organising and supervising defence; eliminating harmful effects, and overseeing recovery and reconstruction.
The first World Conference was held in 1994 and the second in 2005. The host of the third World Conference, Sendai City, is the most populous city of the north-eastern Tohoku region and is one of Japan’s major cities. It was founded in 1600. The city has been tragically affected by disasters as the country’s strongest earthquake registering 8.8 to 8.9 on the Richter scale, followed by a tsunami, hit the region on 11 March 2011. (Source: hu.wikipedia.org)

Stamps Order - Bélyeg Webáruház >>