MÁRIABESENYŐI KEGYSZOBOR

MÁRIABESENYŐI KEGYSZOBOR

1. MAGYAR - A MÁRIABESENYŐI KEGYSZOBOR MEGTALÁLÁSÁNAK 250. ÉVFORDULÓJA - Bélyeg rendelési kód: 2009 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - 250 ANNIVERSARY OF THE DISCOVERY th OF THE MÁRIABESNYŐ DEVOTIONAL STATUE - Order code of the stamp: 2009 Year stamps complete
3. GERMAN - 250. JAHRESTAG DER AUFFINDUNG DER GNADENSTATUE VON MÁRIABESNYŐ - Die Bestellnummer Der Marke: 2009 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - A MÁRIABESENYŐI KEGYSZOBOR MEGTALÁLÁSÁNAK 250. ÉVFORDULÓJA

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Máriabesnyői kegyszobor megtalálásának 250. évfordulóját.

Az 1750-es években a vidék grófjának, Grassalkovich Antalnak harmadik felsége halálosan megbetegedett. Ekkor fogadalmat tett, ha felesége felgyógyul, templomot épít a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. A munkálatok megkezdésekor Fidler János kőműves álmot látott és szózatot hallott: „Ha a templom romjai között, ahol hajdan a főoltár állott, ásni fogsz, szép tárgyat találsz.” Másnap, 1759. április 19-én a mondott helyen kutatni kezdett, s két ásónyom mélyen megtalálta Szűz Mária szobrát, mely a XI-XII. századból származó, 11 cm magas elefántcsont faragvány. Grassalkovich Antal családi ékszerekből két koronát és egy drágakövekkel kirakott övet készíttetett, ma is ezek, valamint I. Ferenc József aranygyűrű-adománya díszítik az alkotást. A szobrot kristályüveg mögött, ezüst házikóban helyezték el a kápolnában, ami 1761. augusztus 14-ére elkészült. A templomot a növekvő igények miatt folyamatosan bővítették és 1771. március 17-én szentelték fel. Az ország legkisebb kegyszobrának csodás megtalálásáról szóló hír gyorsan terjedt, és Máriabesnyő zarándokhellyé vált. Ma is évente több százezer zarándok keresi fel, kérve a Szent Szűz anyai pártfogását. Az első időktől kezdve nagyon sok imameghallgatás és csoda történt itt. Erről tanúskodnak a kegyoltár környékén elhelyezett kis hálaajándékok is.

A kegyhely gondozását Grassalkovich gróf 1763-ban bízta a kapucinusokra. A templomot a rend 1912-ben, majd 1942-ben felújíttatta, de 1950-ben a rendek feloszlatásakor kénytelenek voltak azt elhagyni. A rendszerváltást követően visszatértek Máriabesnyőre, amely Magyarország második leglátogatottabb Mária-kegyhelyévé vált a XX. században.
XVI. Benedek pápa az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2008. május 2-án kelt határozatával a máriabesnyői kegytemplomot basilica minor rangra emelte, amit 2008. szeptember 7-én, a kisboldogasszony búcsún hirdettek ki.

A bélyegen az ékszerekkel díszített kegyszobor és a bazilika található. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon a templom főoltára és a kegyszobor-tartó, az alkalmi bélyegző grafikáján a kegyszobor stilizált rajza látható.

Megjelenési időpont: 2009. augusztus 14.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - 250 ANNIVERSARY OF THE DISCOVERY th OF THE MÁRIABESNYŐ DEVOTIONAL STATUE

Magyar Posta greets the 250th anniversary of the discovery of the Máriabesnyő devotional statue with the issue of a commemorative stamp.

In the 1750’s the third wife of the region’s count, Antal Grassalkovich became fatally ill. At this time he made a resolution that if his wife recovers he wold build a church to the honour of the Blessed Virgin Mary. When the work was started stonemason János Fidler saw a vision and heard the words: “If you dig among the ruins of the church where once the main altar stood you will find a beautiful object.” On the following day, on 19 April 1759 he started to search at the location spoken of, and at a depth of two spades he found the statue of the Virgin Mary, which was an 11 cm tall carved piece of ivory from the 11th-12th century.

From his family jewels Antal Grassalkovich had two crowns and a belt of precious stones, even today it is these and the gift of a gold ring from Franz Josef I that decorate the work. The statue was placed in a silver house behind crystal glass in the chapel, which was completed by 14 August 1761. Due to increasing demand the church was continuously extended and was consecrated on 17 March 1771. The news of the miraculous find of the country’s smallest devotional statue spread quickly and Máriabesnyő became a place of pilgrimage. Even today several hundred thousand people visit it every year, asking for the graces of the Holy Virgin mother. Starting from the very first times very many prayers were answered and miracles took place here. The small presents of thanks located in the area around the altar bear witness to this.

Count Grassalkovich entrusted the care of the shrine to the Capuchins in 1763. The church was renovated by the order in 1912 and then in 1942, but in 1950 when the orders were disbanded they were forced to abandon it. After the change of regime they returned to Máriabesnyő, which became the second most visited Virgin Mary shrine in Hungary in the 20th century.

Pope Benedict XVI with the decision of the Congregation for the Divine Worship and the Discipline of the Sacraments issued on 2 May 2008 raised the Máriabesnyő chapel to the rank of basilica minor, which was announced on 7 September 2008 at the festival of the Virgin Mary. Source: http://hu.wikipedia.org http://mariabesnyo.vaciegyhazmegye.hu http://uj.katolikus.hu http://ujember.katolikus.hu

The stamp includes the statue decorated with the jewellery and the basilica. The first day cover belonging to the stamp shows the main altar of the church and the statue holder, the graphic of the special cancellation stamp shows a stylised drawing of the statue.

3. GERMAN - 250. JAHRESTAG DER AUFFINDUNG DER GNADENSTATUE VON MÁRIABESNYŐ

Die Magyar Posta begeht den 250. Jahrestag der Auffindung der Gnadenstatue von Máriabesnyő mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke.

In den 1750er Jahren erkrankte die dritte Ehegattin des Landgrafen Antal Grassalkovich lebensbedrohlich. Zu dieser Zeit legte er ein Gelöbnis ab, zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria eine Kirche zu errichten, wenn seine Ehegattin gesundet. Zu Beginn der Arbeiten sah der Maurer János Fidler einen Traum und hörte eine Stimme: „Wenn du in den Ruinen der Kirche, wo einst der Hauptaltar stand, zu graben beginnst, wirst du schöne Gegenstände finden.” Tags darauf, am 19. April 1759 begann er an der besagten Stelle zu graben und fand bereits nach zwei Spatenstichen die Statue der Jungfrau Maria, eine aus dem 11. bis 12. Jahrhundert stammende, 11 cm große Schnitzerei aus Elfenbein.

Antal Grassalkovich ließ aus Familienschmuck zwei Kronen und einen mit Edelsteinen besetzten Gürtel anfertigen, diese sowie eine Goldring-Schenkung von Franz Joseph I. zieren auch heute die Schöpfung. Die Statue wurde in der Kapelle, die am 14. August 1761 fertig gestellt worden war, hinter Kristallglas, in einem Häuschen aus Silber platziert. Die Kirche wurde wegen der wachsenden Ansprüche kontinuierlich erweitert und am 17. März 1771 geweiht. Geschwind verbreitete sich die Botschaft über die Auffindung der kleinsten Gnadenstatue des Landes und Máriabesnyő wurde zum Wallfahrtsort. Auch heute pilgern jährlich mehrere tausend Wallfahrer hierher und bitten um mütterlichen Schutz der Heiligen Jungfrau. Hier wurden von Anfang an viele Gebete erhört und es geschahen zahlreiche Wunder. Davon zeugen auch die neben dem Gnadenaltar platzierten kleinen Dankesbezeigungen.

Graf Grassalkovich beauftragte in 1763 die Kapuziner mit der Pflege der Gnadenstätte. Der Orden ließ die Kirche in 1912 und in 1942 restaurieren. Als die Orden in 1950 aufgelöst wurden, waren sie jedoch gezwungen, die Kirche zu verlassen. Nach der politischen Wende kehrten sie in die Gnadenkirche von Máriabesnyő zurück, die zur zweiten meistbesuchten Maria-Gnadenstätte Ungarns im 20. Jahrhundert wurde.

Nach Entscheidung der Glaubenskongregation vom 2. Mai 2008 erhob Papst Benedikt XVI. die Gnadenkirche von Máriabesnyő zur „Basilika minor“, was am 7. September 2008, zur Wallfahrt heilige Jungfrau Maria kundgemacht wurde. Quelle: http://hu.wikipedia.org http://mariabesnyo.vaciegyhazmegye.hu http://uj.katolikus.hu http://ujember.katolikus.hu
Auf der Marke sind die mit Schmuckstücken gezierte Gnadenstatue und die Basilika abgebildet. Auf dem zur Marke gehörenden Sonderumschlag sind der Hauptaltar und der Gnadestatuen-Halter auffindbar und auf der Grafik des Sonderstempels ist die stilisierte Zeichnung der Gnadenstaue zu sehen.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>