2014 MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK II. - SZETT

2014 MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK II. - SZETT

1. MAGYAR - MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK II. - SZETT - Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - HUNGARIAN SAINTS AND BLESSEDS II - SET - Order stamp >>

1. MAGYAR -MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK II. - SZETT

A Magyar Posta a Kommunizmus Áldozatainak emléknapján, 2014. február 25-én bélyegkibocsátással tiszteleg az áldozatok előtt. Bélyeg-kisíven örökíti meg három boldoggá avatott személy, Boldog Meszlényi Zoltán Lajos,Boldog Sándor István és Boldog Bogdánffy Szilárd arcképét. A kibocsátás a Magyar Szentek és Boldogok folytatásos témakör második tagjaként valósul meg. Különlegessége, hogy az alapváltozat mellett speciális, és úgynevezett egyszín-nyomat is megjelenik. A kivitelezés Kara György grafikusművész tervei alapján a Pénzjegynyomdában történt. A bélyeg-kisív február 25-től vásárolható meg.

Boldog Meszlényi Zoltán Lajos (1892-1951) az esztergomi főegyházmegye papja, 1937-től segédpüspöke. Egyházjogi munkássága figyelemreméltó. Letartóztatása akkor következett be, amikor a bebörtönzött Mindszenty József helyett nem az állam által támogatott személyt, hanem őt választották a főegyházmegye ideiglenes vezetőjének. Ítélet nélkül került internáló táborba, ahol belehalt az embertelen bánásmódba. 2009. október 31-én avatták boldoggá.

Boldog Sándor István (1914-1953) laikus szalézi testvér, nyomdász. Szerzetesrendjében szegény sorsú munkásgyermekek hitoktatója és nevelője volt. Tiltott tevékenysége miatt illegalitásba kényszerült, cselekedeteiért bátran vállalta a felelősséget, viselte a meghurcoltatás és kínzás fizikai, lelki terheit. 1953-ban az úgynevezett pártőrség-perben koncepciós vádak alapján kötél általi halálra ítélték, melyet még ugyanebben az évben végrehajtottak. 2013. október 19-én avatták boldoggá.
Boldog Bogdánffy Szilárd (1911-1953) a nagyváradi egyházmegye titokban felszentelt püspöke, pap, hitoktató és szemináriumi elöljáró. 1948-ban püspöke kérésére titkos papi szemináriumot szervezett és vezetett. 1949-ben szentelték püspökké, majd tartóztatták le. Négyévnyi raboskodás után 1953-ban koncepciós perben 12 évi kényszermunkára ítélték, de szervezete a nagyenyedi börtön megpróbáltatásainak terhe alatt összeroppant, s még abban az évben meghalt. 2010. október 30-án avatták boldoggá.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - HUNGARIAN SAINTS AND BLESSEDS II - SET

Hungarian Post is presenting the theme of Hungarian saints and blesseds through a series of stamps to be issued over several years. The next piece in our philatelic series commemorate three martyrs who lost their lives as victims of the communist dictatorship. The stamps of the miniature sheet depict Blessed Zoltán Lajos Meszlényi, Blessed István Sándor and Blessed Szilárd Bogdánffy. The unusual feature of the issue is that, apart from the standard version of the miniature sheet, special and monochrome editions are also being released. The miniature sheet was designed by György Kara and produced by Pénzjegynyomda. The new issue will be available at main post offices and at the Filaposta from 25 February but it can be ordered online from Magyar Posta’s internet shop as well.

Blessed Zoltán Lajos Meszlényi (1892-1951) was a priest at the Diocese of Esztergom, and its suffragan bishop from 1937. His canonical work was noteworthy. The reason for his arrest was that he was appointed titular bishop to replace the imprisoned József Mindszenty instead of the person supported by the state. He was sent to an internment camp, where he died shortly afterwards as a result of inhuman treatment. He was beatified on 31 October 2009. Blessed István Sándor (1914-1953) trained as a printer during his time as an aspirant monk of the Salesian Society. While serving his order, he was involved in the education of children and taught religion. When religious orders were banned, he continued his activity illegally and chose not to emigrate although he had the opportunity. He was sentenced to death in a show trial and hung in 1953. Despite being tortured, he was not willing to confess to a fabricated story. He was beatified on 19 October 2013.

Blessed Szilárd Bogdánffy (1911-1953) was a priest, religious educator and seminary teacher, and clandestinely ordained bishop of Oradea (Romania). In 1948, at the request of his bishop, he organised and held a secret seminary. In 1949 he was ordained a bishop in secret and was then arrested. After four years in prison, he was sentenced to 12 years' hard labour. The physical tribulations suffered at the Aiud labour camp led to his death. He was beatified on 30 October 2010.