2012 IN MEMORIAM ALBERT FLÓRIÁN - EMLÉKÍV

2012 IN MEMORIAM ALBERT FLÓRIÁN - EMLÉKÍV

1. MAGYAR - IN MEMORIAM ALBERT FLÓRIÁN (1941-2011) - EMLÉKÍV - Bélyeg rendelési kód: S2012/03
2. ENGLISH - IN MEMORIAM ALBERT FLÓRIÁN (1941-2011) - Order code of the stamp: S2012/03
3. GERMAN - IN MEMORIAM ALBERT FLÓRIÁN (1941-2011) - Die Bestellnummer Der Marke: S2012/03

1. MAGYAR - IN MEMORIAM ALBERT FLÓRIÁN (1941-2011) - EMLÉKÍV

Jótékonysági emlékív Albert Flórián tiszteletére

Az egyetlen magyar aranylabdás, többszörös világ- és Európa-válogatott labdarúgó, a Nemzet Sportolója, Hercegszántó, Budapest és Ferencváros díszpolgára, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt kitüntetettje Albert Flórián. Születésének 71. évfordulóján a Magyar Posta emlékívet bocsát ki, és minden eladott emlékív után 100 Ft-ot ajánl fel az Albert Flórián Alapítvány céljainak támogatására.

Az alapítvány elsődleges célja Albert Flórián emlékének, hírnevének megőrzése és a Ferencvárosi Torna Club (FTC) örök értékeinek megóvása. A célok között szerepel az utánpótlás-nevelés országos támogatása s az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése; tehetséges fiatal sportolók kiválasztása az országban, mely számukra az FTC-ben történő kiemelkedés lehetőségét is jelenti. A nehéz sorsú családokban felnövő tehetséges sportolók és családok támogatása; edzőtáborok szervezése, szakmai és anyagi segítségnyújtás a sportcélok megvalósításában. A szervezet együttműködik más társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, vidéki és fővárosi oktatási intézményekkel a tehetségek felkutatása nevelése érdekében.

A Magyar Posta filatéliai különlegességén Albert Flóriánról összeállított kompozíció és a világhírű sportoló aláírása látható. Az emlékívhez kapcsolódó emléklap címoldalán szintén a neves labdarúgó szerepel. A belső oldalakon magyar és angol nyelvű megemlékezés, méltatás illetve a filacsíkba (hawid) helyezett emlékív található. A kiadvány ebben az egyedi tartóban vásárolható meg a filatéliai különlegességek gyűjtői és a sportbarátok számára.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - IN MEMORIAM ALBERT FLÓRIÁN (1941-2011)

Charity commemorative sheet in honour of Flórián Albert

Flórián Albert was the only Hungarian footballer to win the Ballon d’or and his honours include playing for Hungary in several World and European championships, being the Sportsman of the Nation, an honorary citizen of Hercegszántó, Budapest and Ferencváros, and being decorated with the Middle Cross of the Order of Merit of the Republic of Hungary. Magyar Posta is issuing a commemorative sheet to mark the 71st anniversary of his birth, devoting HUF 100 from the sale of each sheet to support the aims of the Flórián Albert Foundation.

The main aim of the Foundation is to preserve the memory and reputation of Flórián Albert and to promote the eternal values of Ferencvárosi Torna Club (FTC). The Foundation also seeks to provide national support for training young players, including appropriate personnel and facilities, and to find talented youngsters around the country which includes the possibility of finding success at FTC. It also supports youngsters talented at sport growing up in difficult circumstances and their families, organises training camps, and provides financial and professional help for sporting purposes. The Foundation collaborates with other social organisations, local authorities and educational institutions in Budapest and the provinces in finding and educating talented youngsters.

The composition of Magyar Posta’s philatelic speciality features a montage of images of Flórián Albert together with the world famous footballer’s signature. The well-known footballer is also shown on the commemorative card for the commemorative sheet. The commemorative sheet in a Hawid mount is on the inside of the card, where there is also a tribute to the player in English and Hungarian. The commemorative sheet is available for purchase by collectors of philatelic specialities and sport lovers in this exclusive holder.

3. GERMAN - IN MEMORIAM ALBERT FLÓRIÁN (1941-2011)

Wohltätigkeits-Gedenkbogen zu Ehren von Flórian Albert

Flórián Albert ist der einzige ungarische Goldene Fußballer, mehrmaliges Mitglied der ungarischen Fußballnationalmannschaft auf Welt- und Europameisterschaften, Sportler der Nation, Ehrenbürger von Hercegszántó, Budapest und Ferencváros sowie Träger des Verdienstkreuzes der Republik Ungarn. Am 71. Jahrestag seiner Geburt gibt die Magyar Posta ein Gedenkbogen heraus und bietet 100 HUF von jedem verkauften Gedenkbogen für die Unterstützung der Ziele der Albert-Flórián-Stiftung an.

Das primäre Ziel der Stiftung ist die Erinnerung an Flórián Albert sowie die Wahrung seines Rufes und des Erbes des Turnclubs von Franzstadt (FTC). Die Ziele umfassen nationale Fördermaßnahmen zur Ausbildung von Nachwuchsspielern, die Schaffung der dazu erforderlichen personellen und finanziellen Voraussetzungen, die Auswahl von talentierten jungen Athleten des Landes, was für sie auch eine Aufstiegsmöglichkeit im FTC darstellt. Ferner die Unterstützung von talentierten Sportlern, die in bedürftigen Familien aufwachsen; Organisation von Trainingslagern, fachliche und finanzielle Unterstützung bei der Verwirklichung der sportlichen Ziele. Die Stiftung arbeitet eng zusammen mit anderen sozialen Organisationen, Selbstverwaltungen, städtischen und ländlichen Bildungseinrichtungen, um Talente ausfindig zu machen und zu erziehen.

Auf der philatelistischen Spezialität der Magyar Posta sind eine Komposition über Flórián Albert und die Unterschrift des weltberühmten Sportlers zu sehen. Auf der Titelseite des mit dem Gedenkbogen verbundenen Gedenkblattes ist ebenfall der berühmte Fußballer abgebildet. Auf den Innenseiten sind Erinnerungen in ungarischer und englischer Sprache, Wertschätzungen beziehungsweise der Gedenkbogen in einer Hawid-Klemmtasche aufzufinden. Die Sammler von philatelistischen Raritäten und die Sportsfreunde können die Ausgabe in dieser individuellen Klemmtasche erwerben.