2009 A MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRNYITÁS 20. ÉVFORDULÓJA

2009 A MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRNYITÁS 20. ÉVFORDULÓJA

1. MAGYAR - A MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRNYITÁS 20. ÉVFORDULÓJA - Bélyeg rendelési kód: S2009/001
2. ENGLISH - 20 ANNIVERSARY OF THE OPENING OF THE HUNGARIAN-AUSTRIAN BORDER - Order code of the stamp: S2009/001
3. GERMAN - 20 JAHRE GRENZÖFFNUNG UNGARN-ÖSTERREICH - Die Bestellnummer Der Marke: S2009/001

1. MAGYAR - A MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRNYITÁS 20. ÉVFORDULÓJA

Magyarország, Ausztria és Németország közös bélyeg kibocsátásával köszönti az 1989. évi magyar-osztrák határnyitás 20. évfordulóját.

1989. május 2-án megkezdődött a magyar-osztrák határon lévő, az illegális határátlépések megakadályozására épített műszaki zár lebontása. Augusztus 19-én több ezren vettek részt Sopron térségében, a határ közelében rendezett páneurópai pikniken, ahol a határok nélküli Európa megteremtését sürgették. A magyar kormány 1989. szeptember 10-i bejelentését követően, 1989. szeptember 11-től a Magyarországon tartózkodó és hazatérni nem kívánó keletnémet állampolgárok kiutazhattak olyan más országokba, amelyek hajlandóak számukra a be- vagy átutazást engedélyezni.

A határnyitásként ismert, történelemformáló esemény 20. évfordulóján Magyarország, Ausztria és Németország közös bélyeget bocsát forgalomba. A kibocsátás érdekessége, hogy a bélyeg mindhárom országban Benedek Imre, magyar bélyegtervező grafikusművész tervei alapján valósult meg. A kék színű háttérben a bélyegek főmotívuma az eseményre utaló jubileumi szám, amelynek grafikai képét – a sorsfordító határnyitásra utaló konkrét üzenettel kiegészítve – a tervezőművész a három ország nemzeti zászlóinak színeiből komponálta.

Az alkalmi boríték grafikáján térképrészlet és a három ország nemzeti zászlói láthatók, az alkalmi bélyegző a határátkelést idéző stilizált rajz. A három ország bélyegének együttes bemutatása céljával reprezentatív kivitelezésű emléklap is készült, melyen alkalmi bélyegzéssel szerepelnek az újdonságok. Az emléklap előlapját – az alkalmi boríték grafikájához illeszkedve – térképrészlet és zászlók díszítik.

Megjelenési időpont: 2009. szeptember 10.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - 20 ANNIVERSARY OF THE OPENING OF THE HUNGARIAN-AUSTRIAN BORDER

Hungarian-Austrian-German joint stamp issue

Hungary, Austria and Germany are marking the 20th anniversary of the opening of the Hungarian-Austrian border in 1989 by issuing a joint stamp.

On 2 May 1989 dismantling the fence built to prevent illegal border crossings on the Hungarian-Austrian border began. On 19 August several thousand people took part in the Pan-European Picnic near the border at Sopron, where the creation of a Europe without borders was urged. On 10 September 1989 the Hungarian government announced its decision to allow from 11 September 1989 East German nationals staying in Hungary who did not wish to return home to travel to any other country that was willing to accept them or let them travel through.

On the 20th anniversary of the event known as the border opening that made history, Hungary, Austria and Germany are jointly releasing a stamp. The special feature of the stamps issued in all three countries is that they are all based on a design by the Hungarian graphic artist Imre Benedek. The stamps have a blue background while the main motif is the number of the anniversary of the event with a graphic composition using the national colours of all three countries supplemented by a message referring to the historic border opening.

The graphic design of the first day cover shows a detail of a map and the national colours of the three countries, while the special postmark is a stylised depiction of a border crossing. A special commemorative card presenting the stamps of the three countries together has also been made, which shows the new stamps together with the special postmark. The front of the commemorative card – matching the graphic design of the first day cover – is illustrated by a map detail and the national flags.

Date of issue: 10 September 2009

3. GERMAN - 20 JAHRE GRENZÖFFNUNG UNGARN-ÖSTERREICH

Ungarisch-Österreichisch-Deutsche gemeinsame Briefmarkenausgabe

Ungarn, Österreich und Deutschland begehen den 20. Jahrestag der Grenzöffnung Ungarn-Österreich in 1989 mit der Ausgabe einer gemeinsamen Briefmarke.

Am 2. Mai 1989 begann der Abbau der zur Verhinderung von illegalen Grenzübertritten errichteten technischen Sperre. Am 19. August nahmen mehrere tausend Menschen am Paneuropäischen Picknick bei Sopron, in der Nähe der Grenze teil, wo sie die Schaffung eines Europas ohne Grenzen betrieben. Am 10. September 1989 wurde die Entscheidung der ungarischen Regierung bekannt gegeben. Sie bewilligte die Ausreise der sich seit dem 11. September 1989 in Ungarn aufhaltenden und nicht heimkehren wollenden DDR-Bürger in Länder, die ihnen die Ein- oder Durchreise genehmigen.

Ungarn, Österreich und Deutschland gaben am 20. Jahrestag dieses geschichtsformenden und als Grenzöffnung bekannten Ereignisses eine gemeinsame Briefmarke aus. Eine Besonderheit der Ausgabe ist es, dass die Marke in allen drei Ländern nach den Entwürfen des ungarischen Grafikers Imre Benedek verwirklicht wurde. Das Hauptmotiv der Marken auf blauem Hintergrund ist die Jubiläumszahl des Ereignisses, deren grafisches Bild der Grafiker – vervollständigt mit einer konkreten, auf die schicksalsvolle Grenzöffnung hindeutenden Botschaft – aus den Farben der Nationalflaggen der drei Länder komponierte.

Auf der Grafik des Sonderumschlags sind ein Kartenausschnitt und die Nationalflaggen der drei Länder zu sehen, der Sonderstempel ist eine an den Grenzübertritt erinnernde stilisierte Zeichnung. Zum Zwecke der gemeinsamen Präsentation der Briefmarke der drei Länder ist auch ein repräsentativ ausgeführtes Gedenkblatt angefertigt worden, auf dem die Novitäten mit Sonderstempelung aufgeführt sind. Das Vorderblatt des Gedenkblattes zieren – sich der Grafik des Sonderumschlags anpassend – ein Kartenausschnitt und Flaggen.

Erscheinungsdatum: 10. September 2009