2007 ELSŐ BÉLYEGEM

2007 ELSŐ BÉLYEGEM

1. MAGYAR - ELSŐ BÉLYEGEM - ÉRTÉKJELZÉS NÉLKÜL - BÉLYEG -Bélyeg rendelési kód: S2007/003
2. ENGLISH - FIRST STAMPS - Denomination WITHOUT - STAMP - Order code of the stamp: S2007/003
3. GERMAN - Ersten Briefmarken - Bezeichnung OHNE - STAMP - Marke die sprechstunde kode: S2007/003

1. MAGYAR - ELSŐ BÉLYEGEM - ÉRTÉKJELZÉS NÉLKÜL - BÉLYEG

A Magyar Posta 2007. július 16-án további, megszemélyesítésre alkalmas ívekkel bővítette személyes bélyeg kínálatát. Az újdonságok bélyegképei – követve a megkezdett gyakorlatot – értékjelzés nélküliek, vagyis a tarifaváltozáshoz illeszkedően, a rajtuk jelzett kategóriában, kiegészítő bérmentesítés nélkül rugalmasan felhasználhatóak.

Első bélyegem: A húsz bélyegképet tartalmazó ívben elsősorban gyermekszületéshez ajánlott, játékos hangvételű bélyegképek láthatók, melyek fő motívumai a csörgő, a kiskacsa, valamint a kék és rózsaszín kiscipő virág motívummal kiegészülve. Az ív érdekessége, hogy a 2006-ban kibocsátott azonos elnevezésű ív értékjelzés nélküli változata. Tervező: Benedek Imre.

A bélyegív a Pénzjegynyomda Zrt-ben, ofszet nyomtatással készült. A bélyegek perforálási mérete: 25,2 x 36,25 mm, a hozzátartozó szelvényé 25,2 x 18 mm; az ív vágási mérete: 210 x 297 mm.

Az egyenként húsz „BELFÖLD” értékjelzésű bélyeget tartalmazó, megszemélyesítésre alkalmas ív szelvényes forgalmi bélyegként is megjelenik.

Megjelenési időpont: 2007. július 16.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - FIRST STAMPS - Denomination WITHOUT - STAMP

The Hungarian Post 2007th On 16 July further, and organizing the personal stamp of curves expanded offerings. Thumbnails of the news - following the practice started - those without bank-ie the tarifaváltozáshoz matching the category, they indicated, additional flexibility can be used without franking.

First icon: The first twenty thumbnail sheets containing a child is recommended tone player can see thumbnails, which are the main motives of the rattle, the duckling, and the blue and pink floral motif complete with booting. The curve is interesting that in 2006, without a bank-issued version of the same name form. Designer: Imre Benedek.

The bélyegív in the Banknote Printing Co., offset printing made. The stamps Perforation size: 25.2 x 36.25 mm, and the corresponding sections, 25.2 x 18 mm, the cut sheet size: 210 x 297 mm.

Each of the twenty "for domestic" értékjelzésű sticker containing the personification of arc segmented traffic bélyegként appears.

3. GERMAN - Ersten Briefmarken - Bezeichnung OHNE - STAMP

Die Ungarische Post 2007. Am 16. Juli weiter, und die Organisation der persönlichen Stempel von Kurven erweiterte Angebot. Miniaturbilder der news - entsprechend der Praxis begonnen - ohne die Bank, dh die tarifaváltozáshoz passenden Kategorie, sie angegeben, zusätzliche Flexibilität können, ohne Frankierung verwendet werden.

Erste Symbol: Die ersten zwanzig Vorschaubild Blätter mit einem Kind wird empfohlen, Ton-Player können Bildes zu sehen, die die wichtigsten Motive der Rassel, die Ente, und die blaue und rosa Blumenmotiv komplett mit booten. Die Kurve ist interessant, dass im Jahr 2006, ohne ein Bank-Version des gleichen Namens Form ausgestellt. Designer: Imre Benedek.

Die bélyegív in der Banknote Printing Co., Offsetdruck hergestellt. Die Marken Zähnung Größe: 25,2 x 36,25 mm, und die entsprechenden Abschnitte, 25,2 x 18 mm, das Einzelblatt-Größe: 210 x 297 mm.

Jedes der zwanzig "für den Hausgebrauch" értékjelzésű Aufkleber mit der Personifizierung der Bogen segmentiert Verkehr bélyegként angezeigt.