VÁM ÉS PÉNZÜGYIŐRSÉG

VÁM ÉS PÉNZÜGYIŐRSÉG

1. MAGYAR - 140 ÉVES A VÁM ÉS PÉNZÜGYIŐRSÉG - Bélyeg rendelési kód: 2007 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - THE CUSTOMS AND FINANCE GUARD IS 140 YEARS OLD - Order code of the stamp: 2007 Year stamps complete
3. GERMAN - 140 DIE PFLICHT ZUR Geschäfts-und Finanzberichte ansehen - Marke die sprechstunde kode: 2007 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - 140 ÉVES A VÁM ÉS PÉNZÜGYIŐRSÉG

A Magyar Posta forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Vám- és Pénzügyőrség fennállásának 140. évfordulóját.
A kiegyezést követően, 1867. márc. 10-én, Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 1. számú körrendeletével létrehozta a magyar királyi felügyelőségeket. Ekkor létrejött az önálló magyar pénzügyőrség is.

A működés részletes szabályozásának dokumentumai 1868-ra készültek el. Ezek közül kiemelendő a törvény a sójövedékről, a dohányjövedékről, a lottójövedékről, a szeszadóról, a bor- és húsfogyasztási adóról, a söradóról, a cukoradóról. Az 1868. évi XXI. törvény 96.§-a a pénzügyőrt, s ezzel a pénzügyőri testületet kulcshelyzetbe állítja a jövedékek, közadók behajtását illetően. Az I. világháborút követően a testületet átalakították. Az 1920-30-as években folyamatosan épültek ki a vámőrség határmenti objektumai, és megkezdődött a vámőrség és a vámszolgálat kettéválasztása.

A vámőrség feladata a határőrizetre kezdett korlátozódni és a határőrség nevet kapta. A II. világháború után a pénzügyőrség és a vámszolgálat feladatai megmaradtak: ellenőrizte a fogyasztási adókat, a jövedékeket, a forgalmi adókat és illetékeket. 1947 körül jelentkeztek a szovjet típusú gazdasági-politikai rendszer bizonyos, a piac visszaszorítását célzó elemei. A Pénzügyminisztériumban önálló ügyosztályként létrehozták az Országos Pénzügyőri Főparancsnokságot. 1964-ben a Pénzügyminisztérium felügyelete alatt egyesült a pénzügyőrség és a vámőrség.

1966-ban már az új gazdasági mechanizmus előkészítéseként különböző szintű jogszabályok jelentek meg a vámról, a kereskedelmi vámtarifáról. Ezek az adott időszak nemzetközileg is elfogadott vámjogi alapelveit tartalmazták. 1990-ben megnyílt az út az átalakulásához. A piacgazdaság újjászerveződésében a vám- és pénzügyőrség alapvető szerepet játszott. 1993. július 1-jén hatályba lépett a jövedéki törvény. A vámok tekintetében a jogi mérföldkő az 1995. évi vámtörvény és a vámtarifáról szóló törvény volt. Hazánk EU csatlakozásával a teljes szervezeti struktúra átvilágításra került, átszervezték, a feladatrendszerek az uniós követelmények tükrében újultak meg. (Forrás: Dr. Köpf László: A Vám- és Pénzügyőrség története)

A bélyegképen a Magyar Királyi Pénzügy-, Vám- és Adóőrség csákócímere és az egykori Vámpalota látható. Az alnyomaton a biztosi csákó és a tisztikard részlete tűnik elő. A boríték főmotívuma a korabeli egyenruha viselet az alnyomatot dokumentumok és egyéb jellemző motívumok díszítik. A bélyegzőn a tiszti csákó stilizált rajza szerepel.

Megjelenési időpont: 2007. március 10.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - THE CUSTOMS AND FINANCE GUARD IS 140 YEARS OLD

Magyar Posta is marking the 140th anniversary of the foundation of the Customs and Finance Guard by issuing a regular stamp.

Following the Compromise of 1867, on 10 March finance minister Menyhért Lónyay issued circular decree no. 1, establishing the Hungarian royal inspectorates, including the independent Hungarian Finance Guard. Documents containing detailed rules of its operation, including the legal regulation of the salt, tobacco and lottery régies, and taxes on spirits, beer and sugar, and wine and meat excise, were completed in 1868. Act XXI of 1868, §96 places the finance guard and thus the finance body into a key position as regards the collection of duties and taxes.

After World War I, the body was reorganised. Throughout the 1920s-30s the Customs and Finance Guard’s border posts were built, and the separation of the customs guards and the customs services started. The job of the former began to be limited to protecting the frontiers and was named the border guard. After World War II, the tasks of the finance guard and the customs service remained supervising the regies, excise duties, and the purchase taxes and duties.

Around 1947 certain elements of the Soviet-type economic and political system restricting the market emerged. The National Finance Guard Directorate was established as an independent department in the Finance Minis-try. In 1964, under the supervision of the Finance Ministry, the Finance Guard and the Customs Guard merged.

In 1966, in preparation for the new economic mechanism, regulations on different levels were passed on customs and commercial customs tariffs. These also contained the internationally accepted legal principles of the era. In 1990 the road to a market economy was opened, and the Customs and Finance Guard played a key role in the reorganisation.

On 1 July 1993 the Act on Excise Duties was passed. The legal milestone as regards customs was the Act on Customs of 1995 and the Act on Customs Tariffs. With Hungary’s EU accession the entire organisational structure was vetted and reorganised, and its duties were renewed to reflect EU requirements. (Source: Dr. Köpf, László: A Vám- és Pénzügyőrség története [History of the Customs and Finance Guard])

The stamp shows the arms on the shako of the Hungarian Royal Finance, Customs and Tax Guard, and the building of the former Customs Palace. In the background there is a detail of a shako and an officer’s sword. The first day cover’s main motif is a contemporary uniform, while in the background there are documents and other typical motifs. The post-mark shows a stylised officer’s shako.

Date of issue: 10 March 2007

3. GERMAN - 140 DIE PFLICHT ZUR Geschäfts-und Finanzberichte ansehen

Die Ungarische Post Briefmarkenausgabe Verkehr begrüßt die Existenz der Zoll-und Finanzverwaltung 140. Jubiläum.
Nach dem Ausgleich 1867. März 10 am 1. Lónyay Melchior Finanzen durch Rundschreiben angepasst, wurde eine Reihe von ungarischen königlichen Aufsichtsbehörden. Bei der Geburt des ungarischen selbst finanzieren sowie.

Die detaillierten Vorschriften für den Betrieb im Jahre 1868 Dokumente vorbereitet. Diese sind im Gesetz sójövedékről die dohányjövedékről die lottójövedékről die szeszadóról, Wein und Fleisch Steuer auf den Verbrauch, die söradóról die cukoradóról hervorgehoben. Die 1868. Gesetz XXI. Law § 96-aa zu finanzieren, und damit die Stelle der Finanzierung hat die Verbrauchsteuern kulcshelyzetbe Kozada für eine Erholung. I Nach dem Ersten Weltkrieg verwandelt den Körper. Die 1920-30er Jahren errichtet wurden, um die Zollgrenze Objekt zu halten, und die Zoll-und die Zollverwaltung hat begonnen trennen.

Die Zollverwaltung ist für die Überwachung und Grenzschutz zuständig fing an, seinen Namen zu beschränken. II. Nach dem Zweiten Weltkrieg und die Finanzierung von Aufgaben der Zollverwaltung gesteckt haben: die kontrollierte Verbrauchsteuern, jövedékeket, Vertrieb Steuern und Gebühren. Rund um die 1947 im sowjetischen Stil aufgetreten wirtschaftliche und politische System, die bestimmte Elemente des Marktes einzudämmen. Das Finanzministerium eine separate ügyosztályként Finanzierung der Nationalen Hauptquartier. 1964 fusionierte das Finanzministerium unter der Aufsicht der Zoll-und Steuerverwaltung mit.

Im Jahr 1966 haben mit dem neuen ökonomischen Mechanismus zur Vorbereitung auf den verschiedenen Ebenen der Gesetzgebung die Pflicht des Zolltarifs Handel. Dies sind die relevanten Zeitraum waren die Grundsätze der international anerkannten Gebräuche. Im Jahr 1990 öffnete den Weg für die Transformation. Újjászerveződésében die Pflicht der Marktwirtschaft und Finanzierung eine wesentliche Rolle gespielt. 1993. in Kraft getreten am 1. Juli der Verbrauchssteuern. Die Aufgaben der gesetzlichen Eckpfeiler der 1995. Customs Law Act und der Zoll-Tariff Act ". Ungarns EU-Beitritt die gesamte organisatorische Struktur, Due Diligence wurde reorganisiert, die Aufgabe System der EU-Anforderungen im Hinblick auf újultak. (Quelle: Dr. Kopf, László: Die Geschichte der Zölle und Verbrauchsteuern)

Der Stempel der Königlichen Ungarischen Finanz-, Zoll-und Adóőrség csákócímere und der ehemaligen Vámpalota sichtbar. Das Drucken im Hintergrund der Kommissar nur Details erscheinen im Offizierskorps. Der Umschlag der zeitgenössischen főmotívuma die Uniform das Drucken im Hintergrund Dokumente und andere Motive charakteristisch für diese Kirche. Die Marke ist offensichtlich nur in einem stilisierten Zeichnung.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>