ÜDVÖZLETTEL BÉLYEGEM III. - KÉK

ÜDVÖZLETTEL BÉLYEGEM III. - KÉK

1. MAGYAR - ÜDVÖZLETTEL BÉLYEGEM III. - KÉK - BÉLYEG - Bélyeg rendelési kód: 2006 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - YOUR OWN STAMP GREETING III - BLUE - STAMP - Order code of the stamp: 2006 Year stamps complete
3. GERMAN - Stamp III. Greetings - Blumen - STAMP - Marke die sprechstunde kode: 2006 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - ÜDVÖZLETTEL BÉLYEGEM II. - VIRÁGOK - BÉLYEG

A Magyar Posta 2006. május 19-én további Személyes bélyegívekkel bővítette kínálatát. Az Üdvözlettel bélyegem III. (Kék) bélyegív ajándékozási és levelezési célokra is alkalmasak. Az íveket témától függően ajánljuk ballagásra, születés- és névnapra.
Megjelenési időpont: 2006. május 4.

A bélyegképeken meghatározott sorrendben váltakozva rózsa és iszalag látható. A 20 db szelvényes bélyeget tartalmazó ív Baticz Barnabás grafikusművész terve alapján készült a Pénzjegynyomda Zrt-ben, ofszet nyomtatással. Az elsőbbségi szolgáltatás díjához illeszkedő 90 Ft-os bélyegek perforálási mérete: 36,25 x 25,2 mm, a hozzátartozó szelvényé 18 x 25,2 mm. Az ív vágási mérete: 297 x 210 mm.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - YOUR OWN STAMP GREETING II - FLOWERS - STAMP

The Hungarian Post 2006th on May 19 further widened the supply of personal bélyegívekkel. The Best Stamp III. (Blue) bélyegív gift and are suitable for mailing purposes. The curves, depending on the subject recommend Hunter, birth and name.
Date of issue: 2006. May 4

The stamps in the order specified alternately rose and vitalba visible. The sheet contains 20 stamps designed by graphic artist Baticz Barnabas the Banknote Printing Co., in offset printing. Priority service fee of HUF 90 matching stamps Perforation Size: 36.25 x 25.2 mm, and the corresponding sections 18 x 25.2 mm. The cut sheet size: 297 x 210 mm.

3. GERMAN - Stamp II Greetings. - Blumen - Stamp

Die Ungarische Post 2006. am 19. Mai noch weiter vertieft die Übermittlung personenbezogener bélyegívekkel. The Best Stamp III. (Blue) bélyegív Geschenk und sind für Mailing-Zwecke geeignet sind. Die Kurven, je nach Thema empfehlen Hunter, der Geburt und den Namen.
Datum der Ausstellung: 2006. 4. Mai

Die Briefmarken in der angegebenen Reihenfolge abwechselnd stieg und vitalba sichtbar. Das Blatt enthält 20 Stempel vom Grafiker Baticz Barnabas die Banknote Printing Co., im Offset-Druck ausgelegt. Priority Service-Gebühr in Höhe von HUF 90 Marken Zähnung passender Größe: 36,25 x 25,2 mm, und die entsprechenden Abschnitte 18 x 25,2 mm. Der Schnitt Bogenformat: 297 x 210 mm.