ÚTON AZ EURÓPAI UNIÓBA IV.

ÚTON AZ EURÓPAI UNIÓBA IV.

1. MAGYAR - ÚTON AZ EURÓPAI UNIÓBA IV. - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - ROAD TO THE EUROPEAN UNION IV. - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - WEG IN DIE EUROPÄISCHE UNION IV. - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - ÚTON AZ EURÓPAI UNIÓBA 4.

Magyar Posta Rt. forgalomba bocsátja az uniós csatlakozáshoz kapcsolódó negyedik forgalmi bélyegét, amelyen a sorozat korábbi címleteihez hasonlóan illetve azok folytatásaként a csatlakozás közeledését szimbolizáló, az unió emblémájára emlékeztető óraszámlap látható nemzeti színű mutatókkal.

A mutatók – előző bélyegekhez viszonyított – eltérő állása, a csatlakozásig rendelkezésre álló idő rövidülését jelképezi. A bélyeghez alkalmi boríték és bélyegző is készült.

Megjelenési időpont: 2004. április 19.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - ROAD TO THE EUROPEAN UNION IV.

Hungarian Post Co. Ltd. shall be released in the EU accession-related fourth-stamps of the denomination, like the previous series and their convergence symbolizes the continuation of the accession of the Union, national-colored logo resembling óraszámlap visible indicators.

The indicators - compared to the previous stamps - other than the state, the accession represents shortening the time available. The sticker also made occasional envelope and stamp.

3. GERMAN - WEG IN DIE EUROPÄISCHE UNION IV.

Ungarische Post Co. Ltd wird in den EU-Beitritt freigegeben werden im Zusammenhang mit der vierten Stempel der Bezeichnung, wie die früheren Reihen und ihre Konvergenz symbolisiert die Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union, national-farbigen Logo ähnelt óraszámlap sichtbaren Indikatoren.

Die Indikatoren - im Vergleich zu den vorangegangenen Briefmarken - anders als der Staat, repräsentiert den Beitritt Verkürzung der Zeit zur Verfügung. Der Aufkleber auch gelegentliche Briefumschlag und Stempel.