ÚTON AZ EURÓPAI UNIÓBA - BLOKK

ÚTON AZ EURÓPAI UNIÓBA - BLOKK

1. MAGYAR - ÚTON AZ EURÓPAI UNIÓBA - BLOKK - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - ROAD TO THE EUROPEAN UNION - BLOCK - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - WEG IN DIE EUROPÄISCHE UNION - BLOCK - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - ÚTON AZ EURÓPAI UNIÓBA - BLOKK

A Magyar Posta Rt. forgalmi bélyegkisív kibocsátásával teszi teljessé hazánk Európai Uniós csatlakozásának bélyegképeken történő megörökítését.

A témához kapcsolódóan 2003-ban és 2004-ben több bélyeg és bélyegblokk került forgalomba megörökítve a csatlakozási előkészületeket, majd köszöntve a 2004. május elsejével bekövetkező tényleges csatlakozást. Az azonos elnevezésű sorozat négy címlete most összevontan, egy kisívben jelenik meg.

A címleteken az uniós csatlakozás közeledését szimbolizáló, az Európai Unió emblémája ihlette óraszámlap látható nemzeti színű mutatókkal. A mutatók – előző bélyeghez viszonyított eltérő – állása a csatlakozás megtörténtére utal. Az Európai Uniós csatlakozás tényét a négy bélyegképet átölelő óraállás jelképezi. A kisív ívszélét alnyomatszerűen további óramotívumok díszítik.

Megjelenési időpont: 2004. október 8.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - ROAD TO THE EUROPEAN UNION - BLOCK

The Hungarian Post Office Ltd. will complete the registration bélyegkisív issue stamps of Hungary's EU accession immortalization.

Related to the topic in 2003 and 2004, more stamps and Miniature sheet was placed on capturing the preparations for accession, and köszöntve 2004. May occur the first day of the actual connection. Series of the same name are grouped together in four denominations of now, appears in a sheetlet.

The bills, symbolizing the convergence of the EU accession, the European Union's logo was inspired by the national colors óraszámlap visible indicators. The indicators - other than in relation to the previous stamp - the state of connection points happening. The fact of joining the EU in the four thumbnail embracing óraállás represents. The sheetlet ívszélét alnyomatszerűen further óramotívumok decorated.

3. GERMAN - WEG IN DIE EUROPÄISCHE UNION - BLOCK

Die Ungarische Post Office Ltd wird das Anmeldeformular vollständig bélyegkisív Thema Briefmarken der EU-Beitritt Ungarns Verewigung.

Um das Thema im Jahr 2003 und 2004 wurden mehr Briefmarken und Sonderblock Verwandte auf der Erfassung der Vorbereitungen auf den Beitritt gesetzt und köszöntve 2004. Kommt der erste Tag der eigentlichen Verbindung. Serie mit dem gleichen Namen sind in vier Stückelungen von nun gruppiert, erscheint in einem Kleinbogen.

Die Anschläge, die als Symbol für die Annäherung der EU-Beitritt, war die Europäische Union das Logo von den nationalen Farben óraszámlap sichtbaren Indikatoren inspiriert. Die Indikatoren - anders als in Bezug auf die vorhergehenden Stempel - den Stand der Anschlusspunkte passiert. Die Tatsache, dass den EU-Beitritt in den vier Vorschaubild umfassenden óraállás darstellt. Der Kleinbogen ívszélét alnyomatszerűen weitere óramotívumok dekoriert.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>