ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK II. - LOVAK - BLOKK

ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK II. - LOVAK - BLOKK

1. MAGYAR - ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK II. - LOVAK - BLOKK - Bélyeg rendelési kód: 2006 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - OUR LIVING HERITAGE II. – HORSES - Order code of the stamp: 2006 Year stamps complete
3. GERMAN - Living Heritage II. - Pferde - BLOCK - Marke die sprechstunde kode: 2006 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK II. - LOVAK - BLOKK

A Magyar Posta négy címletből álló bélyegsorozat és három bélyegképet tartalmazó blokk kibocsátásával mutat be néhány jellegzetes hazai lófajt.

A ló hatezer éve társa az embernek. Hazánkat történelmünk, hagyományaink alapján lovas nemzetnek ismerik Európában. A technikai fejlődés változtatta meg a ló és az ember kapcsolatát, napjainkban pedig már jelentős szerepet kap a szabadidő eltöltésben, a kikapcsolódásban, de az egészség rehabilitációban is.

A sorszámozott blokk bélyegképein a hucul, lipicai és kisbéri félvér lófajták láthatók. A blokk keretrajzán dombornyomással egy lófej és az „Élő örökségünk” felirat található. A bélyegsorozat címletein – a blokkhoz hasonlóan az állat élőhelyére utaló környezetben, névérték szerinti sorrendben a shagya arab, a mezőhegyesi félvér, a gidrán és a nóniusz fajták szerepelnek. Az alkalmi boríték és bélyegző grafikáján – különböző megjelenítésben – lovak láthatók.

A sorszámozott blokk bélyegképein a hucul, lipicai és kisbéri félvér lófajták láthatók. A blokk keretrajzán dombornyomással egy lófej és az „Élő örökségünk” felirat található. A bélyegsorozat címletein – a blokkhoz hasonlóan az állat élőhelyére utaló környezetben, névérték szerinti sorrendben a shagya arab, a mezőhegyesi félvér, a gidrán és a nóniusz fajták szerepelnek. Az alkalmi boríték és bélyegző grafikáján – különböző megjelenítésben – lovak láthatók.

Hucul – Két vadlófaj, a taki és a tarpán játszott közre létrejöttében. Már 1606-ban említik, természetesen nem mai értelembe vett fajtaként. Munkaképessége minden tekintetben kiváló, leginkább azonban a keskeny hegyi ösvényeken hasznosítják. Könnyű kezelhetősége miatt a gyerek körében is igen népszerű.

Lipicai – A ménest Habsburg Károly főherceg alapította 1850-ben. Ma már az európai kulturális örökség része. Az ötvenes években került a törzsállomány Szilvásváradra, ahol ma is kiváló fogathajtók öregbítik hírnevét. A lipicai mindig az elegancia lova volt, ezért soha nem terjedt el nagy számban.

Kisbéri félvér – Az 1848-49-es szabadságharcot követően elkobozták gróf Batthyány Kázmér kisbéri birtokát egy nemesvérű katonai ménes létrehozásának céljával. A cél megvalósult és olyan legendába illő telivérek fedeztek itt, mint a hírneves Kincsem apja.

Megjelenési időpont: 2006. május 9.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - OUR LIVING HERITAGE II. – HORSES

Magyar Posta has issued a set of stamps with four denominations and a block containing three stamps presenting a few typically Hungarian breeds of horse.

The Hucul, Lipizzaner and Kisbér halfbred are the breeds shown on the numbered block. The drawing in the frame of the block has an embossed horse’s head and an inscription “Our Living Heritage”.

The stamps forming the set show horses in their natural environment, just as those of the block do. In order of ascending face value the breeds featured are Shagya Arab, Mezőhegyes halfbred, Gidran and Noniusz. Different aspects of horses feature in the graphics of the first day cover and postmark.

Hucul – Two wild horses, the Taki and Tarpan, played a part in the creation of the breed. As early as 1606 it was mentioned as a breed albeit not in the modern day sense. It is an outstanding workhorse, best suited to narrow mountain paths. Its docile nature also makes it a popular horse for children.

Lipizzaner – The stud was established by Prince Charles Habsburg in 1850. Today it is part of European cultural heritage. In the 1950s the breed’s stock came to Szilvásvárad, where today they preserve their excellent reputation as a dressage horse. The Lipizzaner has always meant elegance and for this reason has never spread in large numbers.

Kisbér halfbred – After the 1848-49 War of Independence Count Kázmér Batthyány’s estate in Kisbér was confiscated in order to create a noble military stud. This was accomplished and legendary thoroughbreds covered here such as the father of the unbeat-able racehorse Kincsem.

Date of issue: 9 May 2006

3. GERMAN - Living Heritage II. - Pferde - BLOCK

Die Ungarische Post präsentiert in vier Stückelungen von Briefmarken und drei Blocks mit Thumbnail-Ausgabe einige typische home lófajt.

Das Pferd ist sechstausend Jahren Partner des Menschen. Unser Land Geschichte, Traditionen, Reitsport Nation in Europa bekannt. Die technische Entwicklung hat die Beziehung zwischen Pferd und Mensch verändert, und hat heute eine bedeutende Rolle in der Freizeit, Erholung, sondern auch die Wiederherstellung der Gesundheit.

Der Block nummeriert Miniaturansichten der Hutsul, Cross-gezüchtete Lipizzaner Kisber und gesehen werden. Der Block wird auf den Rahmen geprägt und die Pferdekopf ist ein "lebendiges Erbe" Etikett befindet. Die Briefmarken - einen Block wie die Umwelt, Tier-Lebensräume vorgeschlagen, nach einem Nennwert von der Reihenfolge der Shagya-Araber, Halbblut Mezőhegyes die Gidran und Sorten in der Nonius. Die gelegentliche Grafiken Umschlag und Stempel - in verschiedenen Display - Pferde.

Der Block nummeriert Miniaturansichten der Hutsul, Cross-gezüchtete Lipizzaner Kisber und gesehen werden. Der Block wird auf den Rahmen geprägt und die Pferdekopf ist ein "lebendiges Erbe" Etikett befindet. Die Briefmarken - einen Block wie die Umwelt, Tier-Lebensräume vorgeschlagen, nach einem Nennwert von der Reihenfolge der Shagya-Araber, Halbblut Mezőhegyes die Gidran und Sorten in der Nonius. Die gelegentliche Grafiken Umschlag und Stempel - in verschiedenen Display - Pferde.

Hucul - Zwei vadlófaj, die Taki und die Entstehung von Tarpan eine Rolle gespielt. Bereits im Jahre 1606 wurde erwähnt, der natürlich nicht, Rasse im modernen Sinne. Invalide ausgezeichnet in jeder Hinsicht, aber die meisten der engen Berg genutzt Wege. Einfach, weil das Kind Bevölkerung Griff ist ebenfalls sehr beliebt.

Lipica - Das Gestüt wurde von der Habsburger Erzherzog Karl im Jahre 1850 gegründet. Heute, das kulturelle Erbe Europas. Die fünfziger Jahre war törzsállomány Szilvásvárad, wo er nach wie vor ein exzellenter Trainer Ruf wird erhöht. Die Lipizzaner war immer chic und sollte nie in großer Zahl verteilt werden.

Kisber gemischt - Die 1848-49-und Freiheit waren nach einem Besitz Batthyány Calvin Kisber nemesvérű dem Ziel, eine militärische Gestüt beschlagnahmt. Das Ziel wurde erreicht und ein Vollblut-Spiel wurde in den Mythen wie dem berühmten Kincsem Vater erkannt.