ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK I.

ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK I.

1. MAGYAR - ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK I. - Bélyeg rendelési kód: 2005 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - OUR LIVING HERITAGE I. - Order code of the stamp: 2005 Year stamps complete
3. GERMAN - Living Heritage I. - Marke die sprechstunde kode: 2005 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK I.

A Magyar Posta Rt. bélyegsorozat és blokk kibocsátásával folytatja Magyarország állatvilágának bélyegképen történő bemutatását.

A címleteken néhány jellegzetesen hazai faj – az élőhelyére utaló környezetben – látható. Magyar szürke marha – A főként Magyarországon élő, de kisebb számban más közép- és kelet-európai országokban is megtalálható nagy törzsű szarvasmarha színe az ezüstfehértől a hamuszürkéig terjed. Az eredetét illetően a nézetek eltérnek egymástól. A XIV-XVIII. század során messze Magyarországon túl is nagyra becsült húsfajta volt, de igavonó állatként is hasznosították.

Magyar tarka marha – Kialakulásában meghatározó szerepe volt a magyar szürke fajtának. Egyesíti magában a kultúrfajták termelőképességét a parlagi fajták nagy ellenálló képességével. Elterjedésében döntő szerepet játszott a XIX. század második felében tapasztalható gazdasági fellendülés.
Hortobágyi racka juh – A kicsi és kecses alakú fajta gyapja kevert, hosszan lecsüngő. Magyarországon, különösen Debrecen környékén található, de kisebb állományok élnek a határos országokban is. Általánosan elfogadott, hogy a fajtát a magyarok hozták magukkal a honfoglaláskor és hazánkban a XVII. századig a leggyakoribb juhfajta volt.

Cigája juh – Az őshonos cigája jellegzetesen hármas, tej-, gyapjú- és húshasznosítású, hosszú farkú fajta. Edzett, az időjárással szemben ellenálló és jól alkalmazkodó. Több színben tenyésztik. A legelterjedtebb a fekete vagy sötét-barna fejű és lábú változat, melynek gyapja fehér, sötét szálakkal tűzdelve. Ismert emellett vörös, tarka és darusodó cigája, de ezek hazánkban nem fordulnak elő.

A sorszámozott blokk bélyegképén mangalicák láthatók. A nagytörzsű, palaszürke bőrű sertés Magyarországon, Romániában, Jugoszláviában és más délkelet-európai országokra jellemző. Három változata ismert: túlnyomó részben fehér, a vörös és a „fecskehasú”, világos hassal. Eredete visszanyúlik a szerb szumadiasz sertésre. A magyar mangalica sertés ennek a fajtának az őshonos bakonyi és a szalontai sertéssel történt keresztezéséből keletkezett a XIX. század közepén.
Az újdonságokhoz tartozó alkalmi boríték rajzán a cikta juh szerepel, az alkalmi bélyegző grafikáját további állatmotívumok stilizált rajza díszíti.

Megjelenési időpont: 2005. május 9.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - OUR LIVING HERITAGE I.

The Hungarian Post Office Ltd. continues the presentation on stamps of Hungarian fauna with the issue of a set and block of stamps. The denominations show rare breeds typical of Hungary with references to their natural settings.
Hungarian grey cattle – This large-bodied breed, found mainly in Hungary but which also occurs in small numbers in other central and eastern European countries, ranges in colour from silver white to ashen grey. As regards its origin, opinions differ. Between the 14th-18th centuries it was highly esteemed for its meat far beyond the borders of Hungary, but it was also used as a draught animal.

Hungarian spotted cattle – Hungarian grey cattle played a decisive role in the development of this breed which combines the quality of production of cultivated breeds with the hardiness of scrub cattle. The economic boom in the second half of the 19th century was a major factor in its spread.

Hortobágy racka sheep – This small, dainty breed has a long, hanging fleece. It is found in Hungary, especially in the area near Debrecen, but smaller stocks are also kept in neighbouring countries. It is widely accepted that the Mag-yar tribes brought the breed with them when they conquered Hungary and until the 17th century it was the country’s most common breed of sheep.

Cigája sheep – The indigenous cigája sheep is a long-tailed breed kept for its milk, wool and meat. It is hardy, toler-ates weather extremes well and adapts easily. It is bred in several colours, the most common being the black- or dark brown-headed and legged variety with a white fleece flecked with dark strands. There are also red and mottled varie-ties but these do not occur in Hungary.

The stamp design of the numbered block features mangalica pigs. This large-bodied pig with slate grey skin is typi-cal of Hungary, Romania, Yugoslavia and other south-eastern European countries. There are three varieties: mainly white, red, and the “swallow-bellied” with a light belly. Its origin can be traced back to the Serb sumadias pig. The Hungarian mangalica pig resulted from crossing this pig with the indigenous Bakony and Szalonta pigs in the mid-19th century.

The design of the first day cover for the new stamps shows cikta sheep, while the special postmark is adorned with other stylised animal motifs.

Date of issue: 9 May 2005

3. GERMAN - Living Heritage I.

Die Ungarische Post Stempel Problem wird weiterhin zu blockieren und Ungarn Tierwelt Stempel Präsentation.

Die Rechnungen werden in der Regel ein paar Hausschweine - die Lebensräume, die Umwelt vorgeschlagen - zu sehen sind. Ungarischen grauen Rinder - vor allem in Ungarn leben, aber eine kleinere Zahl von anderen mittel-und osteuropäischen Ländern finden sich in großen Körper Vieh die Asche graue Farbe des Deckels ezüstfehértől. Der Ursprung der unterschiedliche Auffassungen. XIV-XVIII. Jahrhunderts in Ungarn, weit über den geschätzten húsfajta, sondern auch die Nutzung des Entwurfs der Tiere.

Ungarisch Simmental Rindfleisch - seiner Gründung wurde eine entscheidende Rolle in der ungarischen grauen Sorte. Es verbindet die Produktivität der Brache Arten kultúrfajták hohe Belastbarkeit. Coverage hat eine entscheidende Rolle im neunzehnten Jahrhundert gespielt. zweiten halben Jahrhundert des Wirtschaftswachstums.
Hortobágy racka - Das kleine und elegante Form eines gemischten Typ Fleece, lange hängend. Ungarn, in der Nähe von Debrecen insbesondere kleine Bestände, aber sie leben in den angrenzenden Ländern. Es ist allgemein anerkannt, dass die Vielfalt der Ungarn in Ungarn und in der Eroberung des siebzehnten gebracht. Jahrhundert war die häufigste Rasse.

Cigarette Schafe - die native Zigarette in der Regel drei, Milch, Wolle und húshasznosítású, Long-tailed Vielfalt. Hardened wetterfest und gut angepasst ist. Produziert in verschiedenen Farben. Die häufigste ist schwarz oder dunkelbraun Kopf und Beine-Version, ein weißes Vlies, gespickt "dark fiber". Auch bekannt als rot, hell und darusodó Zigarette, aber sie nicht in unser Land kommen.

Die nummerierten Blöcke Vorschaubild Mangaliza gesehen. Die nagytörzsű, Schiefergrau Schweinehaut in Ungarn, Rumänien, Jugoslawien und anderen südosteuropäischen Länder-spezifisch. Drei Versionen bekannt: eine überwiegend weiße, rote und "fecskehasú" klare Bauch. Seine Ursprünge gehen zurück an das serbische szumadiasz Schwein. Die ungarische Mangalica dieser Rasse von Schweinen native Bakony Szalontai und Schweinen durch die Kreuzung des neunzehnten Jahrhunderts erzeugt. Jahrhundert.
Die neuen Entwicklungen sind Zeichnung gelegentlich Umschlag cikta bei Schafen, die gelegentliche Stempel Grafiken állatmotívumok weiter mit einem stilisierten Zeichnung verziert.