100 éve ismertette Albert Einstein az általános relativitáselméletet

100 éve ismertette Albert Einstein az általános relativitáselméletet

1. MAGYAR - 100 éve ismertette Albert Einstein az általános relativitáselméletet Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - Albert Einstein presented the general theory of relativity 100 years ago Order stamp >>

1. MAGYAR - 100 éve ismertette Albert Einstein az általános relativitáselméletet

Száz évvel ezelőtt, a Porosz Tudományos Akadémia 1915. november 25-i ülésén ismertette Albert Einstein új, relativisztikus gravitációs téregyenleteit, és ezzel megszületett az általános relativitáselmélet. Azóta bebizonyosodott, hogy ez az elmélet nemcsak a fizikában alapvető jelentőségű, hanem fontos asztrofizikai, műszaki és hétköznapi alkalmazásai is vannak. A centenáriumi évforduló alkalmából a Magyar Posta bélyeget bocsát forgalomba. A bélyegképen Albert Einstein Nobel-díjas fizikus portréja mellett az általános relativitáselmélet matematikai képlete látható. A kivitelezés Benedek Imre grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomdában történt. Az újdonság szeptember 7-től vásárolható meg a készlet függvényében az elsőnapi postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

Az általános relativitáselmélet a gravitáció Albert Einstein által 1916-ban közzétett elmélete. Alapja az ekvivalencia elv, mely a gravitációt és a gyorsulást ugyanannak a dolognak két látásmódjaként írja le. Elméletét arra alapozta, hogy egyetlen kísérlet sem tud különbséget tenni lokálisan a homogén gravitációs tér és az egyenletes gyorsulás között. Az ekvivalencia elv jelentése fokozatosan bővült Einstein további írásaiban, később magába foglalta azt az elképzelést, hogy semmilyen fizikai mérés nem képes arra, hogy egy nem gyorsuló vonatkoztatási rendszer mozgásállapotát megállapítsa. Ennek az a következménye, hogy lehetetlen megmérni, tehát gyakorlatilag szükségtelen tárgyalni, az alapvető fizikai állandók, mint az elemi részecskék nyugalmi tömegének vagy elektromos töltésének változásait különböző relatív mozgások esetén. Minden mért változás ezekben az állandókban vagy kísérleti hiba, vagy a relativitási elv hibás vagy hiányos voltának kimutatása.

Albert Einstein (Ulm, Württemberg, Németország, 1879. március 14. – Princeton, New Jersey, USA, 1955. április 18.) elméleti fizikus; tudományos és laikus körökben egyaránt a legnagyobb 20. századi tudósnak tartják. Ő fejlesztette ki a relativitáselméletet és nagymértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez. 1921-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták.

(Forrás: wikipedia.org; matud.iif.hu – Szabados B. László: Száz éves az általános relativitáselmélet c. írása)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - Albert Einstein presented the general theory of relativity 100 years ago

One hundred years ago Albert Einstein presented his new relativistic gravitational field equations to the Prussian Academy of Sciences at its meeting on 25 November 1915, and thus his general theory of relativity was born. Since then, this theory not only has proved to be of great significance in physics, but it also has astrophysical, technical and everyday applications. Magyar Posta is issuing a stamp to mark this centenary. A portrait of Albert Einstein, the Noble Prize-winning physicist, and the mathematical formula of the general theory of relativity appear in the stamp design. The stamp was designed by the graphic artist Imre Benedek and produced by ANY Security Printing Company. The new issue will be available while stocks last at first day post offices and Filaposta in Hungary from 7 September, but may also be purchased from Magyar Posta’s online store.

The general theory of relativity is the theory of gravitation published by Albert Einstein in 1916. Its basis is the equivalence principle, which describes gravitation and acceleration as two ways of seeing the same thing. The theory rests on the fact that, locally, no experiment can make a distinction between the homogeneous gravitational field and constant acceleration. Einstein gradually expanded the meaning of the equivalence principle in his further writings and later included the idea that no physical measurement can establish the state of motion of a non-accelerating reference system. This means that it is impossible to measure, and thus in effect pointless to discuss, the changes in the inertial mass or electrical charges of the basic physical constants such as elementary particles in the case of different relative motions. Every measured change in these constants is either an experimental error or shows that the theory of relativity is wrong or wanting.

Albert Einstein (Ulm, Württemberg, Germany, 14 March 1879 – Princeton, New Jersey, USA, 18 April 1955), theoretical physicist; considered the greatest scientist of the 20th century both in scientific circles and by the public. He developed the theory of relativity and made considerable contributions to the advancement of quantum mechanics, statistical mechanics and cosmology. He won the Nobel Prize for physics in 1921.
(Source: wikipedia.org; matud.iif.hu – László B. Szabados’s article “The Theory of Relativity is One Hundred Years Old”)

Stamps Order - Bélyeg Webáruház >>

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>