2018 új magyar postabélyeg jelent meg 91. Bélyegnap - 2018 The New Hungarian Postage stamp showing the – 91st Stamp Day

2018 új magyar postabélyeg jelent meg 91. Bélyegnap - 2018 The New Hungarian Postage stamp showing the – 91st Stamp Day


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

2018 új magyar postabélyeg jelent meg
91. Bélyegnap

2018. június 29. és július 1. között Nagykőrös ad otthont a 91. Bélyegnap eseményeinek és a HUNFILA 2018 – 650 ÉVES ARANY JÁNOS VÁROSA NAGYKŐRÖS Nemzeti Bélyegkiállításnak. A Magyar Posta az idei bélyegnapra hagyományosan kétcímletű bélyegsorozatot és feláras bélyegblokkot hoz forgalomba. A felárból befolyó összeget – blokkonként 300 Ft-ot– a Magyar Posta a hazai szervezett bélyeggyűjtés támogatására fordítja. Az újdonságok Baticz Barnabás grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában készültek, és június 29-től vásárolhatók meg.

91. Bélyegnap bélyeg sor

Nagykőrös sajátos mezővárosi arculattal rendelkezik Pest megye délkeleti részén, az Alföld közepén. A ma közel 25 000 lélekszámú kisváros első említése IV. Béla egyik 1266-ban keltezett oklevelében található, elnevezését az itt egykor nagy számban fellelhető kőrisfákról kapta. A város arculatát jelenleg is meghatározzák a zöld, árnyas parkok és a természet közelsége, amit az épített örökség, a köztéri alkotások, muzeális gyűjtemények, a több évszázados vásári hagyományok és a pezsgő fesztiválélet, a világi és egyházi intézmények formálnak kellemesen élhető lakóhellyé.

Nagykőrös 2018-ban sokszínű rendezvénysorozattal ünnepli várossá válásának 650 éves évfordulóját, aminek része a 91. Bélyegnap programjainak befogadása is. A bélyegsor, a bélyegblokk és a kapcsolódó elsőnapi borítékok a város nevezetes épületeiből és köztéri alkotásaiból válogatnak.

Ez a település nemzetünk egyik legnagyobb költőjének, Arany Jánosnak a városa, aki 1851 és 1860 között itt tanított, és ez a kilenc esztendő volt a közösség legfényesebb kulturális időszaka, ezért a bélyegsor 120 forintos címletén az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium impozáns, szecessziós épülete látható. Mivel Nagykőrös a Bor-Kalán honfoglaló nemzetség szállásterülete volt, ezért a grafika előterét Varga Imre alkotása, Bor-Kalán nemzetségfő szobra díszíti. A 155 forintos címleten a színes kupolás, szintén szecessziós stílusú, kétemeletes, korábban a postának helyet adó, ezért ma is Postapalotának nevezett épület tekinthető meg, a bélyeg előterében pedig az 1900-ban felavatott Kossuth-szobor áll, ami arra emlékeztet, hogy 1848-ban Kossuth Lajos lelkesítő beszédét követően 1500 kőrösi polgár csatlakozott a szabadságharc seregéhez.

91. Bélyegnap bélyeg blokk

A bélyegblokk a Városháza jellegzetes, tűzvigyázó tornyos épületét ábrázolja, a grafikán az épület környezetét a megújult nagykőrösi Csónakázótó teszi vadregényessé. A kompozíció részét képezi a református templom 62 méter magas tornya, Stróbl Alajos Arany János szobrának részlete, a Nagykőrös városának 2014-ben odaítélt Hild János-díjról készült köztéri alkotás, a város címere és az Arany János-szobor tartóoszlopát díszítő szőlőmotívumok. A blokk érdekessége, hogy a keret alsó részén a bélyegnap felirat Braille-írással is elolvasható.

91. Bélyegnap első napi boríték

A bélyegsor első napi borítékját az említett Stróbl Alajos szobor díszíti, az Arany János által is megénekelt vén gulyással és kutyájával, a bélyegblokk első napi borítékján pedig Zala György szobra, a Hősi emlékmű látható. Az alkalmi bélyegző grafikájának alapjául Nagykőrös város címere szolgált.

Forrás: Posta


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

2018 The New Hungarian Postage stamp showing the
91st Stamp Day

Between 29 June and 1 July 2018 Nagykőrös will host the events of the 91st Stamp Day and the HUNFILA 2018 – 650TH ANNIVERSARY OF NAGYKŐRÖS, TOWN OF JÁNOS ARANY National Stamp Exhibition. Magyar Posta is issuing its traditional two-denomination set of stamps and a souvenir sheet with a surcharge for this year’s Stamp Day. The HUF 300 surcharge on each sheet will be devoted to supporting organised stamp collecting in Hungary.

91st Stamp Day stamp

Nagykőrös has a distinctive market town identity and is located in the south-east of Pest county in the middle of the Great Plain. The small town, which today has almost 25,000 inhabitants, was first mentioned in a charter of Béla IV in 1266 and it is thought that the town was named after the many ash trees that once grew there (“kőris” in Hungarian, hence Nagykőrös). Today, green shady parks and the proximity of nature still define the identity of the town, whose built heritage, outdoor artworks, museum collections, age-old market traditions, lively festivals, and secular and ecclesiastical institutions make this a pleasant and attractive place to live.

In 2018 there is a variety of events to celebrate the 650th anniversary of the town’s foundation, which includes the 91st Stamp Day. The stamp set and souvenir sheet together with their first day covers feature a selection of the town’s noteworthy buildings and outdoor artworks.

This is the town of one of Hungary’s greatest poets, János Arany, who taught here between 1851 and 1860. These nine years were the community’s most distinguished cultural period, and thus the impressive Art Nouveau building of the Arany János Reformed Church Secondary Vocational School and College appears on the HUF 120 stamp of the stamp set. When the Magyar tribes settled in the Carpathian Basin, the Nagykőrös area was occupied by the Bor-Kalán clan, and thus the statue of the clan chief, Bor-Kalán, by Imre Varga can be seen in the foreground of the design. Another Art Nouveau building, the three-storied Postal Palace with a coloured dome, can be seen on the HUF 155 stamp. The name of the building, which is still used today, refers to the post office that it once housed. In the foreground of the stamp is a statue of Lajos Kossuth, unveiled in 1900, which recalls the statesman’s rousing speech during the 1848 revolution against Austrian rule, after which 1,500 citizens of the town joined the liberation army.

91st Stamp Day stamp block

The souvenir sheet shows the Town Hall with its distinctive fire watchtower as well as the town’s restored boating lake, which gives a romantic feel to the area surrounding the building. Other parts of the composition are the 62-metre-high tower of the Reformed Church, a detail of Alajos Stróbl’s statue of János Arany, the outdoor artwork of the Hild János Prize, awarded to Nagykőrös in 2014, the arms of the town, and the grape motif adorning the column supporting the statue of János Arany. The special feature of the souvenir sheet is the Braille inscription “Stamp Day” in the bottom part of the frame.

91st Stamp Day stamp set

The first day cover of the stamp set is decorated by the aforementioned statue by Alajos Stróbl of an old cowherd and his dog, whom János Arany wrote a poem about, and the first day cover of the souvenir sheet shows the Heroes’ Memorial by the sculptor György Zala. The main motif of the special postmark is based on the arms of Nagykőrös.

Source: Posta

loading...