Kínai Horoszkóp - 2022 a Tigris éve - Bélyegblokk

Kínai Horoszkóp - 2022 a Tigris éve - Bélyegblokk

Kínai Horoszkóp - 2022 a Tigris éve - Bélyegblokk

Bélyegblokk megjelenés: 2022. február 01.

A Magyar Posta kilencedik alkalommal jelentet meg alkalmi bélyegkisívet a kínai horoszkóp motívumaival.
A soron következő – 2022. február 1. és 2023. január 21. közötti időszak a Víz elemhez tartozó tigris éve. Az újdonság Szajkó Berta Ágnes tervei alapján 20 000 példányban az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült. 2022. január 25-től kapható az elsőnapi postákon, a Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházán keresztül is.
A kínai asztrológia a kínai kultúrában gyökeredző sok ezer éves hagyomány és tan, mely a világ alapelemeinek viselkedését, a természet rendjét, körforgását magyarázza. A rendszer az időt 60-as ciklusokra osztja, így minden év e ciklusban bizonyos Égi Törzs és Földi Ág kombinációjából alakul ki.
A Tigrist minden új kihívás lelkesíti, szereti a különleges helyeket és váratlan eseményeket. Élvezi az életet. Lelkesedése, célratörése és pozitív magatartása rokonszenvessé teszi. A Tigris kedveli a kiszámíthatatlan helyzeteket, és nem óvatoskodik. Igen nagyvonalú, terveibe szívesen bevonja a barátait.
A kínai horoszkóp szerint a 2022-es év az előre elrendelt dolgok, a spontaneitás és az újdonság éve lesz. Ez egy olyan időszak, amely erejét és növekedését a viszontagságok ellenére a dinamizmusból és a lelkesedésből meríti. A 2022-es év az előre nem látható változások és meglepő fejlemények éve. A tigris évét 2023-ban a nyúl éve követi majd.
A bélyegkisívben található bélyegképeken két, kört alkotó tigris látható. A bélyegkisívhez tartozó alkalmi boríték és bélyegző további tigris motívumokat tartalmaz.

Vedd meg most a bélyeget >>

Chinese Horoscope: 2022 year of the Tiger - Stamp block

For the ninth time, Hungary Post is issuing a special miniature sheet using motifs from the Chinese horoscope. The coming period from 1 February 2022 until 21 January 2023 is the Year of the Tiger associated with the element water. Twenty thousand copies of the new issue designed by the graphic artist Berta Ágnes Szajkó were produced by ANY Security Printing Company. The new issue will be available at first day post offices and Filaposta in Hungary from 25 January 2022.

Chinese astrology is a tradition and discipline that is deeply rooted in Chinese culture and dates back thousands of years. It explains the behaviour of the basic elements of the world, and the order and cycles of nature. The system divides time into cycles of 60 years, so that each year in this cycle is formed by a combination of a particular Heavenly Stem and a Terrestrial Branch.
The Tiger is excited by new challenges, and loves special places and unexpected events. Tigers enjoy life, and their enthusiasm, sense of purpose and positive attitude make them likeable. The Tiger likes unpredictable situations and is not cautious. Tigers are very generous and like to involve their friends in their plans.
According to the Chinese horoscope, 2022 will be a year of pre-ordained events, spontaneity and novelty. It will be a period that derives its strength and growth from dynamism and enthusiasm despite difficulties. 2022 will be a year of unforeseen changes and surprising developments. The Year of the Tiger will be followed by the Year of the Rabbit in 2023.
Two tigers forming a circle adorn the stamps of the miniature sheet. The special first day cover and the postmark for the miniature sheet contain other tiger motifs.

Forrás: Posta

Buy the stamp now >>