Magyar Szentek és boldogok V. kisív - Hungarian Saints and Blesseds V. sheet

Magyar Szentek és boldogok V. kisív - Hungarian Saints and Blesseds V. sheet

Magyar Szentek és boldogok V. kisív

A Magyar Posta 2017-ben is folytatja a magyar szentek és boldogok bemutatását. A Magyar Szentek és Boldogok V. bélyegkisív Szent Margitra, Szent Kingára és Boldog Jolántára emlékezik. A Benedek Imre grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában készült kiadvány 2017. szeptember 1-től vásárolható.

IV. Béla királyt Magyarország tatárjárás utáni újjáépítése révén a második honalapítóként tiszteljük. Leányai – Szent Margit, Szent Kinga és Boldog Jolánta – a magyar szentek és boldogok sorozat ötödik részeként jelennek meg bélyegen. Életükre nagy hatással volt a kor szegénység-ideálja és nagynénjük, az 1231-ben elhunyt és már 1235-ben szentté avatott Szent Erzsébet példája.

Szent Margit (1242 – 1270) vészterhes időkben született. Szülei a tatárjárás alatt fogadalmat tettek, hogy születendő gyermeküket Istennek ajánlják fel, ha országuk megszabadul a tatároktól. Hároméves korától a veszprémi domonkos apácáknál, később pedig a Nyulak szigetén lévő zárdában élt. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töltötte. Legendája szerint holtteste halála után három hétig nem indult oszlásnak, és rózsaillatot árasztott. Az önfegyelmezés és a keresztény szeretet példaképének tekintjük. XII. Piusz pápa 1943-ban avatta szentté.

Szent Kinga (1224 – 1292) V. Boleszláv lengyel fejedelemmel kötött házassága jó hatással volt a lengyel–magyar kapcsolatokra. Számos területen segítette Lengyelországot: teljes hozományával hozzájárult a tatárok elleni védelemhez, megnyittatta a wieliczkai sóbányákat, klarissza kolostort alapított Ószandecben, de kórházakat, templomokat is építtetett. Férje halálát követően az ószandeci kolostorba vonult vissza, melynek főnöknőjévé választották. Lengyelország és Litvánia védőszentje. II. János Pál pápa 1999. június 16-án avatta szentté.

Boldog Jolánta (1235 v. 1239 – 1298) hercegnő 1256-ban ment feleségül Jámbor Boleszláv kaliszi és gnieznói herceghez. Férje 1279. évi halálát követően vagyonát szétosztotta az egyház és rokonai között, majd szintén özvegy testvérével, Kingával az ószandeci klarissza kolostorba vonult. Nővére halála után, 1292-ben átköltözött a férje által alapított gnieznói kolostorba és apátnője lett. A kolostor kápolnájában található sírjánál történt csodás gyógyulások miatt avatták boldoggá 1827-ben.

Forrás: Posta

Hungarian Saints and Blesseds V. sheet

Hungary Post is continuing the presentation of Hungarian saints and blesseds in 2017. The Hungarian Saints and Blesseds V miniature sheet honours Saint Margaret, Saint Kinga and the Blessed Yolanda. The miniature sheet designed by the graphic artist Imre Benedek was produced by ANY Security Printing Company.

King Béla IV is regarded as the second founder of the state as he rebuilt the country after it was devastated by the Mongols in 1241-42. His daughters, Saint Margaret, Saint Kinga and the Blessed Yolanda, are shown on the stamps of the fifth issue of the Hungarian Saints and Blesseds series. Their lives were greatly influenced by the ideal of poverty prevalent at the time and the example of their aunt Saint Elizabeth, who died in 1231 and was canonised soon after in 1235.

Saint Margaret (1242 – 1270) was born in calamitous times. During the Mongol invasion her parents vowed to devote their child-to-be to God if their country was liberated from the Mongols. From the age of three she was raised by Dominican nuns in Veszprém and later lived in the convent on the Danube island which today bears her name. She spent her days working and her nights praying. According to legend, when she died, her body did not start decomposing for three weeks and had the scent of a rose. She is regarded as the model of self-discipline and Christian love. She was canonised by Pope Pius XII in 1943.

Saint Kinga (1224 – 1292) married Boleslaw V, Duke of Poland, which influenced Hungarian-Polish relations favourably. She helped Poland in many ways, contributing her whole dowry to defending the country against the Mongols, opening the salt mines at Wieliczka, founding a Poor Clares convent at Sandec (today Stary Sącz) and building hospitals and churches. After her husband’s death she withdrew to the convent at Sandec, where she was elected mother superior. She is the patron saint of Poland and Lithuania. She was canonised by Pope John Paul II on 16 June 1999.

Blessed Yolanda (1235 or 1239 – 1298) married Boleslaw the Pious, Prince of Kalisz and Gniezno, in 1256. After her husband’s death in 1279, she gave away her wealth to the Church and her relatives, and joined her widowed sister Kinga in the Poor Clares convent at Sandec. After her sister’s demise in 1292 she moved to the Gniezno monastery founded by her husband and became the abbess. Due to miraculous healings at her grave in the monastery’s chapel, she was beatified in 1827.

Source: Post

loading...