A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI ÖSSZEÁLLÍTVA

Bélyeg Webáruház
Stamps order >>

2005 A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI I.

1. MAGYAR - A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI I.
2. ENGLISH - THE HOLY CROWN’S ENAMEL PLATES I.

SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI I.

1. MAGYAR - A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI I.

A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyegeken mutatja be a Szent Koronán található zománcképeket, a tervek szerint folytatásos feldolgozásban, négy éven áthúzódó kiadással, négy önálló bélyegblokkon.

A sorszámozott alkalmi blokk Nyáry Éva festő-művész alkotásainak felhasználásával készült. A blokkon belül, kereszt alakzatban – a „képzeletben kiterített koronapántokon” elhelyezkedő sorrendben – hat különböző bélyegkép található, melyek a Szent Koronán lévő zománcképek közül öt dara-bot, illetve magát a koronát ábrázolják.

A blokk bélyegképein látható motívumok, a ke-reszt függőleges szárán fentről lefelé: Szent Tamás apostol, Dukasz Mihály bizánci császár, Jézus Krisztus, Szent Korona; a kereszt vízszintes szárán bal, illetve jobb oldalon: I Géza, Konstantin bizánci császár.A blokk keretrajzának alnyomatán a magyar koronázási palást részlete látható.

Baloldalon lent szintén fólianyomtatással a korona sziluettje látható, egyidejűleg jelölve rajta a blokkon ábrázolt zománcképek elhelyezkedését.A bélyegblokkhoz tartozó alkalmi boríték főmotívuma a korona, az alkalmi bélyegzőn szintén a korona stilizált rajza tűnik elő.

Megjelenési időpont: 2005. augusztus 19.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - THE HOLY CROWN’S ENAMEL PLATES I.

The Hungarian Post Office Ltd. is to present the pictures on the enamel plates of the Holy Crown of Hungary on special stamps, in a series issued over four years on four separate stamp blocks.

The numbered special block has been prepared using works by painter Éva Nyáry. On the block there are six different stamp depictions showing five of the enamel plates on the Holy Crown and the crown itself in the shape of a cross – as if the domed bands of the crown were flattened.

The motifs in the cross on the stamp block are, vertically from top to bottom, St Thomas, the Byzan-tine Emperor Michael Ducas, Jesus Christ, and the Holy Crown; and, horizontally left to right, Géza I, and the Byzantine Emperor Constantine.
In the underprint of the frame of the block a detail of the Hungarian coronation mantle can be seen. On the bottom left side a foil-printed silhouette of the crown is shown, indicating where the depicted enamel panels are positioned on it.
The crown is the main motif of the FDC and a stylised version of it also appears in the special postmark.

Date of issue: 19 August 2005

 

2006 A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI II.

1. MAGYAR - A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI II.
2. ENGLISH - ENAMEL PAINTINGS ON THE HOLY CROWN II.

SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI II.

1. MAGYAR - A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI II.

A Magyar Posta alkalmi bélyegeken mutatja be a Szent Koronán található zománcképeket, a tervek szerint folytatásos feldolgozásban, négy éven áthúzódó kiadással, négy önálló bélyegblokkon.

A sorszámozott alkalmi blokk Nyáry Éva festőművész alkotásainak felhasználásával készült. A blokkon belül, keresztalakzatban hét különböző bélyegkép található, melyek olyan sorrendben ábrázolnak a Szent Koronán lévő zománcképek közül hét darabot, ahogy azok valójában a „képzeletben kiterített koronapántokon” elhelyezkednek.

A blokk bélyegképein látható motívumok, a kereszt függőleges szárán fentről lefelé: János apostol, Teremtő Atyaisten (Pantokrátor), Jakab apostol; a kereszt vízszintes szárán bal, illetve jobb oldalon: András apostol, Péter apostol, Pál apostol és Fülöp apostol.

A blokk keretrajzának alnyomatán a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből, a koronázási palást részlete látható. Baloldalon lent szintén fólianyomtatással a korona sziluettje látható, egyidejűleg jelölve rajta a blokkon ábrázolt zománcképek elhelyezkedését. A bélyegblokkhoz tartozó alkalmi boríték főmotívuma a korona, az alkalmi bélyegzőn szintén a korona stilizált rajza tűnik elő.

Megjelenési időpont: 2006. augusztus 18.
 
Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - ENAMEL PAINTINGS ON THE HOLY CROWN II

Magyar Posta is presenting the enamel paintings on the Holy Crown on special stamps.

According to the plans the special series of stamps will be issued over a period of four years, on four independent miniature sheets.

The serial numbered special sheet was made using the works of artist Éva Nyáry. On the miniature sheet the seven different stamps arranged in the shape of a cross show seven of the enamel paintings on the Holy Crown in the same arrangement as they are actually “on the bands of the crown as if spread out”.
 
The motifs on the stamps of the miniature sheet, starting from the top of the vertical part of the cross are the following: John the Apostle, God the Creator (Pantocrator), Jacob the Apostle; on the left and right of the horizontal part of the cross: Andrew the Apostle, Peter the Apostle, Paul the Apostle and Philip the Apostle.
 
On the background print of the frame picture of the sheet there is a part of the coronation robe from the collection of the National Museum of Hungary. At the bottom on the left there is the foil-printed silhouette of the crown also showing the
arrangement of the enamel paintings printed on the sheet. The main motif of the special envelope belonging to the miniature sheet is the crown, and a stylised drawing of the crown also appears on the special cancellation stamp.

Date of issue: 18 August 2006

2007 A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI III.

1. MAGYAR - SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI III.
2. ENGLISH - ENAMEL PAINTINGS ON THE HOLY CROWN III

SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI III.

1. MAGYAR - SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI III.

A Magyar Posta alkalmi bélyegeken mutatja be a Szent Koronán található zománcképeket, a tervek szerint folytatásos feldolgozásban, négy éven áthúzódó kiadással, négy önálló bélyegblokkon.

A sorszámozott alkalmi blokk Nyáry Éva festőművész alkotásainak felhasználásával készült. A blokkon belül három különböző bélyegkép található, melyek olyan sorrendben ábrázolnak a Szent Koronán lévő zománcképek közül három darabot, ahogy azok valójában a „képzeletben kiterített koronapántokon” elhelyezkednek. A bélyegképeken látható motívumok, balról jobbra haladó sorrendben: Szent Kozma, Szent György és Mihály arkangyal.

A blokk keretrajzának alnyomatán a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből, a koronázási palást részlete látható. Baloldalon lent fólianyomtatással a korona
sziluettje látható, egyidejűleg jelölve rajta a blokkon ábrázolt zománcképek elhelyezkedését. A bélyegblokkhoz tartozó alkalmi boríték főmotívuma a korona, az alkalmi bélyegzőn a korona stilizált rajza tűnik elő.

Megjelenési időpont: 2007. augusztus 17.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - ENAMEL PAINTINGS ON THE HOLY CROWN III.

Magyar Posta is presenting the enamel paintings on the holy crown on special stamps in a continuing series of four independent blocks scheduled to be released over four years.

The numbered special stamp block was made based on the works of painter Éva Nyáry. The block contains three different stamp designs which depict three of the enamel plates as they are positioned on the bands of the holy crown as if they were spread out.

The motifs of the stamps from left to right are Saint Cosmus, Saint George and the Archangel Michael. The frame of the block shows a detail of the coronation robe from the collection of the Hungarian National Museum. At the bottom right there is a foilprinted silhouette of the holy crown with the position of the enamel panels depicted in the block marked.

The main motif of the block’s first day cover is the holy crown and the special postmark features a stylised depiction of the holy crown.

Date of issue: 17 August 2007

2008 A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI IV.

1. MAGYAR - A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI IV.
2. ENGLISH - ENAMEL PAINTINGS ON THE HOLY CROWN IV.

A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI IV.

1. MAGYAR - A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI IV.

A Magyar Posta alkalmi bélyegeken mutatja be a Szent Koronán található zománcképeket.
A négy éven át tartó kiadás záró blokk-ja jelenik meg 2008-ban. A sorszámozott alkalmi blokk Nyáry Éva festőművész alkotásai-nak felhasználásával készült. A blokkon belül három különböző bélyegkép található, melyek olyan sorrendben ábrázolnak a Szent Koronán lévő zománcképek közül három darabot, ahogy azok valójában a „képzeletben kiterített koronapántokon” elhelyezkednek. A bélyegképeken látható motívumok, balról jobbra haladó sorrendben: Szent Damján, Szent Demeter és Gábriel arkangyal.

A blokk keretrajzának alnyomatán a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből, a koronázási palást részlete látható. Lent fólianyomtatással a korona sziluettje látható, egyidejűleg jelölve rajta a blokkon ábrázolt zománcképek elhelyezkedését. A bélyegblokkhoz tartozó alkalmi boríték főmotívuma a korona, az alkalmi bélyegzőn a korona stilizált rajza tűnik elő.

Megjelenési időpont: 2008. augusztus 19.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - ENAMEL PAINTINGS ON THE HOLY CROWN IV.

Magyar Posta has presented the enamel paintings on the Holy Crown on special stamps.

This is the concluding block of the series released over four years.
The numbered special stamp block was made based on the works of painter Éva Nyáry. The block contains three different stamp designs which depict three of the enamel plates in the order they are positioned on the bands of the Holy Crown as if they were spread out. The motifs of the stamps from left to right are Saint Damian, Saint Demeter and the Archangel Gabriel.

The frame of the block shows a detail of the coronation robe from the collection of the Hungarian National Museum. At the bottom there is a foil-printed silhouette of the Holy Crown with the position of the enamel panels depicted in the block marked. The main motif of the block’s first day cover is the Holy Crown and the special postmark features a stylized depiction of the Holy Crown.

Date of issue: 19 August 2008

A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI ÖSSZEÁLLÍTVA:

Állítsd össze Te is!

Az alábbi ábra szerint állítsd egymás mellé a négy bélyegblokkot és megkapod a Szent Korona képét.

Amennyiben az összeállítás valamelyik darabja hiányzik a gyűjteményedből, ne habozz megrendelni a hiányzó részletet!

Megrendelés >>

 

 

Bélyeg Webáruház
Stamps order >>

 

loading...