MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA IV.

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA IV.

1. MAGYAR - MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA IV. – 2010 A BIODIVERZITÁS ÉVE - BÉLYEGSOR - Bélyeg rendelési kód: 2010 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - FAUNA OF HUNGARY IV - 2010 YEAR OF BIODIVERSITY - Order code of the stamp: 2010 Year stamps complete
3. GERMAN - DIE UNGARISCHE FAUNA IV – 2010 DAS JAHR DER BIODIVERSITÄT - Die Bestellnummer Der Marke: 2010 Jahr Briefmarken komplett

Michel:

1. MAGYAR - MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA IV. – 2010 A BIODIVERZITÁS ÉVE - BÉLYEGSOR

A Magyar Posta hagyományai szerint alkalmi bélyegblokkon és bélyegsorozaton mutatja be hazánk flóráját és faunáját. A 2010-es kibocsátás során a bélyegblokk megörökíti azt a tényt, hogy az ENSZ a 2010-es évet a biológiai sokféleség, az ún. biodiverzitás évének nyilvánította.

A biodiverzitás a földi élet sokszínűségét jelenti, ami a sok milliárd éve zajló evolúció által formált természetes folyamatok eredménye. Az év programjai a fajokat kipusztító környezetszennyezésre és a fenntartható fejlődés szükségességére hívja fel a figyelmet.

A magyar nőszirom Magyarországon fokozottan védett, lágy szárú, évelő növényfaj. Száraz réteken, sziklafüves lejtőkön, esetleg pusztai cserjésekben található meg. 10-30 cm magasra nő. Levelei fokozatosan szélesednek, kifelé görbülnek. Egyenes, hengeres szárának felszíne sima zöld. Az április-májusban nyíló virágai ibolyakékek vagy lilásvörösek.

Közönséges ürge a földön élő mókusfélék alcsaládjának Marmotini nemzetségébe tartozó nem. Európában két fajuk fordul elő: a közönséges és a gyöngyös ürge. Magyarországon védett állat. Növényeket esznek: főleg fűféléket és magvakat, de kifosztja a madarak fészkét is. Telepes állatok.

Téli álmot alszik. A kék cinege a verébalakúak rendjébe, és a cinegefélék családjába tartozó apró termetű, közismert és közkedvelt madárfaj. Alapvetően európai madárfaj. Nevét kék fejtetőjéről és kékes szárny- és farokvégéről kapta. Bár Kárpát-medencei előfordulása gyakorinak mondható, Magyarországon védettséget élvez.

A lándzsás levélpoloska főként a Földközi tenger országaiban fordul elő. Hazánkban csak néhány éve fedezték fel. Megjelenése talán az egyik legbizarrabb poloska fajjá teszi, hiszen hatalmas tüskékkel rendelkezik. Különleges tulajdonsága, hogy amikor veszélyt érez egész testében reszketni kezd, így egy elszáradt, szélfútta levéldarabkához hasonlít. Védett rovar.

A rákosi vipera egy kizárólag Magyarországon előforduló, rendkívül ritka mérgeskígyó-alfaj, a Kárpát-medence faunájának elismerten legveszélyeztetettebb állata. Fokozottan védett. Eredetileg Ausztriától Bulgáriáig fordult elő, de ma már csak hazánkban jellemző. Az alfaj alapszíne szürkés vagy sárgásbarna, hátán sötétbarna cikcakkmintázat fut végig. (Forrás: hu.wikipedia.org; Vásárhelyi Tamás leírása)

A sorszámozott blokk keretrajzán és bélyegképén az állat és növényvilág sokszínűségét idéző grafikai kompozíció látható. A bélyegkép főmotívuma a magyar nőszirom. A sorozat bélyegképein névérték szerinti sorrendben ürge, lándzsás levélpoloska, kék cinege és rákosi vipera látható, a háttérben az állat élőhelyére, illetve környezetére utaló motívumok jelennek meg. Az alkalmi borítékot lepkék alkotta grafikai kompozíció díszíti. Az alkalmi bélyegzőn a biodiverzitásra utaló emblematikus grafika szerepel.

Forrás: Magyar Posta

2. ENGLISH - FAUNA OF HUNGARY IV - 2010 YEAR OF BIODIVERSITY

Magyar Posta in keeping with its traditions presents the flora and fauna of Hungary on a special souvenir sheet and set of stamps. As part of the 2010 issue the souvenir sheet records for posterity that the United Nations has declared 2010 the Year of Biodiversity.

Biodiversity means the abundant variety of life on earth, which is the result of natural processes formed by evolution over several billion years. The events of the year seek to draw attention to the pollution of the environment destroying species and the need for sustainable development.
The bearded iris is a herbaceous perennial and a specially protected species of plant in Hungary. It is found in dry meadows, on rocky grassy slopes and occasionally in scrubby flatland. It grows 10 to 30 cm tall. Its leaves gradually widen, arching outwards. The surface of its straight, cylindrical stem is smooth and green. Its flowers blooming in April and May are violet blue or purplish red.

The European souslik is a ground squirrel of a genus belonging to the Marmotini sub-family. There are two species in Europe, the European souslik and the spotted souslik. It is a protected animal in Hungary. It eats plants, mainly grasses and seeds but it also robs birds’ nests. It lives in colonies and hibernates.

The blue tit is a tiny, well-known and popular bird of the tit family in the passerine order. It is essentially a European bird. It gets its name from its blue crown, wings and outer tail. Although it is quite common in the Carpathian Basin, it is protected in Hungary.

The golden egg bug usually occurs in Mediterranean countries. It was only discovered in Hungary a few years ago. Its appearance makes it one of the most bizarre species of bug as it is covered in huge spikes. Its unusual characteristic is that when danger threatens its whole body starts to shake, resembling a piece of dried leaf fluttering in the wind. It is a protected insect.

The Hungarian meadow viper only occurs in Hungary and is an extremely rare poisonous snake sub-species, the most endangered species in the Carpathian Basin. It is specially protected. It used to be found from Austria to Bulgaria but today it only occurs in Hungary. The base colour of the sub-species is greyish or yellowy brown with a dark brown zigzag pattern running along its back. (Source: hu.wikipedia.org; Tamás Vásárhelyi’s description)

In the design of the selvage area of the numbered souvenir sheet and the stamp there is a graphic composition evoking the immense variety of flora and fauna. The main motif is the bearded iris. In the designs of the set in order of ascending value the European souslik, the golden egg bug, the blue tit and the Hungarian meadow viper are shown featuring motifs referring to their natural habitat and their environment in the background. The graphic composition of the first day cover is decorated with butterflies. An emblematic design referring to biodiversity is featured in the special postmark.

3. GERMAN - DIE UNGARISCHE FAUNA IV – 2010 DAS JAHR DER BIODIVERSITÄT

Die Magyar Posta präsentiert die ungarische Flora und Fauna traditionsgemäß in Form eines Sonderbriefmarkenblocks und einer Sonderbriefmarkenserie. Bei der 2010er Ausgabe verewigt der Briefmarkenblock diejenige Tatsache, dass die Generalversammlung der UNO das Jahr 2010 zum „Internationalen Jahr der Biodiversität“ oder einfacher zum „Internationalen Jahr der Artenvielfalt“ erklärt hat.

Die Biodiversität bedeutet die Vielfalt des irdischen Lebens, die das Ergebnis natürlicher Prozesse ist, geformt von der seit vielen Milliarden Jahren vonstatten gehenden Evolution. Die Programme des Jahres sollen auf das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten durch Umweltverschmutzung und die Notwendigkeit der erhaltbaren Entwicklung aufmerksam machen.

Die Ungarische Schwertlilie ist in Ungarn eine verstärkt geschützte krautige, perennierende Pflanzenart. Sie wächst auf trockenen Wiesen, an felsigen Rasenhängen, möglicherweise im Heidegebüsch und erreicht eine Höhe von 10 bis 30 cm. Ihre Blätter werden allmählich breiter und wölben sich nach außen. Ihr glatter, grüner und gerader Stängel ist walzenförmig. Ihre von April bis Mai prangenden Blüten sind veilchenblau oder lila-rot.

Europäischer Ziesel, auch Schlichtziesel genannt, ist eine in die Tribus der Marmotini und die Unterfamilie der Erdhörnchen gehörende Gattung. In Europa kommen zwei verschiedene Arten vor: der Europäische Ziesel und der Perlziesel. In Ungarn ist er ein geschütztes Tier. Europäische Ziesel ernähren sich hauptsächlich von grünen Pflanzenteilen und Samen, aber sie plündern auch Vogelnester. Sie leben in Erdbauen und halten Winterschlaf.

Die Blaumeise ist eine kleine, allgemein bekannte und beliebte Vogelart, die in die Ordnung der Sperlingsvögel und die Familie der Meisen gehört. Eine grundsätzlich europäische Vogelart. Ihren Namen bekam sie von ihrem blauen Scheitel und ihren bläulichen Flügel- und Schwanzenden. Obgleich ihr Vorkommen im Karpatenbecken als häufig zu bezeichnen ist, steht sie in Ungarn unter Schutz.

Die mediterrane Randwanze (Phyllomorpha Laciniata) kommt hauptsächlich in den Ländern des Mittelmeers vor. In Ungarn ist sie erst vor einigen Jahren entdeckt worden. Ihr Äußeres macht sie vielleicht zu einer der bizarrsten Wanzenarten, denn ihr Körper ist von verschieden langen Dornen bedeckt. Ihre besondere Eigenschaft ist es, dass sie bei Gefahr am ganzen Körper zu zittern beginnt, so ähnelt sie einem verdorrten, vom Wind verwehten Blatt. Ein geschütztes Insekt.

Die Wiesenotter (Vipera ursinii rakosiensis) ist eine ausschließlich in Ungarn vorkommende, außerordentlich seltene Giftschlangen-Unterart und das anerkannt gefährdeste Tier in der Fauna des Karpatenbeckens. Sie ist verstärkt geschützt. Ursprünglich war sie von Österreich bis Bulgarien beheimatet, aber heute ist sie nur noch in Ungarn aufzufinden. Die Grundfarbe der Unterart ist gräulich oder gelbbraun, ihren Rücken dekoriert eine dunkelbraune Zick-zack-Musterung. (Quelle: hu.wikipedia.org; eine Niederschrift von Tamás Vásárhelyi)

Die grafische Komposition auf der Rahmenzeichnung und dem Briefmarkenbild des fortlaufend nummerierten Blocks gibt die Vielfalt der Fauna und Flora wieder. Das Hauptmotiv des Briefmarkenbildes ist die Ungarische Schwertlilie. Auf den Briefmarkenbildern der Serie sind in der Reihenfolge der Nennwerte der Ziesel, die Randwanze, die Blaumeise und die Wiesenotter abgebildet, die Hintergrundmotive deuten auf den natürlichen Lebensraum bzw. die Umgebung des Tiers hin. Den Sonderumschlag ziert eine aus Schmetterlingen bestehende grafische Komposition. Die emblematische Grafik des Sonderstempels weist auf die Biodiversität hin.