IFJÚSÁGÉRT 2013: 100 ÉVE SZÜLETETT WEÖRES SÁNDOR

IFJÚSÁGÉRT 2013: 100 ÉVE SZÜLETETT WEÖRES SÁNDOR

1. MAGYAR - IFJÚSÁGÉRT 2013: 100 ÉVE SZÜLETETT WEÖRES SÁNDOR - Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - FOR YOUTH 2013: SÁNDOR WEÖRES BORN 100 YEARS AGO - Order stamp >>
3. GERMAN - FÜR DIE JUGEND 2013: VOR 100 JAHREN WURDE SÁNDOR WEÖRES GEBOREN - Die Bestellnummer Der Marke >>

1. MAGYAR - IFJÚSÁGÉRT 2013: 100 ÉVE SZÜLETETT WEÖRES SÁNDOR

A Magyar Posta feláras bélyegkisív kibocsátásával köszönti a neves költő, író, műfordító születésének századik évfordulóját. A kisíven Weöres Sándor műveiből származó idézetek és illusztrációk grafikai kompozíciója szerepel. Nádi Boglárka tervei alapján a Pénzjegynyomda harmincezer példányt készített belőle. A felárból származó bevételt az ifjúsági bélyeggyűjtés támogatására fordítja a Posta. A bélyegújdonság június 20-tól kapható a nagyobb postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

Nádi Boglárka elsőbélyeges grafikus a centenáriumi bélyegről a következőt mondta: „Amikor megkaptam a feladatot, rengeteget gondolkoztam azon, hogyan tudnék Weöres Sándorhoz méltót alkotni. Olyan bélyeget szerettem volna tervezni, amit, ha még élne, ő is szeretne. Vagyis szeretném azt képzelni, hogy szeretné. A Magyar etűdök kötet bevezetője adta az ötletet, amiben felesége a következő sorokat írta: ’Ez a könyv ajándék. Én is ajándékba kaptam. Fiatal házas korunkban W. S. rajzolta és írta számomra, annyiféle tintával, ahányféle színt kapott. Ezért lett olyan tarka, mint a színes tojás. Nekem mindmáig legkedvesebb ajándékom. Azt mondják, a szeretet annál inkább növekszik, mennél inkább osztogatják. Ilyen szeretettel adom olvasói kezedbe ajándéknak ezt a könyvet.’ – Miután ezt elolvastam és alaposabban áttanulmányoztam a kötetet, már biztos voltam benne, hogy a kalligráfiát választom és olyan szellemiségben kell megfestenem a bélyegeket, amilyen szeretettel ő illusztrálta és kalligrafálta a könyvet Károlyi Amynak. Remélem sikerült.”

Weöres Sándor (1913–1989) Kossuth-díjas költő, író, műfordító; a fiatal költők számára adományozható Pásztor Béla-díj megalapítója. Felesége, a szintén költő, műfordító, Károlyi Amy. Első kötete (Hideg van, Pécs) 1934-ben jelent meg. Színes, dallamos versein nemzedékek nőttel fel, a legismertebbek: Bóbita (1955), Ha a világ rigó lenne (1974). Műfordítóként is kivételes teljesítményt nyújtott: angol, német, francia, orosz, ukrán, olasz, latin szerzőktől többnyire közvetlenül tolmácsolt művekkel a magyar fordításirodalom élvonalába emelkedett. Forrás: enciklopedia.fazekas.hu

Forrás: Posta

2. ENGLISH - FOR YOUTH 2013: SÁNDOR WEÖRES BORN 100 YEARS AGO

Magyar Posta is issuing a miniature sheet with a surcharge to commemorate the centenary of the birth of the celebrated poet, writer and literary translator. Graphic compositions of quotations from his works and drawings illustrating them appear on the miniature sheet. The sheet was designed by the graphic artist Boglárka Nádi and thirty thousand copies were made by the printing company Pénzjegynyomda. Magyar Posta devotes the proceeds from the surcharge to supporting youth stamp collecting. The new stamps will be available at large post offices and Filaposta in Hungary from 20 June, but may also be purchased from Magyar Posta’s online store.

Boglárka Nádi, the first-time stamp designer, said in connection with the centenary stamps: “When I was given the assignment, I thought a great deal about how I could do justice to Sándor Weöres. I wanted to design a stamp that he would like if he were still alive. Or rather I’d like to think that he would. I was inspired by the introduction to his book Hungarian Etudes written by his wife, ‘This book is a gift. I, too, was given it as a gift. S.W. drew and wrote it for me in the early years of our marriage in as many different coloured inks as he could find. That’s why it became as colourful as an Easter egg. It has always been my favourite present. It is said that love grows the more we share it. It is with this love that I place this book as a gift into the hands of the reader.’ After I read this, I perused the volume thoroughly and became convinced that I should choose the calligraphy and paint the stamps in the same spirit as shown by the love with which he illustrated and calligraphed the book for Amy Károlyi. I hope I managed to do so.”

Sándor Weöres (1913–1989) Kossuth Prize-winning poet, writer and literary translator, founder of the Béla Pásztor Award for young poets. His wife, Amy Károlyi, was also a poet and literary translator. His first volume (It Is Cold) was published in Pécs in 1934. Generations grew up on his colourful, tuneful verses. The best known are Bobita (1955) and If the World Were a Thrush (1974). As a translator his achievement is also astounding. His interpretation of works mainly directly from the original of authors in English, German, French, Russian, Ukrainian, Italian and Latin raised him to the pinnacle of literature translated into Hungarian. Source: enciklopedia.fazekas.hu

3. GERMAN - FÜR DIE JUGEND 2013: VOR 100 JAHREN WURDE SÁNDOR WEÖRES GEBOREN

Die Magyar Posta begeht den 100. Geburtstag des renommierten Dichters, Schriftstellers und Übersetzers mit der Ausgabe eines Briefmarkenkleinbogens mit Aufpreis. Auf dem Kleinbogen ist die grafische Komposition von Zitaten und Illustrationen aus den Werken von Sándor Weöres zu sehen. Nach den Entwürfen von Boglárka Nádi wurden davon in der Pénzjegynyomda (Banknotendruckerei) 30 000 Exemplare hergestellt. Den Betrag, der aus dem Aufpreis einfließt, verwendet die Magyar Posta zur Förderung des Briefmarkensammelns der Jugend. Erhältlich ist die Briefmarkennovität vom 20. Juni in den größeren Postämtern sowie auf der Filaposta, aber sie kann auch im Webshop der Magyar Posta bestellt werden.

Die Grafikerin Boglárka Nádi sagte über die Centenarium-Briefmarke Folgendes: „Als ich den Auftrag erhielt, habe ich viel darüber nachgedacht, wie ich etwas schaffen könnte, das Sándor Weöres würdig ist. Ich wollte eine Briefmarke entwerfen, die auch ihm gefallen würde, wenn er noch am Leben wäre. Mit anderen Worten, ich möchte mir vorstellen, dass er sie mögen würde. Die Idee gab mir die Einführung des Bandes Ungarische Etüden, in der seine Gattin die folgenden Zeilen schrieb: ’Dieses Buch ist ein Geschenk. Auch ich bekam es geschenkt. Als wir jung verheiratet waren, zeichnete und schrieb S. W. es für mich mit so vielerlei Tinte und wievielerlei Farbe er bekam. Deshalb wurde es auch so bunt wie ein gefärbtes Ei. Es ist auch heute noch mein liebstes Geschenk. Man sagt, je mehr Liebe wir verschenken umso reicher unser Herz. Mit solcher Liebe schenke ich dem Leser dieses Buch.’ – Nachdem ich dies gelesen und den Band gründlicher studiert hatte, war ich mir sicher, dass ich die Kalligraphie wählen und die Briefmarken in einem solchen Geist darstellen werde, mit welcher Liebe er das Buch für Amy Károlyi illustrierte und kalligraphisierte. Ich hoffe, es ist mir gelungen.”

Sándor Weöres (1913–1989) Kossuth-Preisträger, Dichter, Übersetzer; Gründer des Pásztor-Béla-Preises für junge Dichter. Seine Ehegattin, Amy Károlyi, war ebenfalls Dichterin und Übersetzerin. Sein erster Band (Hideg van, Pécs) erschien im Jahr 1934. Generationen wuchsen mit seinen bunten, melodiösen Gedichten auf, die bekanntesten waren: Bóbita (1955), Ha a világ rigó lenne (1974). Auch als Übersetzer erbrachte er außergewöhnliche Leistungen: Mit in der Regel direkt übersetzten Werken von englischen, deutschen, französischen, russischen, ukrainischen, italienischen und lateinischen Autoren stand er mit an der Spitze der ungarischen literarischen Übersetzungen. Quelle: enciklopedia.fazekas.hu