HULLADÉKFORRADALOM

HULLADÉKFORRADALOM

1. MAGYAR - HULLADÉKFORRADALOM A TISZTA KÖRNYEZETÉRT - Bélyeg rendelési kód: 2005 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - WASTE REVOLUTION FOR A CLEAN ENVIRONMENT - Order code of the stamp: 2005 Year stamps complete
3. GERMAN - ABFÄLLE DIE REVOLUTION saubere Umwelt - Marke die sprechstunde kode: 2005 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - HULLADÉKFORRADALOM A TISZTA KÖRNYEZETÉRT

A Magyar Posta Rt. forgalmi bélyeg kibocsátásával hívja fel a figyelmet a környezetvédelem egyik formájára, a szelektív hulladékgyűjtésre, mely a különböző alapanyagú hulladékfajták (papír, műanyag, üveg, fém, szerves, egyéb) külön gyűjtését jelenti.

A rendszer alkalmazása lehetővé teszi, hogy a gyűjtés során keletkezett, viszonylag egynemű hulladékokat újra lehessen hasznosítani.

Ennek során az adott terméket, csomagolást anyagában dolgozzák fel újra, és eredeti funkciója módosul, vagy egészen megváltozik. A hulladékforradalom célja, hogy legyen kevesebb hulladék, terjedjen gyorsan a szelektív gyűjtés, a veszélyes anyagok ne keveredjenek a szeméttel, illetve csökkenjen az illegális hulladékelhagyás.

Az emberek jelentős része felelősséget érez a környezete iránt: nemcsak egyetért a szelektív gyűjtéssel, hanem hajlandó abban részt is venni. A bélyegen a szelektív hulladékgyűjtést szolgáló tárolók piktogramszerű megjelenítésben láthatóak.

Megjelenési időpont: 2005. szeptember 15.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - WASTE REVOLUTION FOR A CLEAN ENVIRONMENT

By issuing a regular stamp, the Hungarian Post Office Ltd. would like to draw attention to one form of environmental protection, selective waste collection.

This means different types of waste (paper, plastic, glass, metal, organic, other) are collected separately. This allows relatively homogenous waste to be recycled, reprocessing the material or giving it a different function.

The waste revolution aims to reduce waste, spread selective collection rapidly, separate hazardous substances from ordinary refuse and reduce illegal dumping. Most people feel responsible for the environment, understanding not only the point of selective waste collection, but also actively taking part in it. The stamp shows pictograms depicting containers for selec-tive waste collection.
Source: www.sulinet.hu * www.okogazdasag.mindit.hu

Date of issue: 15 September 2005

3. GERMAN - ABFÄLLE DIE REVOLUTION saubere Umwelt

Die Ungarische Post Briefmarkenausgabe Verkehr aufmerksam machen, die Umwelt als eine Form der getrennten Sammlung, die auf verschiedenen Arten von Abfällen beruht (Papier, Plastik, Glas, Metall, organische und andere) die getrennte Sammlung bedeutet.

Das System ermöglicht, dass die daraus resultierenden relativ homogenen Sammlung von Abfällen legte wieder verwendet werden.

In doing so, das Produkt wird Verpackungsmaterials stofflich verwertet werden, und die ursprüngliche Funktion verändert oder völlig verändert. Die hulladékforradalom so konzipiert, dass weniger Abfall, sich schnell auf die getrennte Sammlung gefährlicher Stoffe sind nicht mit Müll gemischt und zur Verringerung der illegalen hulladékelhagyás.

Der größte Teil des Gefühls, der Verantwortung gegenüber der Umwelt: stimmt nicht nur mit der getrennten Sammlung, aber auch bereit sein, ein Teil. Der Aufkleber auf der Container für die getrennte Abfallsammlung piktogramszerű Eindrücke sichtbar.