2011 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK MAGYAR ELNÖKSÉGE

2011 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK MAGYAR ELNÖKSÉGE

1. MAGYAR - AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK MAGYAR ELNÖKSÉGE - Bélyeg rendelési kód: S2011/001
2. ENGLISH - HUNGARIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - Order code of the stamp: S2011/001
3. GERMAN - UNGARISCHE PRÄSIDENTSCHAFT IM RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - Die Bestellnummer Der Marke: S2011/001

Michel:

1. MAGYAR - AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK MAGYAR ELNÖKSÉGE

A Magyar Posta Zrt. forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti az Európai Unió Tanácsának magyar elnökségét.

2011. január 1. és június 30. között Magyarország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. Hazánk feladata lesz, hogy az Európai Unió napirendjén szereplő ügyeket a 27 tagállam közös érdekeinek megfelelően alakítsa. Az elnökség ezzel együtt több szempontból is egyszeri és megismételhetetlen jelentőséggel bír.

Az uniós tagállamok körében általánosan elfogadott nézet, hogy az első soros elnökség egyfajta tűzkeresztség: akkor értjük meg igazán ezt a bonyolult döntéshozatali mechanizmust, ha egyszer már irányítottuk. Az elnökség politikai, diplomáciai, szakmai és kommunikációs feladatokat egyaránt jelent, és az ezekben elért eredmények mind részévé válnak az adott tagállam megítélésének.

Ez a hat hónap Magyarországot, mint uniós tagállamot egyúttal láthatóbbá teszi az Unión belül és kívül, a hazai közvéleményben pedig újra tudatosítja az Európai Uniót, annak előnyeit és lehetőségeit.

A Lisszaboni Szerződés 2010. január 1-jétől bevezette az úgynevezett trió elnökséget. Ennek alapján a soros elnökségek hármas csoportokba állnak össze, és ebben a keretben folytatnak koherens,

hosszú távú együttműködést. Magyarország Spanyolországgal és Belgiummal alkot közös triót, melyek 2010 első, illetve második félévében látták el a soros elnöki feladatokat.
A magyar elnökség politikai napirendjét az emberi tényező köré kívánja építeni és négy fő témakörre összpontosít: növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzéséért; erősebb Európa; polgárbarát unió; bővítés és szomszédságpolitika. (Forrás: mfa.gov.hu eu2011.hu)

A bélyeg főmotívuma az elnökség – kézírást idéző – hivatalos logoja, az „eu” rövidítés trikolor betűívének részlete és „Az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége” felirat. A bélyegek a 36 bélyegképet tartalmazó ívbe egyedi elrendezéssel, ún. középpontos tükrözéssel kerültek. A bélyegképek soronként 90°-kal, azonos állásban, illetve 180°-kal elforgatva találhatók.

A négyzet alakú bélyegív ívszélének bal és jobb oldalán az egy-egy bélyegképről kifutó nemzeti színek mellett „A Magyar Posta a magyar EU-elnökség küldeményeinek hivatalos szállítója.” felirat és a logo ismétlődik. A kompozíció a felső ívszélen kiegészül a vonalkóddal, az alsó ívszélen pedig csak a logo és a kifutó trikolor látható. Az alkalmi borítékon és bélyegzőn a bélyegkép motívumai ismétlődnek.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - HUNGARIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Magyar Posta is issuing a postage stamp to mark the Hungarian Presidency of the Council of the European Union.

Between 1 January and 30 June 2011 Hungary holds the office of the presidency of the Council of the European Union. Hungary’s task will be to shape the issues on the agenda of the European Union to match the interests of the 27 Member States. The presidency also has unique and ex-traordinary importance from several other aspects. It is a widely held view among the Member States that the first rotating presidency is a kind of bap-tism of fire.

It is only when a member state man-ages this complicated decision-making mechanism that it truly comes to understand it. The presidency involves political, diplomatic, professional and communication duties, and the results achieved in these affect the perception of the given member state. These six months will make Hungary more visible as a member state both within and outside the European Union, and will raise consciousness of the advantages and opportunities of the Euro-pean Union in domestic public opinion.

The Treaty of Lisbon introduced the trio presi-dency on 1 January 2010. Based on this, the rotat-ing presidencies are arranged into groups of three to ensure coherent, long-term cooperation within this framework. Hungary formed the first joint trio with Spain and Belgium, which performed the du-ties of the rotating presidency in the first and sec-ond semesters of 2010.

The political agenda of the Hungarian presidency seeks to build on the human factor and concen-trates on four main areas: growth and employment to protect the European social model; a stronger Europe; a citizen friendly Europe, and expansion and neighbourhood policy. (Source: mfa.gov.hu

3. GERMAN - UNGARISCHE PRÄSIDENTSCHAFT IM RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

Die Magyar Posta bringt anlässlich der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft eine Freimarke in Umlauf.

Vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2011 hat Ungarn den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Aufgabe unserer Heimat wird es sein, die auf der Agenda der Europäischen Union stehenden Angelegenheiten im gemeinsamen Interesse der 27 Mitgliedstaaten auszugestalten.

Die Ratspräsidentschaft ist überdies aus mehreren Gesichtspunkten von einmaliger und unwiederholbarer Bedeutung. Im Kreis der Mitgliedstaaten der Union gilt es als eine allgemein angenommene Ansicht, dass die erste amtierende Präsidentschaft eine Art Feuertaufe darstellt: Den komplizierten Entscheidungsmechanismus verstehen wir erst dann richtig, wenn wir ihn einmal selbst gelenkt haben.

Die Ratspräsidentschaft umfasst politische, diplomatische, fachliche sowie Kommunikations-aufgaben und die in diesen Bereichen erzielten Ergebnisse werden alle zur Beurteilung des betreffenden Mitgliedstaates beitragen. Zugleich werden diese sechs Monate Ungarn als EU-Mitgliedstaat innerhalb und außerhalb der Union sichtbarer und die Europäische Union, ihre Vor- und Nachteile in der heimischen öffentlichen Meinung aufs Neue bewusst machen.

Der Vertrag von Lissabon führte mit Wirkung vom 1. Januar 2010 die so genannte Trio-Präsidentschaft ein. Auf dieser Grundlage setzen sich jeweils drei aufeinander folgende Ratspräsidentschaften in Trio-Gruppen zusammen und arbeiten in diesem Rahmen kohärent und langfristig zusammen. Ungarn bildet mit Spanien und Belgien, die im ersten bzw. zweiten Halbjahr 2010 die Ratspräsidentschaft innehatten, ein gemeinsames Trio.

Die ungarische Ratspräsidentschaft beabsichtigt, die Humanfaktoren in den Mittelpunkt ihrer politischen Agenda zu stellen und fokussiert besonders stark auf vier Themenbereiche: Wachstum und Beschäftigung zum Erhalt des europäischen sozialen Modells; ein stärkeres Europa; eine bürgerfreundliche Union; EU-Erweiterung und Nachbarschaftspolitik. (Quelle: mfa.gov.hu