BÉLYENAP 77. - SOR

BÉLYENAP 77. - SOR

1. MAGYAR - BÉLYEGNAP 77. - SOR - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - 77th STAMP - ROW - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - 77. STAMP - ROW - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - 77. BÉLYENAP - SOR

A hazai filatelisták ebben az évben 77. alkalommal ünneplik meg a Bélyegnapot, a hagyományokhoz híven reprezentatív bélyegkiállítás keretében.

A bélyegblokkon Kondor Béla: Darázskirály című festményének (1963, Xántus János Múzeum, Győr) reprodukciója található.

A 48 Ft-os címleten – Mester Tibor művészfotója alapján – Schaár Erzsébet: Falak és ajtók elnevezésű szobra (1967, Magyar Nemzeti Galéria), a 65 Ft-os címleten – Hajdú József művészfotója alapján – Gyarmathy Tihamér: Áttűnő vörös kör című festménye (1964) látható.

Az újdonságokhoz kapcsolódó alkalmi boríték és bélyegző rajzának főmotívuma egyaránt egy festőpaletta, előbbin akvarellszerű megfogalmazásban, utóbbin pedig stilizált rajz formájában.

Megjelenési időpont: 2004. május 7.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - 77th STAMP - ROW

Home philatelist in the 77th year Stamp to celebrate the occasion, the representative of the tradition under bélyegkiállítás.

The bélyegblokkon Béla Kondor: Darázskirály's painting (1963, John Xantus Museum, Győr) in reproduction.

The 48-HUF coins - Master Tibor művészfotója basis - Schaár Elizabeth: Walls and doors, called the statue (1967, Hungarian National Gallery), the HUF 65 coins - Hajdú József művészfotója basis - Tihamér Gyarmathy: Áttűnő red circle painted on (1964 ) is displayed.

The new developments related to occasional envelope and stamp drawings főmotívuma both a festőpaletta, former akvarellszerű terms, the latter in the form of a stylized drawing.

3. GERMAN - 77. STAMP - ROW

Home Philatelisten im 77. Jahr Briefmarke zur Feier die Gelegenheit, die Vertreter der Tradition unter bélyegkiállítás.

Die bélyegblokkon Kondor Béla: Darázskirály Gemälde (1963, John Xantus Museum, Győr) in der Reproduktion.

Die 48-HUF-Münzen - Master Tibor művészfotója Basis - Schaar Elizabeth: Wände und Türen, als die Statue (1967, Ungarische Nationalgalerie), der HUF 65 Münzen - József Hajdú művészfotója Basis - Tihamér Gyarmathy: Áttűnő roter Kreis auf (1964 gemalt ) wird angezeigt.

Die neuen Entwicklungen auf gelegentliche Umschlag und Stempel Zeichnungen főmotívuma Zusammenhang sowohl eine festőpaletta, ehemaliger akvarellszerű Begriffe, letztere in Form einer stilisierten Zeichnung.