50 ÉVE JÁRT ELŐSZÖR EMBER AZ ŰRBEN - BLOKK - FDC

50 ÉVE JÁRT ELŐSZÖR EMBER AZ ŰRBEN - BLOKK - FDC

1. MAGYAR - 50 ÉVE JÁRT ELŐSZÖR EMBER AZ ŰRBEN - BLOKK - Bélyeg rendelési kód: F2011/014
2. ENGLISH - FIRST MAN TRAVELLED IN SPACE 50 YEARS AGO - STAMP BLOCK - Order code of the stamp: F2011/014
3. GERMAN - ERSTER WELTRAUMFLUG VOR 50 JAHREN - BRIEFMARKENBLOCK - Die Bestellnummer Der Marke: F2011/014

Michel:

1. MAGYAR - 50 ÉVE JÁRT ELŐSZÖR EMBER AZ ŰRBEN - BÉLYEG BLOKK

A Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyegblokk kibocsátásával emlékezik az 50 évvel ezelőtti 1961. április 12-i űrrepülésre, amikor az ember először járt a világűrben.

Az űrkutatás a földi légkörön túli környezetnek a világűrbe juttatott eszközökkel történő kutatásával foglalkozó tudomány. A tágabb értelmű űrtanhoz tartozik még a világűr hasznosításának tudománya is. Az űrkorszak 1957-ben a Föld első mesterséges holdjának, a Szputnyik-1 indításával kezdődött. Azóta sok műhold, űrszonda, űrhajó, űrállomás és más űreszköz jutott el a világűrbe. Az űrkutatás másik két fontos eseménye az ember első űrrepülése (Vosztok-1, 1961) és az első holdraszállás (Apollo-11, 1969) volt. Az űrtevékenységet személyzetes és személyzet nélküli űreszközökkel megfelelő arányban végzik. Az űrhajósok nélküli szerkezetek a felderítést és a beprogramozott műveleteket végzik, az összetettebb tevékenységet az emberekkel repülő űrhajók és űrállomások.

Jurij Alekszejevics Gagarin (Klusino, 1934. március 9. – 1968. március 27.) öntőmunkás képzést kapott, majd továbbtanult a szaratovi műszaki főiskolán. Ott töltött évei alatt csatlakozott az Aeroklubhoz és 1955-ben letette a könnyűgépes pilótavizsgát. Ugyanebben az évben felvételt nyert az orenburgi repülős iskolába. 1957-ben sikeres pilótavizsgát tett a MiG-15-re. Ezt követően a luosztari légibázison teljesített szolgálatot. 1960-ban, huszad magával beválasztották a szovjet űrprogramba. A szigorú kiképzést követően Gagarint és társát, German Tyitovot kitűnő teljesítményük és kis termetük alapján választották ki az űrutazásra. 1961. április 12-én Gagarin első emberként repült az űrbe a Vosztok–1 fedélzetén. Az egész repülés 108 percig tartott, és egyszer kerülte meg a Földet. Űrbéli tartózkodása alatt hadnagyból őrnaggyá léptették elő. Földet érése után Nyikita Hruscsov üdvözölte. 1962-től a Legfelső Tanács tagja lett, de később visszatért Csillagvárosba, ahol többször használható űrhajók tervezésével foglalkozott. 1967-től újból elkezdett vadászgépen repülni. 1968. március 27-én rutinrepülés közben kiképzőjével együtt életét vesztette egy MiG–15-ben. (Forrás: hu.wikipedia.org)

A félévszázados évforduló tiszteletére megjelenő sorszámozott alkalmi bélyegblokk az űrutazást hírül adó egykori újság hangulatát idéző grafikai kompozíció. A bélyegképen és a keretrajzon olvasható, az ötven évvel ezelőtti eseményeket megörökítő ismeretterjesztő írás, melynek szerzője dr. Both Előd fizikus, csillagász, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója. A blokk bélyegképén „Az első ember a világűrben” c. írás, és a Vosztok-1 űrhajó képe látható. A blokk keretrajzán az újságcikk formátumba tördelt szöveg mellett J. A. Gagarin portréja látható.
A borítékon található grafikai kompozíció elemei a Vosztok-1 szerkezeti képe, az évfordulóra utaló szám a földgömbbel és Gagarin aláírása. Az alkalmi bélyegző grafikáján az évfordulót megörökítő felirat olvasható.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - FIRST MAN TRAVELLED IN SPACE 50 YEARS AGO - STAMP BLOCK

Magyar Posta is releasing a commemorative stamp block to mark the 50th anniversary of the space flight on 12 April 1961, when man first travelled into space.

Space research is the branch of science dealing with research outside the earth’s atmosphere using instruments in space. In a broader sense space science is also the science of exploring the use of space. The space age began in 1957 when the earth’s first artificial satellite Sputnik 1 was launched. Since then many satellites, probes, spaceships, space stations and other space instruments have been put into space. The other two major events in space research were the first manned space flight (Vostok 1 in 1961) and the moon landing (Apollo 11 in 1969). Space activity is shared between manned and unmanned spacecraft. Unmanned space devices are used for exploration and programmed operations, while manned spaceships and stations perform more complex missions.

Yuri Alekseyevich Gagarin (Klushino, 9 March 1934 – 27 March 1968) trained as a foundry worker, and then studied at the Technical College in Saratov. During the years he spent there he joined the Aero Club and obtained a pilot’s licence for light aircraft in 1955. In the same year he was accepted for military training at the pilot’s school in Orenburg, and gained his pilot’s wings in a MiG-15 in 1957. He was then posted to the Luostar air base. In 1960 he was one of twenty pilots to be chosen for the Soviet space programme. After the tough training, Gagarin and Gherman Titov were selected for space flight because of their excellent performance and small physical build. On 12 April 1961 Gagarin became the first man to travel into space on board Vostok 1. The entire flight lasted 108 minutes and orbited the earth once. During the flight he was promoted from lieutenant to major. On his return to earth he was welcomed by Nikita Khrushchev. In 1962 he served as a deputy in the Supreme Soviet of the Soviet Union. Later he returned to Star City, where he worked on designs for reusable spacecraft. In 1967 he began flying fighters again. He, together with his trainer, died on 27 March 1968 during a routine test flight in his MiG-15. (Source: hu.wikipedia.org)

A graphic composition recalling the atmosphere of a contemporary newspaper carrying the news of the space flight is used to mark the fiftieth anniversary on the numbered commemorative block. In the stamp design and the surrounding frame there are articles relating events fifty years ago, written by the physicist and astronomer Dr Előd Both, head of the Hungarian Space Agency. On the block’s stamp a picture of Vostok 1 and the article entitled ‘The first man in space’ can be seen. In the border there is a portrait of Yuri Gagarin next to one of the newspaper articles.
The elements of the graphic design on the first day cover include a structural diagram of Vostok 1, the number referring to the anniversary, the earth and Gagarin’s signature. The design of the commemorative postmark employs an inscription capturing the anniversary.

3. GERMAN - ERSTER WELTRAUMFLUG VOR 50 JAHREN - BRIEFMARKENBLOCK

Die Magyar Posta gedenkt dem vor 50 Jahren, am 12. April 1961 vonstatten gehenden Weltraumflug, als der Mensch das erste Mal im Weltraum war, mit der Ausgabe eines Sonderbriefmarkenblocks.

Unter Weltraumforschung versteht man die aktive Erforschung des Weltraums durch Sondierung von Objekten im Weltraum. Im weiteren Sinne gehört dazu noch die Wissenschaft der Nutzung des Weltalls. Das Weltall-Zeitalter begann 1957 mit dem Start des ersten Satelliten Sputnik 1. Seitdem gelangten viele Satelliten, Weltraumsonden, Weltraumstationen und andere Objekte in das Weltall. Die zwei anderen wichtigen Ereignisse der Weltraumforschung waren der erste Weltraumflug eines Menschen (Wostok 1, 1961) und die erste Mondlandung (Apollo 11, 1969). Die Weltalltätigkeit wird in entsprechendem Anteil in Flugkörpern mit und ohne Besatzung durchgeführt. Die Flugkörper ohne Astronauten führen die Aufklärung und die einprogrammierten Operationen aus, die komplizierten Aufgaben versehen die mit Astronauten fliegenden Weltraumschiffe und Weltraumstationen.

Juri Alexejewitsch Gagarin (Kluschino, 9. März 1934 – 27. März 1968) er erhielt eine Ausbildung als Gießer, anschließend studierte er am Industrietechnikum in Saratow. Während des Studiums wurde er Mitglied des Aeroklubs in Saratow und bestand seine erste Flugprüfung 1955. Im gleichen Jahr trat er in die sowjetischen Streitkräfte ein und wurde in die Fliegerschule in Orenburg aufgenommen. 1957 legte er eine erfolgreiche Fliegerprüfung für die MiG 15 ab. Danach diente als Jagdflieger in Luostar. 1960 wurde er mit zwanzig anderen Kandidaten in das sowjetische Weltallprogramm gewählt. Nach der strengen Ausbildung wurden Gagarin und sein Ersatzmann, German Titow, aufgrund ihrer ausgezeichneten Ergebnisse und kleinen Gestalt für den Raumflug ausgewählt. Am 12. April 1961 absolvierte Gagarin als erster Mensch an Bord des Raumschiffes Wostok 1 seinen Raumflug und umrundete dabei in 108 Minuten einmal die Erde. Während seines Aufenthaltes im All wurde er zum Major befördert. Nach der Landung begrüßte ihn Nikita Chruschtschow. 1962 wurde er Mitglied des Obersten Rates, aber später kehrte er in das Kosmonauten-Ausbildungszentrum in Sternstadt zurück, wo er sich mit der Planung von mehrmals einsetzbaren Weltraumschiffen beschäftigte. 1967 begann er erneut mit Jagdflugzeugen zu fliegen. Am 27. März 1968 verunglückte er mit seinem Ausbilder bei einem Übungsflug mit einer MiG–15 tödlich. (Quelle: hu.wikipedia.org)

Der anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums erscheinende laufend nummerierte Sonderbriefmarkenblock ist eine grafische Komposition des Ambientes einer damaligen, über den Raumflug berichtenden Zeitung. Auf der Marke und der Rahmenzeichnung ist die populärwissenschaftliche Schrift über die Ereignisse vor fünfzig Jahren zu lesen, die aus der Feder von Dr. Előd Both, Physiker und Astronom, Direktor des Ungarischen Büros für Weltraumforschung stammt. Auf der Briefmarke des Blocks sind die Schrift „Der erste Mensch im Weltall” und das Bild des Raumschiffes Wostok 1 zu sehen. Auf der Rahmenzeichnung des Blocks ist außer dem umgebrochenen Format des Zeitungsartikels auch J. Gagarins Porträt abgebildet. Die grafische Komposition auf dem Umschlag zeigt die Konstruktionszeichnung des Raumschiffes Wostok 1, die Jahreszahl des Jubiläums mit dem Erdglobus und Gagarins Unterschrift. Auf der Grafik des Sonderstempels ist eine das Jubiläum verewigende Überschrift zu lesen.

loading...