125 ÉVES A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG

125 ÉVES A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG

1. MAGYAR - 125 ÉVES A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG - Bélyeg rendelési kód: 2010 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION IS 125 YEARS OLD - Order code of the stamp: 2010 Year stamps complete
3. GERMAN - 125 JAHRE UNGARISCHER TURNVERBAND - Die Bestellnummer Der Marke: 2010 Jahr Briefmarken komplett

Michel:

1. MAGYAR - 125 ÉVES A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG

A Magyar Posta alkalmi bélyeggel köszönti a Magyar Torna Szövetség fennállásának 125. évfordulóját. A bélyeg megjelenésének napján veszi kezdetét a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségében a XV. TEMAFILA 2010 BUDAPEST elnevezésű első rangú országos tematikus bélyegkiállítás.

A Magyar Torna Szövetség 1885-ben – alig négy évvel a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) létrejötte után – alakult meg, majd 1898-ban felvételt nyert a FIG-be, amelyből az első világháborút követően néhány évre kizárták. A Szövetség megalakulása óta számos szakággal bővült: sport-akrobatika (1949), ritmikus sportgimnasztika (1954), aerobik (1991), mindenki tornája (1997) és gumiasztal (2002). Jelenleg hét szakágban, 114 szakosztály illetve klub működik, mintegy 2600 igazolt versenyzővel.

A magyar tornászok első komoly nemzetközi bemutatkozása az athéni olimpián, 1896-ban volt. Azóta a szertorna szakág 14 arany, 11 ezüst és 13 bronzéremmel eredményes résztvevője a világ legnagyobb sporteseményének.

A FIG első hivatalos szertorna-világbajnoksága óta (Luxembourg, 1930) a magyar tornászok meghatározó szerepet játszanak a nemzetközi tornásztársadalomban.

Magyarországon három szertorna (1934, 1983, 2002) és három ritmikus sportgimnasztika világbajnokságot rendeztek (1963, 1996, 2003). Emellett számtalan ún. tornász világeseménynek adott otthont hazánk: FIG kongresszus (1934), FIG szimpózium (1983, 2005,), FIG edzői szimpózium (1999), Edzői Akadémia (2005), Világkupa (2008, 2009) és Grand Prix (2009). Az előbbieken kívül meghatározó szerepet töltöttünk be az 1982-ben alakult Európai Torna Szövetség életében is. Rendeztünk sikeres szertorna (1992, 2005), ritmikus sportgimnasztika (1999) és aerobik (2003, 2007) Európa-bajnokságot. Forrás: tornasport.hu

A Magyar Torna Szövetség fennállásának 125 évfordulóját köszöntő bélyegkép felső részén a lólengés egyik jellegzetes mozdulatsorát bemutató tornász illetve a mozdulatsor fázisképei láthatók. Alatta a férfi és a női szertorna további gyakorlatait jelképező hét piktogram (talaj, ugrás, gyűrű, korlát, nyújtó, gerenda és felemás korlát) található. A bélyeghez tartozó alkalmi boríték főmotívuma az 1934-ben, a Beszkárt-pályán rendezett tornász-világbajnokság mozgalmas pillanatát megörökítő kép. A borítékot díszíti továbbá a Szövetség alapításkori és mai logoja. Az alkalmi bélyegző grafikáján a Torna Szövetség 1885-ös logojának stilizált rajza szerepel.

Forrás: Magyar Posta

2. ENGLISH - HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION IS 125 YEARS OLD

Magyar Posta is marking the 125th anniversary of the foundation of the Hungarian Gymnastics Federation by issuing a commemorative stamp. On the day the stamp is released the prestigious national thematic stamp exhibition called the 15th TEMAFILA 2010 BUDAPEST will start at the National Federation of Hungarian Philatelists.

The Hungarian Gymnastics Federation was established in 1885, barely four years after the foundation of the International Gymnastics Federation, and became part of the FIG in 1898, but was excluded from the organisation for a few years after World War I. Since its foundation, the Federation has been expanded by numerous disciplines: acrobatic gymnastics (1949), rhythmic gymnastics (1954), aerobic gymnastics (1991), gymnastics for all (1997) and trampoline (2002). At present 114 sections and clubs with approximately 2,600 gymnasts operate in Hungary in the sport’s seven disciplines.

Hungarian gymnasts made their first major international appearance at the Athens Olympics in 1896. Since then, gymnasts from Hungary have won 14 gold, 11 silver and 13 bronze medals in artistic gymnastics at the world’s largest sporting event. Since the first official FIG artistic gymnastics world championship in Luxembourg in 1930, Hungarian gymnastics have played a decisive role in the international gymnastics scene.

In Hungary three artistic gymnastics (1934, 1983, 2002) and three rhythmic gymnastics world championships (1963, 1996, 2003) have been held. Besides these, many other world events have been staged in Hungary such as the FIG congress (1934), the FIG symposium (1983, 2005), the FIG training symposium (1999), Training Academy (2005), World Cup (2008, 2009) and Grand Prix (2009). Hungarians have also played an influential role in the life of the European Gymnastics Federation, founded in 1982. Successful artistic (1992, 2005), rhythmic (1999) and aerobic (2003, 2007) gymnastics European championships have been held in Hungary. Source: tornasport.hu

In the upper part of the stamp commemorating the 125th anniversary of the foundation of the Hungarian Gymnastics Federation there is a gymnast performing a typical movement during a routine on the pommel horse with outlines creating an impression of the whole series of movements. Below this are seven pictograms of all the disciplines of men’s and women’s artistic gymnastics (floor exercise, vault, rings, parallel bars, high bar, beam and asymmetric bars).

The main motif of the first day cover for the stamp captures an exciting moment from the 1934 world championship held at the Beszkárt stadium in Budapest. The cover is also adorned with the Federation’s logo from the time of its foundation as well as its present day logo. The graphic design of the commemorative postmark is a stylised version of the Gymnastics Federation’s 1885 logo.

3. GERMAN - 125 JAHRE UNGARISCHER TURNVERBAND

Die Magyar Posta gibt anlässlich des 125. Jubiläums der Gründung des Ungarischen Turnverbands eine Sonderbriefmarke aus. Die Marke erscheint am Eröffnungstag der erstrangigen thematischen Briefmarkenausstellung XV. TEMAFILA 2010 BUDAPEST des Landesverbandes der Ungarischen Philatelisten.

Der Ungarische Turnverband ist 1885 – kaum vier Jahre nach dem Zustandekommen des Internationalen Turnverbandes (FIG) – gegründet worden. 1898 war der Verband FIG-Mitglied geworden, aber nach dem Ersten Weltkrieg wurde er für einige Jahre ausgeschlossen. Der Verband ist seit seiner Gründung um viele Disziplinen reicher geworden: Sportakrobatik (1949), Rhythmische Sportgymnastik (1954), Aerobic (1991), Allgemeines Turnen (1997) und Trampolinturnen (2002). Derzeit sind in sieben Fachdisziplinen 114 Fachsektionen bzw. -klubs mit etwa 2 600 Berufssportlern tätig.

Der erste große internationale Auftritt der ungarischen Turner war auf den Olympischen Sommerspielen 1896 in Athen. Seitdem ist die Fachdisziplin Geräteturnen mit 14 Gold-, 11 Silber- und 13 Bronzemedaillen eine erfolgreiche Teilnehmerin des größten Sportereignisses der Welt. Seit der ersten offiziellen Weltmeisterschaft im Geräteturnen der FIG (Luxemburg, 1930) nehmen die ungarischen Turnerinnen und Turner eine bestimmende Position in der internationalen Turnergesellschaft ein.

In Ungarn sind drei Weltmeisterschaften im Geräteturnen (1934, 1983, 2002) und drei Weltmeisterschaften für Sportgymnastik (1963, 1996, 2003) ausgetragen worden. Darüber hinaus fanden in Ungarn viele sog. Turn-Weltveranstaltungen statt: FIG-Kongress (1934), FIG-Symposium (1983, 2005), FIG-Trainer-Symposium (1999), Trainer-Akademie (2005), Weltcup (2008, 2009) und Großer Preis (2009). Überdies nahmen wir auch im Leben des im Jahr 1982 gegründeten Europäischen Turnverbandes eine wichtige Rolle ein. Wir trugen erfolgreiche Europameisterschaften im Geräteturnen (1992, 2005), für Rhythmische Sportgymnastik (1999) und Aerobic (2003, 2007) aus. Quelle: tornasport.hu

Auf der anlässlich des 125. Jubiläums der Gründung des Ungarischen Turnverbandes erscheinenden Briefmarke sind oben eine typische Bewegungsreihe eines Turners am Seitpferd bzw. die Phasenbilder der Bewegungsreihe zu sehen.

Darunter sind sieben Piktogramme aufzufinden, die weitere Übungen des Geräteturnens für Männer und Frauen symbolisieren (Boden, Sprungpferd, Ringe, Barren, Reck, Schwebebalken und Stufenbarren). Das Hauptmotiv des zur Briefmarke gehörenden Sonderumschlags ist ein Foto, das einen bewegten Moment der Turn-Weltmeisterschaft 1934 auf dem Beszkárt-Sportplatz verewigt.

Den Umschlag zieren ferner der Logo des Verbandes zum Zeitpunkt seiner Gründung sowie sein jetziger. Auf der Grafik des Sonderstempels ist die stilisierte Zeichnung des 1885er Logos des Turnverbandes abgebildet.