ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK II. - LOVAK

ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK II. - LOVAK

1. MAGYAR - ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK II. - LOVAK - Bélyeg rendelési kód: 2006 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - OUR LIVING HERITAGE II. – HORSES - Order code of the stamp: 2006 Year stamps complete
3. GERMAN - Living Heritage II. - Pferde - Marke die sprechstunde kode: 2006 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK II. - LOVAK

A Magyar Posta négy címletből álló bélyegsorozat és három bélyegképet tartalmazó blokk kibocsátásával mutat be néhány jellegzetes hazai lófajt.

A ló hatezer éve társa az embernek. Hazánkat történelmünk, hagyományaink alapján lovas nemzetnek ismerik Európában. A technikai fejlődés változtatta meg a ló és az ember kapcsolatát, napjainkban pedig már jelentős szerepet kap a szabadidő eltöltésben, a kikapcsolódásban, de az egészség rehabilitációban is.

Shagya arab – A keleti lovak már az ókorban, később pedig Mohamed próféta ideje óta méltán híresek voltak. Az arab lovat a török időktől kezdve már következetesen használták a magyar ló nemesítésére. Az arab ló tenyésztéséről híressé lett Bábolnát 1789-ben II. József alapította.

Mezőhegyesi félvér – 1841-ben került Mezőhegyesre a Furioso nevű angol telivér mén. Mindig veretlenül jött le a pályáról. Genetikai értékét igazolja, hogy testvére sem talált legyőzőre. Leszármazottai alkalmasakká váltak vadászlónak, illetve igás szolgálat-ban is beváltak.

Gidrán – A fajtaalapító mént 1816-ban vásárolták Egyiptomban, mely először Lipicára, majd Bábolnára került. Az 1900 éves elején a falkavadászatban próbálták ki eredménnyel. Fajtatisztán való fenntartása a világörökség szempontjából is jelentős.

Nóniusz – A fajta kialakulása a mezőhegyesi méneshez kötődik 1785-ben. Fénykorát a kiegyezés utáni években élte. A második világháború után a ló katonai hasznosítása megszűnt, és elsősorban az Alföldön teljesített szolgálatot igavonó állatként. Jelenleg Nóniusz lovakkal kitűnő eredményeket a fogathajtásban érnek el.

Megjelenési időpont: 2006. május 9.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - OUR LIVING HERITAGE II. – HORSES

The Hungarian Post in four denominations of stamps and three blocks containing the thumbnail issue presents some typical home lófajt.

The horse is six thousand years of man's partner. Our country history, traditions, equestrian nation known in Europe. The technical development has changed the relationship between horse and man, and today has a significant role in the leisure, recreation, but also the rehabilitation of health.

Shagya Arab - The Eastern horses in antiquity, since the time of the Prophet Muhammad and later was well-deserved reputation. The Arab horses from the Turkish times, have consistently used the Hungarian horse breeding. The Arabian horse tenyésztéséről famous Latvian Bábolna 1789 II. Joseph was founded.

Mezőhegyesi mixed - In 1841 was named Furioso Mezőhegyes the English thoroughbred stallion. Loss always come down the line. Value of genetic proof that his brother did not find subdued. Alkalmasakká descendants became vadászlónak, and also worked in the draft service.

Gidran - The fajtaalapító stallion was purchased in 1816 in Egypt, which Lipicára first, and then was Bábolna. At the beginning of the 1900 annual falkavadászatban tested results. To maintain the purity of the world heritage is also significant.

Nonius - the kind of development is linked to the Mezőhegyes stud in 1785. Lived in the years after the heyday of reconciliation. After World War II military use of the horse disappeared, and served primarily in the Great Plains draft animals. Currently Nonius horse carriage driving excellent results are achieved.

Date of issue: 9 May 2006

3. GERMAN - Living Heritage II. - Pferde

Die Ungarische Post präsentiert in vier Stückelungen von Briefmarken und drei Blocks mit Thumbnail-Ausgabe einige typische home lófajt.

Das Pferd ist sechstausend Jahren Partner des Menschen. Unser Land Geschichte, Traditionen, Reitsport Nation in Europa bekannt. Die technische Entwicklung hat die Beziehung zwischen Pferd und Mensch verändert, und hat heute eine bedeutende Rolle in der Freizeit, Erholung, sondern auch die Wiederherstellung der Gesundheit.

Shagya Araber - Die Ost-Pferde in der Antike, seit der Zeit des Propheten Muhammad und später wohlverdienten Ruf. Die arabischen Pferde aus der türkischen Zeit haben konsequent die ungarischen Pferdezucht. Das Araberpferd tenyésztéséről berühmten lettischen Bábolna 1789 II. Joseph gegründet.

Mezőhegyesi gemischt - Im Jahr 1841 wurde zum Furioso Mezőhegyes der englische Vollblüter. Verlust immer wieder auf der ganzen Linie. Wert der genetischen Beweis dafür, dass sein Bruder nicht gedämpft zu finden. Alkalmasakká Nachkommen wurden vadászlónak, und auch im Entwurf des Dienstes gearbeitet.

Gidran - Die fajtaalapító Hengst wurde 1816 in Ägypten, das, Lipicára und dann war Bábolna gekauft. Getestet Zu Beginn des Jahres 1900 die jährlichen falkavadászatban Ergebnisse. Um die Reinheit der Welt Erbe zu pflegen ist auch bedeutend.

Nonius - die Art der Entwicklung ist es, die im Jahr 1785 Mezőhegyes Gestüt verbunden. Lebte in den Jahren nach dem Höhepunkt der Versöhnung. Nach dem Zweiten Weltkrieg militärische Nutzung des Pferdes verschwunden, und diente in erster Linie in den Great Plains Zugtiere. Derzeit Noniuspferd Fahrsport hervorragende Ergebnisse erzielt.